Ekonomia baniek

Presented by Douglas French at the 2009 Mises University. Recorded 28 July 2009 at the Ludwig von Mises Institute; Auburn, Alabama.


Tagi


Artykuły powiązane

Ekonomia behawioralna to miecz obosieczny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ekonomiści behawioralni twierdzą, że skoro jednostki są nieracjonalne, to potrzebujemy więcej państwa w gospodarce. Jednak ostrze ich krytyki można odwrócić o 180 stopni i wymierzyć w zwolenników interwencjonizmu: skoro jednostki są nieracjonalne, to potrzebujemy więcej rynku.
Ekonomia behawioralna to miecz obosieczny

Ekonomia okresu wojennego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ekonomiści odegrali większą rolę w czasie II wojny światowej niż w którymkolwiek wcześniejszym konflikcie. W okresie tym stworzono instrumentarium makroekonomii, ekonomii zarządzania oraz informatyki. Ekonomia jako dyscyplina naukowa zdobyła silną pozycję, którą utrzymuje do dzisiaj.
Ekonomia okresu wojennego

Ekonomia narracji, czyli jak poprawić słabą skuteczność prognoz

Kategoria: Trendy gospodarcze
Bez analizy tego, co ludzie sobie opowiadają, nie da się skutecznie przewidywać kierunku rozwoju gospodarki – pisze zdobywca Nagrody Nobla z ekonomii Robert J. Shiller w książce „Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events”.
Ekonomia narracji, czyli jak poprawić słabą skuteczność prognoz