Ekonomiczny Nobel 2021 r.: David Card, Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2021 r. została podzielona. Połowę przyznano Davidowi Cardowi za "empiryczny wkład w ekonomię pracy", a drugą połowę otrzymali łącznie Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens za "metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych".
Ekonomiczny Nobel 2021 r.: David Card, Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens

David Card, Joshua D. Angrist, Guido W. Imbens (©Nobel Prize Outreach)

David Card, urodzony w 1956 r. w Kanadzie, uzyskał stopień doktora w 1983 r. na Princeton University. Jest profesorem ekonomii na University of California w Berkeley.

Joshua D. Angrist, urodzony w 1960 w USA, doktoryzował się w 1989 r. również na Princeton University. Jest profesorem ekonomii na Massachusetts
Institute of Technology.

Guido W. Imbens, urodzonoy w 1963 r. w Holandii. Doktorat obronił w 1991 r. na Brown University w Providence, USA. Jest profesorem ekonometrii i ekonomii na Stanford University.

W uzasadnieniu nagrody wskazano, że David Card, wykorzystując eksperymenty, analizował wpływ, jaki na rynek pracy mają takie czynniki jak płaca minimalna, imigracja i edukacja. „Jego badania z początku lat 90. XX wieku zakwestionowały konwencjonalną wiedzę, prowadząc do nowych analiz i dodatkowych spostrzeżeń. Wyniki pokazały m.in., że podniesienie płacy minimalnej nie musi prowadzić do spadku zatrudnienia” – głosi komunikat.

Z kolei Joshua Angrist i Guido Imbens w połowie lat 90. rozwiązali metodologiczny problem związany z interpretowaniem wyników naturalnych eksperymentów, pokazując, jak precyzyjne może być wnioskowanie o przyczynach i efektach.

 

>>> Komunikat prasowy Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

David Card, Joshua D. Angrist, Guido W. Imbens (©Nobel Prize Outreach)

Otwarta licencja


Tagi