Europa Wschodnia wychodzi z ubóstwa, Południowa w nie wpada

Krajom Europy Południowej nie udało się skorzystać z redukcji ubóstwa przed kryzysem, a gdy ten uderzył, doświadczyły największego wzrostu wielowymiarowego niedostatku na kontynencie. Ten wzorzec odzwierciedla zmieniającą się geografię ubóstwa w UE - w coraz mniejszym stopniu skoncentrowanego na Wschodzie, w coraz większym na Południu.
Europa Wschodnia wychodzi z ubóstwa, Południowa w nie wpada

Ulica w Wenecji (Fot. CC BY-NC-ND .craig)

Te słowa to podsumowanie pracy badawczej Roda Hicka pod tytułem „Ubóstwo materialne i wielowymiarowy niedostatek w Europie przed i po Wielkiej Recesji”, którą przypomina na blogu Światowe Forum Gospodarcze.

Unia Europejska dąży do pomocy 20 mln ludzi żyjącym w ubóstwie lub wykluczeniu społecznym na podstawie trzech wskaźników: względnego ubóstwa dochodowego (gdy dochód osoby spada znacznie poniżej tego, co jest potrzebne, aby osiągnąć średni poziom życia w danym kraju), niedostatku materialnego (kiedy ludzie nie mają środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb) i życia w gospodarstwie domowym, w którym nikt nie ma pracy.

Aby wziąć pod uwagę złożoność zjawiska Rod Hick uwzględnił w swoim badaniu jeszcze inne czynniki: gdy ludzie deklarowali, że wiążą koniec z końcem z wielką trudnością, gdy doświadczali problemów w swojej okolicy takich jak przestępstwa lub wandalizm, gdy mieli słabe zdrowie i niezaspokojone potrzeby medyczne lub dentystyczne.

Tych łącznie siedem wymiarów ubóstwa przeanalizował w czterech okresach: w 2005, 2008, 2011 i 2013 roku –  a więc przed, w trakcie i po kryzysie finansowym i wywołanej nim recesji.

Wnioski są zaskakujące –  o ile dekadę temu to Polskę można było wskazać jako jeden z krajów, w którym wymienione wyżej wskaźniki są najgorsze w Unii Europejskiej, o tyle po 2013 roku to Włochy są krajem, który ma największą liczbę obywateli doświadczających wielowymiarowego niedostatku.

Nie tylko Włochy, ale i Grecja oraz inne kraje Południa nie zmniejszały bowiem wyraźnie poziomu ubóstwa jeszcze w czasach przedkryzysowych – od 2005 do 2008 roku. Wielka Recesja tylko pogłębiła te problemy. Kraje postkomunistyczne wstępujące do UE w 2004 roku szybko zaś nadrabiały dystans do bogatszych części kontynentu, a kryzys z 2008 roku, tylko na chwile je zatrzymał.

Więcej na weforum.org

Ulica w Wenecji (Fot. CC BY-NC-ND .craig)

Tagi


Artykuły powiązane

Rekord IPO był na wyciągnięcie ręki

Kategoria: Analizy
Ubiegły rok na polskim rynku IPO należał do Allegro. Oferta miała wartość 2,7 mld dolarów i miała 96,3 proc. udział w liczonej w złotych wartości naszego rynku IPO. Publiczna oferta Allegro była największa w historii polskiej giełdy i raczej trudno będzie ten rekord pobić.
Rekord IPO był na wyciągnięcie ręki

Rekordy za nami, niepewność przed nami

Kategoria: Analizy
Rok 2021 był najlepszym w historii pod względem wartości transakcji na światowych rynkach fuzji i przejęć, a także pierwszych publicznych ofert. Kolejne rekordy w 2022 r. raczej nie padną.
Rekordy za nami, niepewność przed nami

Wielki ruch w fuzjach i przejęciach oraz IPO

Kategoria: Raporty
W połowie sierpnia rynek pierwszych publicznych ofert (IPO) oraz rynek fuzji i przejęć (M&A) były warte więcej niż w całym 2020 r. Hossę podsycają wysokie wyceny na giełdowych rynkach akcji oraz niskie stopy procentowe, a na rynku M&A dodatkowo zbliżająca się podwyżka podatków od transakcji kapitałowych.
Wielki ruch w fuzjach i przejęciach oraz IPO