Finał negocjacji porozumienia o wolnym handlu

Najważniejsze porozumienie o wolnym handlu od 20 lat zastało uzgodnione w poniedziałek rano w Atlancie miedzy 12 państwami basenu Pacyfiku. Dziś także o publikacjach GUS w sprawie wynagrodzeń i emigracji, raporty o rewolucji podatkowej w Polsce oraz refleksje o moralnym i niemoralnym kapitalizmie.
Finał negocjacji porozumienia o wolnym handlu

uslugiNegocjacje w sprawie porozumienia o wolnym handlu TPP zakończyły się sukcesem. Porozumienie 12 krajów (m.in. USA, Australia, Japonia, Wietnam, Malezja, Chile i Meksyk, ale bez Chin i Indii) przewiduje zasadnicze obniżenie lub zniesienie ceł na 18 tysięcy produktów, a także ustala zasady ochrony własności intelektualnej w odniesieniu m.in. do nowych leków. Jego ratyfikacja nie jest jednak pewna. W Stanach Zjednoczonych przeciwna jest lewica Demokratów, a konserwatywni Republikanie są ostrożni w związku z potencjalnym zagrożeniem utratą miejsc pracy.

makroekonomiaFinancial Times publikuje kolejny raport wskazujący na wyraźne spowolnienie gospodarki światowej. Wzrost aktywności gospodarczej (miara wzrostu gospodarczego) obniżył się na świecie do 2,6 proc., to jest 0,8 pkt proc. poniżej trendu. Kraje wschodzące rosną w tempie 3,5 proc. (1,5 pkt proc. poniżej trendu). Chińska aktywność według tego raportu wynosi 6,2 proc., Brazylia zwija się dramatycznie (minus 6,9), Rosja podobnie (minus 3,5).

finanse-publiczneGUS ogłosił kilka ciekawych publikacji. Jedna to „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw latach 2012-2014”. Nieznacznie wzrósł w stosunku do 2013 roku odsetek firm, które wprowadziły innowacje – z 18,4 do 18,6 proc. Po załamaniu w 2013 roku nakłady na działalność innowacyjną wzrosły i wyniosły 24,6 mld zł w firmach produkcyjnych i 13 mld zł  w usługowych. Udział przychodów ze sprzedaży nowych produktów wynosi średnio w firmach przemysłowych 9,2 proc., ale w małych zaledwie 1,9 proc.

Druga publikacja to „Zatrudnienie i wynagrodzenia w I półroczu 2015”. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym wyniosło 4481,42 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 2,5 proc.), a w sektorze prywatnym 3721,11 zł (wzrost o 4,2 proc.), czyli nadal utrzymuje się bardzo wyraźna preferencja dla sektora publicznego, gdzie znacznie słabsze są wymagania dotyczące efektywności, poziomu zysku itd. Państwowe firmy finansowe i banki (głównie PKO BP i PZU) płacą o ponad 10 proc. lepiej niż prywatne (7694 wobec 6936 zł). W sektorze prywatnym lepiej zarabia się tylko wytwarzaniu energii elektrycznej, wody i gazu, w informacji i komunikacji oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

wkaznikiTrzecia ciekawa publikacja to szacunek liczby osób, które wyemigrowały z Polski i przebywały za granicą w końcu 2014 roku. Jak pisze w komunikacie GUS poza granicami Polski przebywało wówczas czasowo, ale minimum 3 miesiące, około 2320 tys. mieszkańców kraju, tj. o 124 tys. (5,6 proc.) więcej niż w 2013 roku. To także więcej niż w rekordowym dotychczas 2007 roku. Najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.), Irlandii (113 tys.) oraz w Holandii (109 tys.) i we Włoszech (96 tys.).

finanse-publiczneKompletną zmianę systemu podatkowego proponuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: likwidację PIT, CIT oraz składek, m.in. na ZUS i NFZ. W sumie dochody sektora finansów publicznych obniżyłyby się o 307 mld złotych. Odzyskać je można następująco, według propozycji ZPP: wprowadzenie jednolitego podatku 25 procent od funduszu wynagrodzeń da 145 mld zł. Brak refundacji składki OFE 10,7 mld, zniesienie opodatkowania rent i emerytur pozwoli zaoszczędzić 33 mld. Rozszerzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na jakąkolwiek działalność osób fizycznych, bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, przyniosłoby 42 mld zł. Nałożony na prowadzących działalność gospodarczą dodatkowy podatek od usług publicznych, zastępujący wpłaty na NFZ i ZUS, dałby 9,7 mld zł i wynosił ok. 550 zł miesięcznie.

Kolejne 55 mld przyniosłyby jednolite podatki od przychodu – przedsiębiorstw ze stawką 1,49 proc. i banków ze stawką 0,49. proc. Podatek do dywidend miałby wynosić 25 procent zachęcając do reinwestowania zysków i przyniósłby 8,4 mld zł. Zdaniem głównego ekonomisty ZPP Mariusza Pawlaka zmiany w sumie byłyby neutralne dla finansów publicznych, natomiast spowodowałoby 25 proc. wzrost płac. Niewątpliwie przez przeniesienie ciężaru opodatkowania z dochodów na przychody (podatki obrotowe) zmiany przyniosłyby uproszczenie systemu.

wywiadyPrezes NBP Marek Belka w czasie konferencji „Moralny kapitalizm?” mówił m.in. o trzech słabościach kapitalizmu: złym traktowaniu konsumentów i wykorzystywaniu przez przedsiębiorców przewagi informacyjnej wobec kupujących, krótkowzroczności (zorientowaniu na wyniki kwartalne) i unikaniu opodatkowania. PAP w relacji pisze, że Belka „mówił m.in. o tym, że ekonomista – jeśli studiował ekonomię porządnie – powinien przeczytać nie tylko „Bogactwo narodów” Adama Smitha, ale także jego drugą książkę, która poświęcona jest wartościom moralnym. „W tej książce Adam Smith podkreśla, że rynek bez wartości jest nie tylko dysfunkcjonalny, ale może nas wyprowadzić na manowce”. „Wiemy wszyscy o tym, że nie ma wolności bez odpowiedzialności, ale też nie powinno być przedsiębiorczości bez odpowiedzialności” –powiedział prezes NBP.

mobilnaBloger Trystero pisze o wnioskach dla inwestorów z afery Volkswagena. Po pierwsze inwestowanie w blue chipy też niesie ze sobą ryzyko. Po drugie takie skandale bardzo trudno przewidzieć. W tym przypadku były jednak kilka lat temu sygnały o niskiej jakości ładu korporacyjnego w Volkswagenie, były też od roku sygnały o różnicy w emisji w testach i na drodze.

 

wiadomosci20 mld dolarów zapłaci koncern British Petroleum władzom czterech stanów położonych nad Zatoką Meksykańska w ramach ugody w związku z pożarem na platformie Deepwater Horizon 5 lat temu. To rekordowe odszkodowanie w historii USA. Wcześniej BP odłożył ponad 40 miliardów dolarów na odszkodowania w sprawach cywilnych i karnych oraz koszty oczyszczania zatoki.

prasaKomisja Europejska ogłosiła kilka dni temu plan stworzenia unii rynków kapitałowych. Nicolas Veron z think tanku Bruegel pisze, że choć wiele szczegółowych propozycji jest rozsądnych , to jednak istnieje dysonans między wysokim poziomem ambicji sygnalizowanych w dokumencie, a inkrementalnym charakterem proponowanych rozwiązań. Takie dostrajanie systemu jest ważne i przydatne, ale jakościowo nie zmieni rynków kapitałowych w Europie. Ewidentny brak ambicji ma swoje źródła w opozycji grup specjalnych interesów w sektorze bankowym (narodowe czempiony) i ideologicznej obstrukcji w krajach, w których retoryka antyrynkowa i antykapitalistyczna ma duży odzew, takich jak Francja czy Włochy. Wreszcie sama Komisja jest też niechętna zmianom w instytucjonalnej architekturze rynków kapitałowych, wbrew temu co ogłaszał Jean Claude Juncker w manifeście 5 prezydentów.

energiaNiemcy mają problem ze starymi farmami wiatrowymi. Z 25 tys. zainstalowanych turbin 7 tys. ma ponad 15 lat, a samo złomowanie jednego wiatraka kosztuje 33,5 tys. dolarów. Demontaż wiatraków ustawionych na morzu jest jeszcze kosztowniejszy i technicznie bardziej skomplikowany. >>więcej

wiadomosciPoczta szwajcarska rozpoczęła testy wykorzystania dronów w dostarczaniu paczek. Poinformowała także, że wdrożenie ich na szersza skale nastąpi nie wcześniej jak za pięć lat, choć być może będą wykorzystywane wcześniej w sytuacja awaryjnych, na przykład w regionach odciętych od świata w wyniku katastrof naturalnych. >>więcej

 

uslugi
makroekonomia
finanse-publiczne
wkazniki
finanse-publiczne
wywiady
mobilna
wiadomosci
prasa
energia
wiadomosci

Otwarta licencja


Tagi