Fiskus chce zatrzymać rzekę kijem

Michael Spence, noblista z Uniwersytetu Nowego Jorku, pisze o logice gospodarki współudziału. Ponadto dziś warto przeczytać m.in. o tym, jak fiskus bierze się za Uber, o konieczności restrykcji migracyjnych w Niemczech, wydatkach militarnych w USA i o tym jak Springer przepłacił za portal starego oszusta.
Fiskus chce zatrzymać rzekę kijem

autorzyO nieubłaganej logice gospodarki współudziału pisze Michael Spence, noblista z Uniwersytetu Nowego Jorku. Mimo protestów i konfliktów firmy tego sektora będą się rozwijały, ponieważ u źródeł ich sukcesu jest intuicyjnie oczywista koncepcja: pewne produkty, sprzęty i urządzenia znajdujące się w prywatnym posiadaniu powinny być wykorzystywane częściej niż przez kilka procent czasu.

W gospodarce współudziału powstaną setki firm, ale nie wszystkie osiągną taką popularność jak Airbnb czy Uber. Rent for Runway, która jest wypożyczalnią designerskich strojów i akcesoriów ma szanse na sukces. Wiele innych upadnie, ale rozwój gospodarki współudziału czyli procesu wykorzystywania zasobów fizycznych, kapitału finansowego i ludzkiego oraz talentów, jest nie do zahamowania.

finanse-publiczneFiskus bierze się za Uber. Jak pisze gazeta.pl „administracji podatkowej znana jest kwestia świadczenia usług transportu osób z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej. W tym zakresie przeprowadzono analizę ryzyka niepłacenia przez osoby świadczące takie usługi należnych zobowiązań podatkowych.” Fiskus wystąpił też o międzynarodową pomoc prawną w celu uzyskania informacji, jak działalność Ubera wyglądała w innych krajach.
„Tłumaczy też – pisze gazeta.pl – że w jego ocenie aplikacja Uber służy wykonywaniu działalności zarobkowej przez kierowców. Za swoje usługi otrzymują oni od klientów wynagrodzenie. Dzielą się nim z Uberem, a w umowach z tą firmą zobowiązują się do samodzielnego rozliczania się z fiskusem. Zdaniem ministerstwa wszystko to spełnia przesłanki prowadzenia przez kierowców Ubera działalności gospodarczej. A skoro tak, to powinni płacić podatek dochodowy od tego, co zarobią”.

pieniadzeWedług danych firmy ubezpieczeniowej Allianz, globalne zasoby finansowe ludności wzrosły w ubiegłym roku o 7 procent do 136 bilionów euro.

gazociagKiedy gigant surowcowy Glencore walczy o przetrwanie, zerohedge pisze o innej wielkiej firmie surowcowej Trafigura, zadłużonej na 21 mld dol., której obligacje tanieją tak mocno, że rentowność doszła już do ponad 11 procent. Kilka dni temu Orlen zawarł umowy z Trafigurą na sprzedaż produktów i zakupy ropy naftowej na 1,2 mld zł.

przemyslJak sfinansować ratunek dla planety zastanawia się Jean Pisani-Ferry. Choć świat finansów stał się przykładem nieodpowiedzialności i chciwości problem w tym, że bez niego nie uda się zwalczyć globalnego ocieplenia.

Inwestycje w energię wynoszą 1700 mld dol. rocznie i w 70 proc. są przeznaczane na sektor węgla, ropy i gazu ziemnego, a tylko w 15 proc. na efektywność jej wykorzystania w budynkach, transporcie czy przemyśle.

Potrzebne są subsydia lub ulgi podatkowe, by gospodarstwa domowe zdecydowały się na wzięcie pożyczki w zielonym banku na modernizację domu. Konieczne jest natomiast zniesienie subsydiów do cen paliw i ustanowienie wiarygodnej ścieżki wzrostu ceny dla węgla zawartego w paliwach. Możliwe i konieczne są innowacyjne formy finansowania, np. obligacje , których oprocentowanie jest zależne od tego, czy firma wykona swoje zadania w zakresie ograniczania emisji.

rynki-finansowePeterson Institute przedstawia analizę działalności państwowych banków rozwoju w Brazylii. Subwencjonowane kredyty, jakich udzielają, zaburzają rynek, politykę monetarną i spowalniają gospodarkę, promując wybrane grupy interesów i hamując reformy strukturalne. Co obniża produktywność i efektywność – pisze Monika Bolle. Zainteresowani mogą przyłożyć jej ustalenia do działalności BGK, PIR czy ARP.

wkaznikiHans Werner Sinn pisze, że także Niemcy mają ograniczone możliwości przyjmowania uchodźców. W tym roku będzie ich 400 tysięcy. By powstrzymać dalszy napływ, konieczne jest stworzenie na granicach sprawnego systemu odsiewania faktycznych uchodźców od ekonomicznych migrantów i odsyłanie tych drugich natychmiast do pierwszego bezpiecznego kraju do jakiego wjechali.

wywiadyPowstanie strefy euro doprowadziło do spadku produktywności wynikającego ze zlej alokacji kapitału w południowej Europie w warunkach niskich stóp procentowych – wynika z badań Gity Gopinath (Uniwersytet Harvarda) i jej zespołu.

Ottmar Issing, były członek zarządu EBC, uważa, że kryzys finansowy nie jest wystarczającym powodem do dalszej integracji europejskiej, tworzenia unii fiskalnej i politycznej. Zresztą taka integracja jest mało prawdopodobna w dającej się przewidzieć przyszłości. W tej sytuacji strefa euro i wspólna waluta będą istniały mimo braku unii fiskalnej. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie paktów już zawartych, włącznie z klauzulą ”nie ma ratowania państw”. Rządy muszą ponosić odpowiedzialność za swoja politykę. Dziś Pakt Stabilności i Wzrostu przestał być respektowany i jego stosowanie zależy wyłącznie od przywódców państw narodowych, czy chcą go przestrzegać czy nie.

makroekonomiaSzaleństwo wydatków militarnych w USA opisuje Andrew Syrios. Republikanie powiększają marnotrawny budżet militarny i tak jak demokraci chcą rozdawać pieniądze na system dobrobytu. W jednym i drugim przypadku chodzi o realizację idei wielkiego rządu i zaspokojenie faworyzowanych przez polityków grup interesu. Autor zwraca uwagę, że Pentagon jest jedynym departamentem nie poddanym audytowi. Kompleks militarno-przemysłowy (określenie Dwighta Eisenhowera) opracował technikę rozdzielania środków z danego programu na podwykonawców w możliwie dużej liczbie stanów, dzięki czemu otrzymuje poparcie w Kongresie dla danego projektu. Na przykład projekt samolotu F35 ma 1300 dostawców w 45 stanach, dzięki czemu mógł być kontynuowany przy kosztach 400 mld dol., o 70 proc. wyższych niż planowano.

wiadomosci343 mln dol. zapłaci Axel Springer za 88 proc. udziałów w portalu Business Insider. To wielki dzień dla jego założyciela Henry Blodgeta, znanego i analityka giełdowego w okresie poprzedzającym krach dotcomów. Kiedy na jaw wypłynęły maile, w których pisał wówczas zupełnie co innego, niż ogłaszał publicznie, uzgodnił z władzami dożywotni zakaz pracy w branży papierów wartościowych, zapłacił 2 mln dolarów kary i musiał zwrócić 2 mln dolarów zysków. W 2009 roku założył portal BI. Springer płaci sześć razy więcej niż prognozowane dochody portalu w 2016 roku, podczas gdy mediana podobnych transakcji wynosi 2,5x. >>więcej

autorzy
finanse-publiczne
pieniadze
gazociag
przemysl
rynki-finansowe
wkazniki
wywiady
makroekonomia
wiadomosci

Otwarta licencja


Tagi