Fundusz lepszy niż podatek

Prywatny fundusz ratunkowy, zasilany przez banki, pozwoli skuteczniej reagować na kolejne kryzysy.

Tylko kilka banków nie poradziło sobie z najnowszym kryzysem. Wielu instytucjom finansowym pomogły jednak rządy, choć i tak większość musiała się borykać z ryzykiem niewypłacalności ze względu na chaos panujący na rynkach finansowych. Banki centralne, posługując się uruchomionymi przez rządzy poszczególnych krajów środkami publicznymi, zagwarantowały krótkookresową płynność, ale zabrakło narzędzi, żeby bezpiecznie było również w dłuższym okresie czasu.  Gdyby jednak rządy dysponowały odpowiednimi narzędziami, nie byłoby potrzeby sięgania po pomoc publiczną, a reputacja większości zdrowych banków nie zostałaby nadszarpnięta.

Trzeba zrobić wszystko, by już nigdy nie narażać dobrego imienia wypłacalnych i przynoszących zyski banków. W tym celu potrzebne będą dobrowolne wpłaty na rzecz prywatnego europejskiego funduszu ratunkowego, powiedzmy 20 największych banków, który byłby uruchamiany na rzecz instytucji finansowych w potrzebie. W ten sposób będzie można zebrać nawet 20 miliardów euro w ciągu kilku następnych lat. To lepszy pomysł niż nakładanie na banki obowiązkowego podatku. Tego typu obciążenie byłoby niesprawiedliwe, szczególnie wobec tych banków, które nigdy nie korzystały z publicznej pomocy.

Dalsza część artykułu Alessandro Profumo, szefa UniCredit na stronach Financial Times.


Tagi


Artykuły powiązane

Niuanse chińskiego systemu finansowego

Kategoria: Analizy
W chińskim systemie finansowym banki są instrumentem realizacji celów gospodarczych rządu. Otwartym pozostaje pytanie, jak długo rola ta będzie utrzymana.
Niuanse chińskiego systemu finansowego

Multilateralizm à la carte

Kategoria: Analizy
System wielostronnych instytucji pomocowych sprawdził się na początku pandemii, ale coraz bardziej ewoluuje w kierunku multilateralizmu à la carte. Eksperci OECD w opublikowanym niedawno raporcie Multilateral Development Finance 2020 proponują reformy jako element programu odbudowy globalnej gospodarki po COVID-19.
Multilateralizm à la carte

Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Kategoria: Analizy
Wszystkie banki centralne gospodarek Trójmorza wyraźnie poluzowały w 2020 r. politykę pieniężną w niezwłocznej reakcji na wybuch pandemii COVID-19. Rodzaj wykorzystanych instrumentów był podobny w większości z tych gospodarek, pomimo różnic dotyczących reżimu polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię