Gottfried Haber: Polityka monetarna potrzebuje czasu

„Nie bądźmy zbyt optymistyczni co do tempa, w którym polityka pieniężna będzie efektywna” – mówi Gottfried Haber, wiceprezes Banku Austrii.

– Wszystko zależy w tej chwili od dwóch czynników. Pierwszym jest pandemia. Wciąż widzimy zakłócenia w łańcuchach dostaw i inne problemy. Drugim czynnikiem jest rosyjska agresja na Ukrainę. Wzrost gospodarczy od tego zależy, ceny energii od tego zależą. Co oznacza, że polityka monetarna jest efektywna w wymiarze wewnętrznym, który jest mniejszy obecnie, bo większość zależy oczywiście od geopolityki – wyjaśniał Gottfried Haber.

Czy to oznacza, że banki centralne powinny bardziej zachowawczo walczyć z inflacją, która przychodzi z zewnątrz? Nasz gość stanowczo zaprzeczył.

-W Europie większość inflacji jest podażowa, napędzana cenami energii. Ta część inflacji nie może być odpowiednio zaadresowana przez lokalne banki centralne, ale oczywiście inflacja bazowa też rośnie i to jest część, w której banki centralne mogą i muszą zareagować – podkreślał wiceprezes Banku Austrii.

W filmie także o tym, jakimi narzędziami dysponują banki centralne, o przyszłości globalizacji i perspektywach krajów Trójmorza.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Kategoria: Analizy
Banki centralne nie mogą pozostać bezczynne w oczekiwaniu na ustanie szoku podażowego, gdyż może to zdestabilizować oczekiwania inflacyjne i rozkręcić spiralę inflacyjną.
Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Kategoria: Analizy
Wszystkie banki centralne gospodarek Trójmorza wyraźnie poluzowały w 2020 r. politykę pieniężną w niezwłocznej reakcji na wybuch pandemii COVID-19. Rodzaj wykorzystanych instrumentów był podobny w większości z tych gospodarek, pomimo różnic dotyczących reżimu polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

Kategoria: Analizy
Od czasu globalnego kryzysu finansowego inflacja w Wielkiej Brytanii pozostaje całkowicie pod kontrolą. Zarazem doszło do znacznego wzmocnienia powiązania między polityką pieniężną oraz polityką zarządzania zadłużeniem rządowym. Konieczne będzie rozluźnienie tego związku i jednoczesne powstrzymanie presji inflacyjnej w okresie po zakończeniu pandemii.
Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego