Inwestorzy postawiliby na Polskę ponownie

To najważniejszy wniosek z kolejnej edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, które sprawdza nastawienie zagranicznych przedsiębiorców do działania w Polsce.
Inwestorzy postawiliby na Polskę ponownie

– Polska to kuźnia talentów, więc z satysfakcją odnotowujemy, że zagraniczni inwestorzy coraz częściej wybierają nasz kraj ze względu na wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników – napisał we wstępie do raportu z badania Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH).

Ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce pozostała na jed­nym z najwyższych poziomów w historii badania, a aż 92 proc. pytanych firm zadeklarowało, że wybrałyby Polskę ponownie, gdyby jeszcze raz miały podjąć decyzję o lokalizacji dla swojego biznesu (założyć trzeba, że niezadowoleni mogli już wcześniej opuścić nasz kraj).

Wprawdzie odsetek zadowolonych inwestorów nieco spadł w porówna­niu z dwiema poprzednimi edycjami badania, kiedy wyniósł odpo­wiednio 98 i 97 proc., ale, jak czytamy w raporcie „nie jest to jeszcze na tyle silne wahnięcie, aby można było stwierdzić, że atrakcyjność inwestycyjna Polski uległa zauważalnemu pogorszeniu”. Autorzy badania dodają jednak: „Gdyby spadek pogłębiał się w kolejnych latach, będzie to sygnał, że należy skorygować zało­żenia lub narzędzia polityki gospodarczej w obszarze BIZ”.

Ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce utrzymała się na po­ziomie bardzo zbliżonym do ubiegłorocznego: 3,70 pkt (wobec 3,72 pkt przed rokiem). Warto przypomnieć, że zeszłoroczny wynik był najwyż­szym w historii badania. Warto jednak zazna­czyć, że ocena inwestorów nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wszystko wskazuje na to, że czynniki, które mogłyby potencjalnie utrudniać realizację inwestycji w Polsce, jak np. rosnące wyzwania związane z rekrutacją pracowników czy dodatkowe obowiązki sprawozdawcze zwią­zane z uszczelnianiem systemu podatkowego (o czym szerzej piszemy na kolejnych stronach), zostały zrównoważone czynnikami pozytywnymi, np. dobrą koniunkturą gospodarczą.

Najmocniej Polskę doceniają inwestorzy z Francji, którzy przyznali średnią na poziomie 4,1 pkt na 5 możliwych. Dalej Niemcy, Japończycy i Szwedzi. Bardziej sceptyczni są Szwajcarzy i Holendrzy (3,5 pkt).

Polska kusi stabilną koniunkturą (4,01 pkt na 5), największą przeszkodą jest zaś jakość prawa (2,75 pkt) oraz niska efektywność sądownictwa gospodarczego (2,84 pkt). Mimo wyhamowania w trzecim kwartale, wg danych Grant Thorton, rok 2017 r. przyniósł około 30 tys. stron maszynopisu nowych przepisów.

„Zdecydowanie najsilniejszym magnesem przyciągającym zagraniczny kapitał do Polski jest jej swoista „samowystarczalność”. Rodzima gospodarka oferuje inwestorom połączenie sil­nego wzrostu gospodarczego, mocnego popytu wewnętrznego i prężnie działającego otocze­nia, tworzonego przez lokalnych dostawców i wykonawców, a wszystko to wewnątrz UE, w sąsiedztwie największych rynków europejskich”, piszą autorzy badania.

70 proc. firm zakłada w tym roku wzrost przychodów, ponad połowa (56 proc.) badanych planuje wzrost zatrudnienia (redukcji etatów spodziewa się 3 proc.).

Brak rąk do pracy po raz pierwszy stał się największym problemem dla przedsiębiorców, przewyższając np. bariery związane z obowiązkami biurokratycznymi.

Kadry stają się jedną z barier inwestowania w Polsce. W przypadku dostępności wykfali­fikowanych kadr można zaobserwować największy spadek w ocenie różnych elementów klimatu inwestycyjnego. Choć nota dla tego czynnika nadal nie jest słaba (3,45 pkt), to w porównaniu z 2016 rokiem wyraźnie spadła – o 0,23 pkt. To efekt najniższej od 26 lat stopy bezrobocia na polskim rynku pracy.

Autorzy badania podkreślają także, że jeśli Polska chce trwa­le i na większą skalę przyciągać duże inwestycje, musi docierać do nowych grup inwestorów, a do tego jest niezbędna wyrazista wizja i konsekwentne, wieloletnie wysiłki nad promocją i ekspozy­cją atutów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (a wcześniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), przy wsparciu banku HSBC i firmy doradczej Grant Thornton, 11. raz prze­prowadziła badanie pt. „Klimat inwestycyjny w Polsce” wśród przedstawicieli firm z zagranicznym kapitałem, w którym zapytała ich, jak oceniają warunki lokowania kapitału oraz prowadzenia dzia­łalności gospodarczej w naszym kraju. 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19