• Metablog Obserwatora Finansowego

Komisja USA ds deficytu: ciąć budżet rządu federalnego

15.11.2010
Komisja zaleca też podniesienie niektórych podatków. Ten raport stał się tematem debat ekonomistów. Dyskutują laureat nagrody Nobla, prof. Paul Krugman i prof. Greg Mankiw. Dołączyli do nich dr Felix Salmon i Ezra Klein. Atmosferę gorącej dyskusji podtrzymuje też nowy raport Instytutu Kaufmana, który obwinia nowe narzędzia rynkowe o dławienie wzrostu gospodarczego. A inny noblista, prof. Gary Becker, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat skuteczności polityki Fed.

W klimacie powyborczym i oczekiwaniu na choćby najmniejszy ruch gospodarki do przodu ekonomiści krytykują dwa kolejne raporty. Jeden, długo oczekiwany, spotkał się z ogromnym rozczarowaniem zwolenników polityki Keynesa. Przygotowała go nadzwyczajna komisja ds deficytu.

Komisja zaleca podjęcie szeregu działań oszczędnościowych, zmniejszenie biurokracji i odchudzenie budżetów najwyższych władz, m.in.:

 • obcięcie budżetu Kongresu i Białego Domu o 15 proc.
 • likwidacja 10 proc. miejsc pracy urzędników federalnych
 • zamrożenie płac urzędników administracji federalnej na trzy lata
 • ograniczenie kosztów na zbyteczne wydruki
 • obcięcie budżetu na pojazdy dla kongresmenów, urzędników Białego Domu i administracji rządu federalnego.

Autorzy sprowokowali gorącą dyskusję rekomendując Kongresowi podniesienie niektórych oraz obniżenie innych podatków. Na przykład w raporcie autorzy zalecają nieznaczny wzrost podatku na benzynę o 15 centów na galon, a także podniesienie wieku emerytalnego uprawniającego do korzystania z programu Social Security. Równocześnie komisja zaleca cięcia wydatków na obronę. Jednak Kongres, zdaniem autorów raportu, powinien rozważyć obniżenie podatku dochodowego.

Z tego powodu ekonomista prof. Paul Krugman określił nawet autorów raportu „niepoważnymi ludźmi”. Jego zdaniem beneficjentami będą głównie osoby dobrze zarabiające.

Even if those cuts are offset by supposed elimination of tax breaks elsewhere, balancing the budget is hard enough without giving out a lot of goodies — goodies that fairly obviously, even without having the details, would go largely to the very affluent.

Jednak ekonomista prof. Gregory Mankiw chwali sposób myślenia Komisji. Mankiw jeszcze w 2006 r. zalecał podniesienie wieku dającego prawa do budżetowych przywilejów emerytalnych. Jego zdaniem nawet jeśli zostanie podniesiony wiek emerytalny, każdy kogo będzie na to stać, jeśli zechce, przejdzie na emeryturę na własny koszt…

Many economists, including myself, would recommend that the nation consider a gradual but substantial increase in the age at which people become eligible for taxpayer-financed benefits for the elderly, including both Social Security and Medicare. We face three options: raising taxes on those who are still working; reducing benefits for the very old; or reducing benefits for the relatively young old. I would rule out the first option on grounds of economic efficiency, the second on the grounds of social compassion, leaving the third as the best of a bad lot. If we raise the age of eligibility for retirement benefits, people could still retire early, but they would do so on their own nickel, rather than the taxpayer’s.

Więcej na temat raportu ekonomista Felix Salmon i tutaj – Ezra Klein.

Drugi raport Instytutu Kaufmanna CHOKING THE RECOVERY: Why New Growth Companies Aren’t Going Public And Unrecognized Risks Of Future Market Disruptions dotyczy instytucji rynkowej nazywanej ETF (o ETF tutaj) . Ekonomiści dr Harold Bradley i dr Robert Litan wskazują, że właśnie ETF dławią wychodzenie gospodarki z kryzysu poprzez uniemożliwianie dostępu do funduszy przedsiębiorstwom. Raport zaleca regulatorom zaostrzenie kontroli ETFs, by wymusić większą transparentność.

require ETFs to obtain opt-in consent from smaller cap companies (or from the exchanges where they are listed) whose stocks are relatively thinly traded;

ETFTrends przedstawia zupełnie odmienne spojrzenie. Dr Lydon odpowiada na cztery podstawowe zarzuty jakie stawia raport.

Także ten zawarty w tytule raportu, iż ETF uniemożliwiają wzrost nowym przedsiębiorstwom blokując im dostęp do kapitału. Według ETFTrends same ETF stanowią tylko małą, 10 proc., część wszystkich mutual funds. Ale IPOs czyli nowe przedsiębiorstwa wchodzące na giełdę nie skorzystałyby z działalności ETF ponieważ nie znajdują się na żadnych obecnych dostępnie indeksach. I to wolne rynki powinny ustalać wartość IPOs w oparciu o popyt.

Big Picture przedstawia ilustrację do raportów jakie omawiał MetaB tutaj. I cytuje jednego z poważnych ekspertów nt deficytu.

McKelvey, authoritative on the deficit, has been thinking about housing and the “framework of massive excess supply that we enunciated about three years ago.” He sees a trend to…2016

Home-ownership

Ekonomista, lauret Nagrody Nobla, prof. Gary Becker, dzieli się swoimi przemyśleniami nt. kryzysu finansowego. Ocenia reakcję Fed i skuteczność pakietu stymulacyjnego. Jego zdaniem należało wprowadzić cięcia podatkowe. A Fed nie powinien był skupić tak wiele złych kredytów (TARP) i spowodować stworzenie się olbrzymich, bilionowych rezerw w bankach.

Gary Becker identyfikuje też przyczyny, z powodu których biznes zdecydował się ograniczyć inwestycje. Wśród nich są m.in. podatek od emisji CO2, nadmierne regulacje, zapowiedź podwyższenia podatku dochodowego dla najbogatszych oraz tzw. nowe prawa konsumenta.

Gary Becker: Crisis caught everybody by surprise.

(… )Fiscal stimulus takes a long time to be implemented in a real economy. It is better to have tax cuts instead the increase of spending. High unemployment is among less educated, less skilled people. And the stimulus package did not address this problem. My own belief is that stimulus package was a failure. (…)

In the times of financial crisis Fed should be proactive: buying assets, creating money, creating bank reserves and putting pressure on interest rates… probably they went too far on TARP program, they should not have done as much. On low interest rates – probably desirable to put interest rates to some extend. Unfortunately they created excessed reserves in banks – well over a trillion dollar. And it did not stimulate much bank lending… The question I would ask, with all of those reserves they have why they are not lending? (…)

The problem is not a lack of liquidity. I would not support QE2 (the second Quantative Easing). Business and lenders got frightened by a lot of legislation being passed, being proposed by new Congress and by the president. They are frightened by:

 • the Healthcare Bill. I think it is a bad bill for variety of reasons: how much it will cost the small business.
 • the talk about increase of taxes on high income, so-called reach people
 • the discussion on tax on carbon emissions
 • tightening antitrust policy, that we are gonna investigate business more closely
 • the talk about consumer protection
 • the Obama’s discussion about billionaires (how we are gonna punish them…)

Given all of that I think business became hesitant about hiring and expending in that kind of environment. (…)

Uncommon Knowledge: Gary Becker on Financial Crisis

opracował: Tomasz Pompowski

Home-ownership

Artykuły powiązane


Tagi