Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja

Polska nie odczuwa jak dotąd skutków kryzysu światowego, a wpływa na to m.in. wysoka konsumpcja. Według prognoz NBP z lutego 2009 r. wydatki konsumentów będą rosnąć mimo pogarszającej się koniunktury w Polsce. Dlaczego Polacy wolą zaryzykować duże straty w przyszłości, by dziś nie odczuwać nawet małych braków? Jak wytłumaczyć ten fenomen?

Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja – Paweł Pońsko

Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja – Paweł Pońsko, Instytut Ekonomiczny NBP


Tagi


Artykuły powiązane

Pogłębia się spowolnienie chińskiej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czy chiński konsument swoimi wydatkami wypełnia lukę po kurczącym się handlu zagranicznym i inwestycjach czy raczej zaciska pasa i dołuje chiński wzrost? To pytanie nurtuje niejednego biznesmena działającego na rynku Państwa Środka.
Pogłębia się spowolnienie chińskiej gospodarki

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Nie tak szybka konwergencja we wschodniej części UE

Kategoria: Analizy
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował dwie kluczowe dane porównawcze dotyczące rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie których szacowana jest tzw. konwergencja. Pokazują one systematyczny wzrost poziomu konwergencji w krajach wschodniej części UE, choć po kryzysie 2008 roku proces doganiania bogatszych państw Unii znacznie spowolnił.
Nie tak szybka konwergencja we wschodniej części UE