Autor: Ewa Radomska

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa, Ekonomii I Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Korea Południowa walczy ze skutkami epidemii COVID-19

Rząd południowokoreański walkę z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uznał za priorytetowy cel, jednocześnie rozpoczynając rozmowy na temat pakietów pomocowych dla gospodarki. W opanowaniu pandemii pomogły wcześniejsze doświadczenia z SARS oraz MERS.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Korei Południowej potwierdzono 20 stycznia 2020 roku.

Wirus rozprzestrzeniał się szybko, najpierw wśród członków ruchu religijnego Kościół Jezusa Shincheonji (Nowego Nieba i Ziemi) w Daegu w południowo-wschodnim regionie, bo część wyznawców właśnie wróciła z prowincji Wuhan w Chinach, a potem już w całym kraju.

Według danych worldometers.info z 1 kwietnia 2020 roku, w Korei Południowej zdiagnozowano zakażenie u 9887 osób i 165 ofiar śmiertelnych.

Powszechne testy

Korea Południowa była wielokrotnie doświadczana epidemiami. Najważniejsze były: epidemia SARS-CoV w 2003 roku oraz MERS-CoV z 2015 roku. W przypadku tej drugiej było 186 przypadków zakażenia, a 38 osób zmarło.

Po wybuchu MERS zreorganizowano system zwalczania chorób. W Koreańskich Centrach Kontroli Chorób i Profilaktyki (Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC) powstał specjalny dział, którego zadaniem było przygotowanie kraju na kolejną epidemię.

Zmieniono przepisy dotyczące zarządzania i publicznego udostępniania informacji o pacjentach z chorobami zakaźnymi. Zwiększono wydatki publiczne i prywatne na służbę zdrowia (7,7 proc. PKB w 2016 roku).

Digitalizacja w walce z epidemią

Obecnie Korea ma dobrze rozwinięty system opieki zdrowotnej o dużej pojemności i zaawansowany sektor biotechnologiczny, który może szybko produkować oraz dostarczać testy. Rządowa strategia walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oparła się na powszechnym wykorzystywaniu testów. Dziennie przeprowadza się ich około 20.000 i są bezpłatne dla osób z objawami.

Rząd wykorzystuje też informacje lokalizacyjne z telefonów komórkowych, kart bankowych i ulicznych kamer, by zidentyfikować źródła zarażenia i wiedzieć, kto powinien być testowany w pierwszej kolejności. Społeczeństwo nie neguje ponadprzeciętnego nadzoru i kontroli społecznej, nie do przyjęcia w zachodnich demokracjach liberalnych.

Wprowadzono testy diagnostyczne na SARS-CoV-2 dla wszystkich przybywających z Europy.

Jednocześnie nie wprowadzono drastycznych środków prewencyjnych, przyjętych przez rządy większości krajów. Ale obawiając się kolejnej fali zakażeń, w związku z powrotami Koreańczyków do domu, 22 marca 2020 roku wprowadzono testy diagnostyczne na SARS-CoV-2 dla wszystkich przybywających z Europy.

Obowiązuje ich także 14-dniowa kwarantanna pod ścisłym nadzorem. W przypadku jej naruszenia kara wynosi 3 mln wonów (ok. 10 300 zł). Dodatkowo taka osoba będzie pozbawiona finansowego wsparcia.

Rząd zalecił 25 marca, by przez 15 dni unikać kontaktów z innymi (dystansowanie społeczne) w Seulu, Incheon oraz prowincjach: Gyeonggi-do i Gangwon-do.

Pakiet pomocowy

Próbując powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa południowokoreańskie władze rozpoczęły rozmowy na temat pakietów pomocowych dla gospodarki.

Wicepremier Hong Nam-ki zwołał 28 lutego pierwsze spotkanie, by przedyskutować sposoby reagowania na COVID-19. Tuż po spotkaniu zaprezentowano pakiet pomocy o wartości ponad 20 bln wonów południowokoreańskich (ok. 68,7 mld zł), w tym:

– 4 bln wonów z funduszy rezerwowych rządu na działania wspierające zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii, w tym dla samorządów lokalnych, małych sprzedawców i przedsiębiorców;

– 7 bln wonów na zapewnienie wsparcia finansowego i podatkowego dla rodzin oraz przedsiębiorstw dotkniętych problemami w gospodarce, w tym o 50 proc. niższy podatek dochodowy dla właścicieli ziemskich, a także, by pobudzić konsumpcję, indywidualne obniżki podatku konsumpcyjnego na zakup samochodów;

– 9 bln wonów pożyczek, gwarancji i inwestycji za pośrednictwem instytucji finansowych oraz instytucji publicznych.

Ustalono też najważniejsze cele:

– wspieranie walki z epidemią i realizacja działań prewencyjnych;

– zapewnienie 7 mln maseczek ochronnych mieszkańcom Daegu City i Cheongdo County;

– zapewnienie właścicielom gruntów o 50 proc. niższy podatek dochodowy;

– czasowe zniesienie konieczności płacenia VAT przez firmy osiągające niskie przychody roczne;

– pomoc dla małych sprzedawców i MSP w prowadzeniu działalności: poszerzono specjalne wsparcie finansowe (Special Financial Support for Small Merchant and SMEs) dla małych sprzedawców z 1,2 bln wonów do 4,6 bln wonów, a dla MSP z 0,03 bln wonów do 0,63 bln wonów;

– wsparcie w zakresie zatrudnienia dla przedsiębiorstw, które szczególnie ucierpiały, w takich sektorach jak m.in. turystyka;

– zwiększenie w 2020 r. liczby wydawanych lokalnych bonów podarunkowych (koszt to 3,5 bln wonów, ok. 12 mld zł), aby pomóc lokalnym gospodarkom i tradycyjnym rynkom;

– umożliwienie rodzicom do 5 dni urlopu na opiekę nad dziećmi wraz ze wsparciem finansowym w wysokości 50.000 wonów (ok. 172 zł) na dzień;

– promowanie konsumpcji: przy zakupie samochodu – obniżka podatku konsumpcyjnego o 70 proc. i 10-procentowy zwrot za zakup wysokoenergooszczędnych urządzeń domowych, a także wydawanie kuponów rabatowych m.in. na zakup biletów na przyszłe wydarzenia kulturalne czy na zakup produktów rolnych.

Solidna płynność finansowa

Pierwszy Wicepremier oraz Minister Strategii i Finansów Kim Yong-beom 10 marca 2020 r. zorganizował spotkanie na temat stabilności makroekonomicznej i rynków finansowych.

Dyskutowano przede wszystkim o potencjalnym wpływie COVID-19 na sektor finansowy. Dotychczas wpływ na niego miała sytuacja na globalnym rynku.

Jeśli występowały zakłócenia, jak po kryzysie finansowym w 2008 r., zagraniczne fundusze wycofywały się z koreańskich giełd, a won słabł. Obecna zmienność wynika z rozprzestrzeniania się epidemii i jej wpływu na gospodarkę, a nie z powodu słabości strukturalnych lub braku równowagi w sektorze.

Chiny się ratują, ale po cichu

Wicepremier ocenił, że na razie nie ma podstaw do przesadnego niepokoju. Rezerwy walutowe Korei Południowej wynoszą 409,2 mld dolarów na koniec lutego 2020. Aktywa zagraniczne netto w instrumentach dłużnych to 480,6 mld dolarów na koniec 2019 roku.

Płynność walutowa w instytucjach finansowych jest solidna, a FX LCR wynosi 120,6 proc. Korea Południowa zawarła też umowy wymiany walut (currency swap agreements) o wartości 130 mld dolarów.

Jednak gospodarka realna szybko się kurczy, głównie z powodu spadku popytu i podaży zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, z którymi Korea Południowa jest powiązana, m.in. w sferze handlu.

Bank Centralny Korei Południowej obniżył podstawową stopę procentową o 50 pb do 0,75 proc.

Najważniejszymi partnerami handlowymi są: Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska (w tym głównie Niemcy), Wielka Brytania, Japonia, Wietnam, Hongkong, Tajwan, Australia, Arabia Saudyjska. Obserwuje się zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw czy spadek cen akcji na giełdach światowych. Banki centralne podejmują decyzje o obniżaniu stóp procentowych. Podobnie zareagował Bank Centralny Korei Południowej i 17 marca 2020 r. obniżył podstawową stopę procentową o 50 pb do 0,75 proc.

Dług publiczny wzrośnie

Yong-beom zapewnił, że rynek finansowy jest monitorowany 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Środki stabilizacji są gotowe i można je wykorzystać w przypadku nagłych, dużych wahań. Tymczasowo rozszerzono zakazy dotyczące sprzedaży akcji. Wkrótce Komisja ds. usług finansowych (Financial Services Commission) ma ogłosić więcej szczegółów.

W czasie spotkania przedstawiono także ogólne założenia dalszych działań w ramach wsparcia poszczególnych branż, m.in. obniżenie opłat lotniskowych dla przewoźników lotniczych, wsparcie przewoźników statków pasażerskich między Koreą a Japonią, pożyczki dla branży turystycznej, gwarancje finansowania należności krótkoterminowych, promocja handlu on-line, w tym eksportu.

Po korekcie dochodów i wydatków, 17 marca 2020 r. ustalono dodatkowy budżet dodając 11,7 bln wonów (ok. 40 mld zł) na wydatki związane z epidemią.

W sumie rząd przeznaczył 31,7 bln wonów (ok. 108,7 mld zł) na walkę z nią i działania prewencyjne oraz na wsparcie różnych podmiotów, by nie dopuścić do załamania gospodarczego.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki Korei Południowej szacuje, że dług publiczny w 2020 r. zwiększy się w stosunku do 2019 r. o 75,3 bln wonów (258 mld zł), z 37,8 proc. PKB do 41,2 proc. PKB.

Rząd ma też w najbliższym czasie przekazać organizacjom międzynarodowym, globalnym inwestorom i agencjom ratingowym dokładne oraz aktualne dane na temat stanu gospodarki południowokoreańskiej.

Otwarta licencja


Tagi