Krugman: obniżenie płacy minimalnej zwiększy bezrobocie

W dyskusji na temat sytuacji gospodarczej USA wciąż dominuje nuta pesymizmu. Według prof. Martina Feldsteina recesja wciąż się utrzymuje i czekają nas dalsze spadki na rynku nieruchomości. Zerohedge przypomina, że zarówno według prognoz OECD, jak i Brookings Institution bezrobocie znacznie wzrośnie w 2010 r. Jednym z pomysłów na  jego redukcję jest obniżenie płacy minimalnej. Ale prof. Paul Krugman przekonuje, że skutek takich działań będzie odwrotny od zamierzonego. Marginal Revolution twierdzi, iż zmiana na lepsze będzie nieznaczna.  Natomiast prof. James Galbraith daje arcyciekawy wykład, w którym wyjaśnia moment Minsky`ego w świetle obecnego kryzysu.

Wraz ze spadkiem pensji minimalnej przybędzie miejsc pracy. To przekonanie amerykańskich konserwatystów wzbudziło sprzeciw Demokratów. Ich argumenty przedstawia w swoim blogu Paul Krugman. Jego zdaniem obniżka pensji minimalnej w najlepszym wypadku w ogóle nie wpłynie na sytuację na rynku pracy, w najgorszym – pogłębi bezrobocie.

A falling price level raises the real value of debt. To the extent that debtors are more likely to cut spending in such a case than creditors are to increase it — which seems likely — the effect of the wage cuts will actually be a fall in demand.

And one more thing: to the extent that people expect further declines in wages and prices, this raises real interest rates, which is even more contractionary.

Jednak Brian Caplan z Econlog twierdzi, że Krugman pominął fakt, iż niższa pensja minimalna zwiększa zapotrzebowanie na pracę.

1. Cutting wages increases the quantity of labor demanded. If labor demand is elastic, total labor income rises as a result of wage cuts.

2. Even if labor demand is inelastic, moreover, wage cuts reduce labor income by raising employers’ income. So unless employers are unusually likely to put cash under their matresses, wage cuts still boost aggregate demand.

Kilka dodatkowych argumentów na rzecz obniżenia płacy minimalnej (choć skutek będzie nieznaczny) dodaje Marginal Revolution.

Calculated zwraca uwagę, że recesja się nie skończyła. I cytuje wypowiedź prof. Martina Feldsteina z Harvardu, że ceny nieruchomości jeszcze spadną.

Credit Writedowns przypomina o zjawisku momentu Minsky`ego.  Opisuje ono zjawiska, które miały miejsce przed kryzysem w Rosji w 1998 r. : w okresie długiej stabilizacji finansowej wzrasta zadłużenie, a konsumenci i inwestorzy podejmują zwiększone ryzyko.

Dług w stylu Ponzy zdaniem prof. Jamesa Galbraitha był przykładem zjawiska typu momentu Minsky`ego. Jest logiczny koniec okresu stabilizacji przechodzącego w czas niestabilności – tak jak w 1929 r.


Tagi


Artykuły powiązane

What causes negative interest rates?

Kategoria: Macroeconomics
Negative interest rates are not so much the effect of discretionary decisions of central banks but are mainly driven by changes in economic conditions. In the past decades real interest rates worldwide have been systematically decreasing and are currently negative in the majority of developed economies and in many emerging economies, including Poland.
What causes negative interest rates?

Pozytywne efekty płacy minimalnej w gospodarce Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech zwiększyło wynagrodzenie pracowników o niskich płacach, nie zmniejszając ich szans na zatrudnienie. Spowodowało to przechodzenie pracowników do bardziej wydajnych przedsiębiorstw.
Pozytywne efekty płacy minimalnej w gospodarce Niemiec

Nobel za kontrowersyjne badanie

Kategoria: Trendy gospodarcze
David Card otrzymał Nagrodę Nobla za swój wkład w nowego rodzaju badania rynku pracy, które podważyły tradycyjnie postulowany związek między płacą minimalną a zatrudnieniem. Badania te jednak nie są wolne od wad.
Nobel za kontrowersyjne badanie