Litwa przyjmuje euro

Litwa od 1 stycznia przyjmuje euro jako ostatnia z republik bałtyckich. A ponadto o przyszłości Grecji, prognozach na 2015 rok (Cowen i Rybiński), do studiowania optymistyczny portal na temat postępu w warunkach życia na świecie, a na deser o tym, że wojsko kupuje mieszkania w pierwszorzędnej warszawskiej lokalizacji.
Litwa przyjmuje euro

Algirdas Butkevičius, premier Litwy (CC BY-SA Valsts kanceleja)

makroekonomia1 stycznia 2015 Litwa jako ostatnia z republik bałtyckich wchodzi do strefy euro. Kryzys lat 2008-2009 roku został szybko przełamany. Wzrost gospodarczy w 2011 wyniósł 6 procent, a w kolejnych latach powyżej 3 proc. Bezrobocie zmalało do mniej niż 11 procent, deficyt finansów publicznych wynosi mniej niż 2 proc. a dług publiczny poniżej 40 proc. W bilansie płatniczym Litwa ma nadwyżkę – wynika z danych MFW opublikowanych po ostatniej konsultacji z Litwą. Litwa zajmuje też dobre, 24 miejsce w rankingu Doing Business.

finanse-publiczneCo dalej z Grecją? 25 stycznia odbędą się przedterminowe wybory, które jeśli wierzyć sondażom wygra lewicowa Syriza. Jej lider zapowiada podarcie porozumień z Unią Europejską i MFW pierwszego dnia po objęciu władzy. Zdaniem Open Europe oprócz okresu wielkiej niepewności Grecje i Europę czeka negocjowanie kolejnej redukcji długu publicznego. Natomiast dla strefy euro doświadczenie greckie będzie o tyle ważne, że w Hiszpanii też mają się w tym roku odbyć wybory i nowa, błyskawicznie zdobywająca popularność lewicowa partia Podemos może dostać psychologiczne wsparcie, gdyby Syriza wygrała wybory. Open Europe przewiduje, że restrukturyzacja (umorzenie) długu greckiego wywołała podobne oczekiwania innych państw, jak Portugalia czy Irlandia.

mobilnaNajważniejsze wydarzenia ekonomiczne w 2015 roku to – zdaniem profesora Tylera Cowena – m.in. gwałtowne załamanie gospodarki rosyjskiej, brak wzrostu płac w USA (mimo wzrostu gospodarczego), utrzymanie wzrostu w gospodarce indyjskiej. Grecja wyjdzie z Eurostrefy, nie ma szans na sukces Abenomiki, wolniejszy będzie wzrost gospodarczy w Kanadzie i Australii (tańsze surowce), spowolnienie nadejdzie w Chinach, nadal słabe będą wyniki gospodarek Meksyku i Brazylii. Cowen nazywa te wydarzenia wielkimi nieznanymi, ale z kontekstu wynika, że takie są jego przewidywania.

Natomiast z rozważań Justina Wolfersa (Peterson Institute) na ten sam temat wynika, że zamiast prognoz lepiej posłuchać takiej oto rady: przygotuj się na najgorsze, miej nadzieję na najlepsze i licz na to, że zostaniesz zaskoczony.

prasaPrognozy Krzysztofa Rybińskiego na 2015 rok chyba trochę mniej pesymistyczne niż w poprzednich latach (czarnowidztwo jak dotychczas średnio się sprawdzało). Z nowości – bardzo silny akcent na działania wojenne w różnych formach w cyberprzestrzeni, w tym cyberterroryzm i rządowe, selektywne działania destrukcyjne lub prewencyjne. W gospodarce głęboka recesja w Rosji i na Ukrainie (5-10 proc PKB), silne wahania na rynkach finansowych, silny dolar, tania ropa, druk jenów i euro, zerowe stopy procentowe. W Polsce wzrost gospodarczy spadnie do 1,5 procent, co wystarczy koalicji rządzącej do utrzymania się przy władzy. Po 7 latach chudych dla innowacyjności zacznie się 7 lat tłustych; innowacyjne modele biznesowe polskich firm poprawią dynamikę ich ekspansji międzynarodowej.

wkaznikiPowstał nowy portal w sieci, pokazujący jak zmieniło się życie na świecie (poszczególnych krajach) na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat m.in. w takich kategoriach jak mieszkania, wyżywienie, zdrowie, jakość rządu, indeks human development, transport, turystyka, przemoc i praca. Do studiowania w długie zimowe wieczory. Krzepiące.

makroekonomiaDlaczego wzrost jest słaby? Z pięciu powodów – odpowiada prof. Michael Spence, noblista ekonomiczny z uniwersytetu nowojorskiego: nie wykorzystany do końca potencjał stymulacji fiskalnej w krajach rozwiniętych, zbyt niskie inwestycje publiczne w edukację, infrastrukturę i technologię mimo wysokich mnożników korzyści, rozziew między zachowaniem rynków finansowych i realnej gospodarki, wynikający z zalewania przez banki centralne rynków aktywów w płynność, co nie musi prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego, a jedynie do transferu bogactwa. Nadto niska jakość rządów oraz wyższy i dłuższy niż oczekiwano spadek całkowitego popytu, ponieważ wzrost zatrudnienia i wzrost płac sa znacznie niższe niż wzrost gospodarczy.

mobilnaInstytut Spraw Ekonomicznych (Institute of Economic Affairs ) wydał e-książke Christophera Snowdona o mitach dotyczących chciwości i kapitalizmu, na przykładzie Wielkiej Brytanii. Między innymi nie jest prawdą, że rosną nierówności, godziny pracy wydłużają się, biedni stają się coraz biedniejsi a bogaci coraz bogatsi. Rzecz zasługuje na uwagę także ze względu na solidność gromadzenia i analizowania danych statystycznych – zjawisko nieznane w dyskusjach publicystyczno-gospodarczych w Polsce. Książkę można pobrać gratis.

energiaCiąg dalszy danse macabre wokół górnictwa. Z portalu wnp.pl fragment analizy sytuacji Węglokoksu, który planuje zakup kilku kopalni od Kompanii Węglowej: „W Węglokoksie zaznaczają, że całe nadwyżki finansowe ulokował on już w Kompanii Węglowej oraz w pewnym stopniu w Katowickim Holdingu Węglowym. Obecnie nie ma więc już wolnych środków. Posiada natomiast limity kredytowe, które utraciłby, gdyby doszło do postulowanego przez związki zawodowe połączenia Węglokoksu z Kompanią Węglową i Katowickim Holdingiem Węglowym. Taka operacja doprowadziłaby do konieczności naliczenia olbrzymiej, skonsolidowanej straty Węglokoksu.” Dlatego Węglokoks…zamierza kupić pięć kopalni, mimo że tylko dwie z nich dają nadzieję na rentowność. Dla pozostałych, jak mówi były wiceminister przemysłu Jerzy Markowski Węglokoks będzie pełnił funkcję Spółki Restrukturyzacji Kopalń bis. Taka operacja jest łatwiejsza do przeprowadzenia dla Skarbu Państwa. Gdyby bowiem miał on przekazać środki do SRK, musiałby znowelizować ustawę budżetową. A jeżeli będzie to robić poprzez Węglokoks, wystarczy dokapitalizować firmę akcjami innych spółek Skarbu Państwa – podsumowuje wnp.pl. Teoretycznie do końca roku powinien zostać ogłoszony plan postępowania z górnictwem przygotowywany przez ministra Wojciecha Kowalczyka.

wiadomosci - KopiaWojsko kupuje mieszkania w Warszawie w bardzo dobrych lokalizacjach. Marvipol zawarł z Wojskową Agencją Mieszkaniową (WAM) umowy sprzedaży łącznie 47 mieszkań w swoich trzech inwestycjach w Warszawie za 28,20 mln zł brutto – podała spółka. Z informacji wynika, że średnio mieszkanie ma 74 metry i kosztuje 8057 zł za metr kwadratowy. Członkiem Rady Nadzorczej Marvipolu jest gen. Malejczyk, były szef WSI.

Algirdas Butkevičius, premier Litwy (CC BY-SA Valsts kanceleja)
makroekonomia
finanse-publiczne
mobilna
prasa
wkazniki
makroekonomia
mobilna
energia
wiadomosci - Kopia

Tagi