Nauka z kryzysu

Prof. Simon Johnson, który wyjaśniał wielokrotnie na czym powinny polegać regulacje bankowe, alarmuje, że proponowane przepisy są zbyt łagodne. Johnson streszcza trzy lekcje, które warto zapamiętać:

1) system finansowy stał się niebezpieczny w skali masowej. Było wiadomo, że banki prowadziły operacje, których nie rejestrowały. Nikt jednak nie wiedział, że te instytucje chyliły się ku upadkowi;

2) ta polityka menedżerów (prowadzenia operacji bankowych bez ich rejestrowania) była świadomym działaniem w wyścigu z konkurencją opartym na zysku krótkoterminowym;

3) słabe, niewystarczające regulacje rządowe umożliwiły zarządzanie tymi firmami w tak katastrofalny sposób.

Trwa debata z Paulem Krugmanem. Martin Baily odpowiada. On jednak nie obwinia ekonomistów, zastanawia się raczej czy kiedykolwiek idee ekonomiczne miały tak wielki wpływ, jaki przypisuje im Krugman. Dyskutuje z nim też John Cochrane.


Artykuły powiązane

Krugman kontra Summers 2, czyli dogrywka

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obawy Lawrenca Summersa związane z inflacją okazały się trafione, ale to wcale nie oznacza, że miał rację. Z kolei Paul Krugman stwierdził, że ciągle: „Próbuję, do cholery, zrozumieć, co się dzieje”. Dwaj ekonomiści ponownie przystąpili do debaty o stanie światowej gospodarki.
Krugman kontra Summers 2, czyli dogrywka

Nauka to dzielenie się wątpliwościami

Kategoria: Trendy gospodarcze
W naszym rozumieniu uprawianie jakiejkolwiek nauki, ale także jej popularyzowanie, to poniekąd nieustanne dzielenie się wątpliwościami. W tym duchu została napisana nasza książka, w tym duchu odbieramy kilka polemicznych tez naszego recenzenta.
Nauka to dzielenie się wątpliwościami

Nauka potrafi szybko odpowiedzieć na kryzys

Kategoria: Oko na gospodarkę
Dziesiątki tysięcy fachowych publikacji, nowe ścieżki finansowania i kilka szczepionek w kilka zaledwie miesięcy – świat nauki i gospodarki potrafiły szybko zmobilizować się do walki z COVID-19. W odpowiedzi tej w większym niż dotychczas stopniu uczestniczyły agendy państwowe. Tak już może zostać.
Nauka potrafi szybko odpowiedzieć na kryzys