Niepewność związana z brexitem zmniejszyła inwestycje i zatrudnienie

Większość brytyjskich firm donosi, że brexit jest źródłem niepewności. W badaniu ustalono, że niepewność ta zmniejszyła już poziom inwestycji o 6 punktów procentowych oraz zatrudnienia o 1,5 punktu procentowego i prawdopodobnie obniży też przyszłą produktywność w Wielkiej Brytanii.
Niepewność związana z brexitem zmniejszyła inwestycje i zatrudnienie

Odpowiedzi z ostatniego badania około 3000 przedsiębiorstw działających w Wielkiej Brytanii, z wykorzystaniem specjalnego Panelu Podejmowania Decyzji Banku Anglii (Bank Anglii 2018) pozwalają na sformułowanie czterech kluczowych wniosków dotyczących poziomu i stopnia oddziaływania niepewności związanej z brexitem.

  • Brexit jest głównym i rosnącym źródłem niepewności dla firm

W odpowiedzi na pytanie „Na ile wynik referendum unijnego miał wpływ na Państwa firmę?”, ponad jedna trzecia CEO (Dyrektorów Wykonawczych) i CFO (Dyrektorów Finansowych) wymieniła brexit jako jedno z trzech głównych aktualnych źródeł niepewności. Ponad 10 proc. ankietowanych stwierdziło, że brexit jest najważniejszym czynnikiem niepewności.

W okresie od 2016 do 2018 r. udział firm odpowiadających, że brexit jest jednym z głównych czynników stymulujących niepewność wzrósł, natomiast jest wyraźnie mniej przedsiębiorstw traktujących brexit jako nieistotny czynnik.

  • Przedsiębiorstwa oczekują niższej sprzedaży i eksportu oraz wyższych kosztów

Firmy przykładają większą wagę do zmniejszenia sprzedaży przez brexit niż do jej zwiększenia. Badanie pokazało, że średnio oczekiwały, że brexit ostatecznie zmniejszy ich sprzedaż o około 2,5 proc. Odnotowano również ujemny oczekiwany wpływ na eksport. Przedsiębiorstwa spodziewają się natomiast zwiększenia kosztów jednostkowych, kosztów pracy i kosztów finansowania.

  • Brexit zmniejszył wzrost inwestycji i zatrudnienia

W celu oszacowania oddziaływania brexitu przeanalizowano zmianę poziomu inwestycji i zatrudnienia dla firm narażonych na niższe i wyższe poziomy niepewności. Wynik badania pokazuje, że niepewność obniżyła poziom inwestycji firm o około 6 punktów procentowych w pierwszym roku po referendum, pomiędzy lipcem 2016 r. i czerwcem 2017 r. Skutkiem tego był także spadek zatrudnienia o około 1,5 punktu procentowego, przy czym skoncentrował się on w drugim roku po brexicie (lipiec 2017 r.- czerwiec 2018 r.).

  • Brexit obniżył wzrost produktywności w Wielkiej Brytanii

Największą niepewność wykazywały firmy, zaangażowane w handel z UE i zatrudniające więcej siły roboczej z UE. Są to również firmy, które mają najwyższe poziomy produktywności.

Analizy wykazują, że jeśli brexit obniża sprzedaż firm o wysokiej produktywności bardziej niż w przypadku firm o niskiej produktywności, istnieje prawdopodobieństwo, że obniży on średnią produktywność w gospodarce brytyjskiej. Nasze szacunki sugerują, że brexit może zredukować przyszłą produktywność o około 0,5 punktu procentowego. Jest to niepokojące, gdy uwzględni się fakt, że gospodarka Zjednoczonego Królestwa odnotowała bardzo niski wzrost produktywności w ostatniej dekadzie (około 1 proc. w ciągu ostatnich kilku lat).

W marcu może pojawić się dalsza niepewność związana z rozwiązaniami przejściowymi oraz rozwiązaniami, które zastąpią wynegocjowane ustalenia. Może to doprowadzić do dalszych strat zatrudnienia, inwestycji i produktywności w Zjednoczonym Królestwie.

Równie dobrze może wystąpić dywidenda z brexitu (czynnik ulgi związanej z tym, że warunki nie są tak złe, jak się obawiano) i niektóre odłożone w czasie inwestycje będą mogły być zrealizowane, jeśli zagwarantują to warunki handlu pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i EU. Z tego powodu kwestią zasadniczą jest dalsze monitorowanie skutków niepewności związanej z brexitem dla działalności gospodarczej.

Nicholas Bloom – profesor ekonomii na Uniwersytecie Stanforda

Scarlet Chen – doktorantka na Uniwersytecie Stanforda

Paul Mizen – profesor polityki pieniężnej na Uniwersytecie w Nottingham, dyrektor Centre for Finance and Credit Markets

Artykuł po raz pierwszy ukazał się w VoxEU.org (tam dostępna jest pełna bibliografia). Tłumaczenie i publikacja za zgodą wydawcy.


Tagi


Artykuły powiązane

Pandemia zwiększyła niepewność w firmach

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badania przedsiębiorstw w USA i Wielkiej Brytanii wykazały, że pandemia wpłynęła nie tylko na poziom niepewności wśród liderów biznesu, ale zmieniła jej charakter - od ogromnego wzrostu postrzeganego ryzyka pogorszenia koniunktury do gwałtownego wzrostu ryzyka poprawy koniunktury.
Pandemia zwiększyła niepewność w firmach

Niedorzecznie wysokie wynagrodzenia menedżerów w USA

Kategoria: Analizy
Od 1978 r. uposażenia dyrektorów generalnych największych spółek na Wall Street poszły w górę o ponad 1300 proc. Jednocześnie płace pracowników tych spółek wzrosły tylko o 18 proc. O czym to świadczy?
Niedorzecznie wysokie wynagrodzenia menedżerów w USA

Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy znajdują mocne dowody na istnienie związku między produktywnością a płacą w USA; w przypadku Kanady dowody są mniej jednoznaczne, co wynika z faktu, że jest ona gospodarką mniejszą i bardziej otwartą międzynarodowo.
Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady