Nowe przepisy przeciwpożarowe zwiększyły odporność budynków w Kalifornii

Prawdopodobieństwo zniszczenia przez pożary lasów w Kalifornii w przypadku domów wybudowanych po 2008 roku i podlegających nowym przepisom budowlanym jest o 40 proc. mniejsze niż w przypadku domów wybudowanych w 1990 roku.

W ostatnich dziesięcioleciach pożary lasów pustoszyły Kalifornię, często niszcząc domy i powodując przesiedlenia mieszkańców. Jedną z reakcji na te zniszczenia są przepisy budowlane, które wymagają zapewnienia odporności na pożary w nowym budownictwie.

W opracowaniu „Mandated vs. Voluntary Adaptation to Natural Disasters: The Case of US Wildfires” (Obowiązkowa i dobrowolna adaptacja do klęsk żywiołowych: Przypadek pożarów lasów w USA) Patrick W. Baylis oraz Judson Boomhower badają wpływ obowiązkowych przepisów stanowych w zakresie budownictwa na nowe inwestycje mieszkaniowe. Autorzy opracowania stwierdzają, że domy, zbudowane zgodnie z zasadami nowego prawa budowlanego mają znacznie większe szanse na przetrwanie pożaru.

W następstwie wielkiego pożaru w Oakland Hills w 1991 r. w Kalifornii wprowadzono różne przepisy dotyczące nowego budownictwa na terenach zagrożonych pożarami. Przepisy, kilkakrotnie nowelizowane w ciągu ostatnich 30 lat, nakazują stosowanie materiałów ognioodpornych i ogniochronnych na pokrycia dachowe, okładziny zewnętrznych ścian budynków, drzwi i okna. Przepisy te obowiązują wszędzie tam, gdzie władze stanowe zapewniają usługi służb pożarniczych, co ma miejsce na wielu obszarach wiejskich. Gminy i inne tereny, które posiadają własne służby pożarnicze, miały w przeszłości możliwość przyjęcia standardów dla obszarów wyznaczonych przez stan jako „strefy bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego”. Do 2007 roku, 151 z 208 samorządów lokalnych na obszarach zagrożonych pożarem wprowadziło normy lub uchwaliło przepisy, które uważają za porównywalne.

Badacze stworzyli bazę danych domów, które są narażone na zniszczenie przez pożary w stanach: Kalifornia, Arizona, Kolorado, Oregon i Waszyngton. Ich próba obejmuje 55 408 domów jednorodzinnych, w których w latach 2003-2020 doszło do 112 pożarów. 39 proc. tych domów zostało zniszczonych. Spośród wymienionych stanów tylko Kalifornia wprowadziła na szczeblu stanowym przepisy budowlane dotyczące pożarów lasów. Pozostałe stany zachęcają mieszkańców do wdrażania środków ochrony przeciwpożarowej poprzez kampanie informacyjne i programy motywacyjne.

Naukowcy odkryli, że obowiązkowe przeciwpożarowe przepisy budowlane mają znacznie większy wpływ na poprawę odporności na zniszczenie niż wspomniane rozwiązania dobrowolne. Dom w Kalifornii zbudowany w 2008 roku lub później jest o 16 punktów procentowych, czyli około 40 proc., mniej narażony na zniszczenie przez pożar niż dom o takim samym zagrożeniu pożarowym, który został zbudowany w 1990 roku, zanim Kalifornia przyjęła obowiązkowe stanowe przepisy dotyczące pożarów lasów. Korzyści dotyczą także sąsiadujących domów, które nie zostały zbudowane zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli starszy dom znajduje się w odległości mniejszej niż 33 stopy od nowej lub zmodernizowanej konstrukcji, prawdopodobieństwo jego zniszczenia w wyniku pożaru jest o 2 punkty procentowe, czyli o 6 proc., mniejsze niż w przypadku domu bez nowocześniejszego sąsiada.

Po ustaleniu, że przepisy budowlane zwiększają odporność budynków, badacze oszacowali minimalny roczny poziom ryzyka wystąpienia pożaru, przy którym powszechne ograniczanie ryzyka byłoby opłacalne. W konkluzji stwierdzają, że przepisy budowlane dotyczące nowych domów przynoszą znaczne korzyści netto na najbardziej zagrożonych pożarami obszarach Kalifornii, co sugeruje, że wprowadzenie podobnych przepisów na zagrożonych pożarami obszarach innych zachodnich stanów prawdopodobnie pomyślnie przeszłoby test kosztów i korzyści.

Artykuł pochodzi z marcowego NBER Digest.


Tagi