Ocieplenie klimatu nie powiększy bochenka chleba

Wzrost średniej temperatury w świecie, głównie na skutek zmian klimatycznych, obniży w przyszłości plony zbóż oraz innych płodów rolnych. W naszej części Europy spadek ten może do 2050 r. sięgać od 5 do 25 proc. – wynika z raportu z pracy badawczej podjętej przez OECD.

Autorzy opublikowanych przez OECD wyników badania – Jussi Lankoski, Ada Ignaciuk i Franck Jesus z Dyrektoriatu Handlu i Rolnictwa OECD – zwracają uwagę na ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje postępującego w skali globalnej ocieplenia klimatu. Będą one wpływać na obniżenie efektywności produkcji rolnej niemalże we wszystkich regionach świata.

Zmiany klimatyczne potęgują jednocześnie liczbę katastrofalnych zdarzeń (powodzie, susze), które powodują coraz większe straty w produkcji rolnej. Autorzy przypominają w tym kontekście m.in. o wielkości strat jakie spowodowała powódź w Pakistanie w 2013 r., która w samym tylko rolnictwie tego kraju sięgnęły 1,91 mld dolarów. Katastrofalna dla produkcji rolnej była także susza w południowych stanach USA w 2011 i 2012 r. Spowodowała ona trwałe ograniczenie hodowli zwierząt i produkcji mięsa i mleka w USA.

Badanie OECD opiera się na projekcji, w perspektywie najbliższych 32 lat (do 2050 r.), wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Projekcja ta oparta jest na najbardziej pesymistycznym z czterech scenariuszy RCP (representative concentration pathways) zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu. Szacunki te wzbogacone zostały o bardziej szczegółowe wywiady i ankiety przeprowadzone we Francji, Holandii oraz w USA.

Z badania wynika, że spodziewane zmiany klimatyczne obniżą efektywność produkcji rolnej (plony z hektara) w przypadku niemal wszystkich rodzajów prowadzonych upraw i niemal we wszystkich szerokościach geograficznych. W krajach należących do OECD plony kukurydzy, pszenicy i ryżu zmaleją – odpowiednio – o 10, 7 i 6 proc. Najbardziej katastrofalnych spadków plonów, o ok. 50 proc., można spodziewać w przypadku uprawy trzciny cukrowej w Indiach. Rolnictwo krajów azjatyckich może okazać się jednym z najbardziej poszkodowanych w skali globalnej.

Nie znaczy to, że wszyscy będą przegranymi w konsekwencji zmian klimatycznych. Ocieplenie prowadzić będzie z jednej strony do stepowienia obszarów z klimatem dziś wilgotnym – np. południowa Azja – z drugiej może jednak wpływać na intensywniejsze uprawy roślin w innych regionach globu. Autorzy badania OECD spodziewają się np. kilkudziesięcioprocentowego wzrostu plonów ryżu w Europie i w Chile.

Minimalizacja negatywnych skutków zmian klimatycznych wymagać będzie od rządów przezwyciężania sprzeczności pomiędzy potrzebami rolnictwa i wyżywienia oraz ochrony środowiska. Mniejsze plony będą zachęcać rządy do intensyfikacji produkcji rolnej, ale z kolei sama produkcja rolna, zwłaszcza intensywna, jest znaczącym źródłem zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. A większa emisja CO2 obniża plony rolne. Bez dobrej koordynacji na poziomach lokalnych, regionalnych i w skali globalnej grozi katastrofalna spirala degradująca zarówno rolnictwo, jak i środowisko.

>>OECD o zależnościach produkcji rolnej i środowiska

 

Otwarta licencja


Tagi