Odrodzenie handlu może być krótkotrwałe, bo nasila się protekcjonizm

Protekcjonizm handlowy, finansowe rozdrobnienie i geopolityka stopniowo dokonują regionalizacji przepływów kapitału, a tym samym zwiększają koszty finansowania handlu. Rosnący protekcjonizm finansowy odsłoni wkrótce koniec interwencji banków centralnych - oceniają analitycy Euler Hermes w najnowszym Global Trade Outlook.
Odrodzenie handlu może być krótkotrwałe, bo nasila się protekcjonizm

Wynik eksportu był gorszy niż rok temu, co miało miejsce również w przypadku importu, tyle, że w mniejszym zakresie. (CC0 Pixabay)

Wzrost światowej wymiany handlowej w 2017 i 2018 r. będzie prawdopodobnie o połowę mniejszy niż przed kryzysem: rosnący protekcjonizm finansowy i handlowy w połączeniu ze wzrostem stóp procentowych oraz niepokojącym kierunkiem rozwoju geopolityki prowadzą do wzrostu kosztów handlu.

Spodziewamy się wzrostu wolumenu światowej wymiany handlowej w 2017 roku o 4,3 proc. i o 3,9 proc. w 2018 roku. Pod względem wartości przewidujemy jego wzrost o 7,5 proc. w 2017 r. i 6,3 proc. w 2018 r.

Wzrost światowego handlu hamują protekcjonizm, finansowanie handlu i geopolityka. Stale rośnie liczba środków protekcjonistycznych – oczekujemy wprowadzenia w tym roku łącznie ponad 400 nowych środków o tym charakterze (nieco tylko mniej niż w 2016 r.). Niektóre kraje, jak USA, zaczęły szybko zwiększać liczbę barier: do listopada 2017 r. odnotowaliśmy 87 nowych takich regulacji –  więcej niż w całym 2016 r. (84) i 2015 r. (86). Działania te były silnie ukierunkowane na dwie gospodarki: Chiny (20 proc.) i Kanadę (18 proc.). Taka tendencja jest szczególnie ważna w kontekście znaczenia Stanów Zjednoczonych jako końcowego konsumenta towarów: kraj ten odpowiada za 30 proc. światowej konsumpcji prywatnej.

Stale rośnie liczba środków protekcjonistycznych – oczekujemy wprowadzenia w tym roku łącznie ponad 400 nowych środków o tym charakterze

Druga przeszkoda w dalszym rozwoju światowej wymiany handlowej wiąże się z wciąż trudnym dostępem do finansowania wynikającym z utrzymującej się „bałkanizacji” (rozdrobnienia i spolaryzowania) przepływów finansowych. Zaciągnięte na świecie transgraniczne kredyty bankowe zmniejszyły się w II kw. 2017 r. o 0,2 proc. r/r z powodu asymetryczności regulacji.

Nietolerancja i wyodrębnienie ryzyka przez duże banki w USA, w połączeniu z asymetrycznymi, niejednolitymi regulacjami finansowymi (wymogi kapitałowe) i kontrolami kapitału (na rynkach wschodzących) składają się na wyjaśnienie podstaw naszej prognozy rozczarowującego wzrostu wolumenu wymiany handlowej. Euler Hermes znalazł lukę w finansowaniu handlu w wysokości około 1,5 bln dol. w tym roku, zgodnie także z ostatnimi szacunkami Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank, ADB), a nastawiona na stymulowanie rozwoju polityka w rozwiniętych gospodarkach (i w efekcie tzw. wojny podatkowe) może również dodatkowo ściągnąć kapitał z rynków wschodzących.

Oczekiwana normalizacja polityki pieniężnej przez banki centralne może wpłynąć na dostępność twardej waluty, a tym samym podnieść koszty finansowania handlu.

Kluczowym czynnikiem determinującym zmiany w strukturze handlu pozostają kwestie geopolityczne. Panujące w Europie napięcie w relacjach z Rosją i trudne do osiągnięcia porozumienie w sprawie umowy przejściowej poprzedzającej Brexit to poważne zagrożenie dla perspektyw handlowych.

Na Bliskim Wschodzie narastające napięcia globalne uzupełniają i tak już trudną sytuację w regionie. Wreszcie, podwyższone ryzyko na półwyspie koreańskim angażuje czempionów światowej wymiany handlowej (Chiny, Korea Południowa, Japonia i Stany Zjednoczone).

W tym kontekście oczekiwana normalizacja polityki pieniężnej przez banki centralne może wpłynąć na dostępność twardej waluty, a tym samym podnieść koszty finansowania handlu na całym świecie.

Globalny handel stracił w latach 2014-2016 blisko 3 bln dol. Przewidujemy, że trend ten uległ odwróceniu już w 2017 roku, a w 2018 r. powinniśmy odzyskać utracone wspomniane 3 bln dol., ale tylko pod warunkiem, że narastający protekcjonizm spotka się z odpowiednio zdecydowaną reakcją.

W badaniu Euler Hermes Global Trade Outlook „Gra o Handel: Niepokonany, Nieugięty, Niezłamany” (oryg. „Game of Trade: Unbowed, Unbent, Unbroken”) położono nacisk na osiem kluczowych rynków: USA, Meksyk, Chiny, Japonię, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy.

(źródło: Euler Hermes)

Wynik eksportu był gorszy niż rok temu, co miało miejsce również w przypadku importu, tyle, że w mniejszym zakresie. (CC0 Pixabay)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Nie tylko złota przybywa w rezerwach

Kategoria: Analizy
W bardzo starych morskich opowieściach pojawiali się żeglarze lejący oliwę na fale. Podobno pomagało, choć nie na sztormy. Od około stulecia uspokajaniem fal niemorskich, lecz tych kołyszących zanadto gospodarką, zajmują się banki centralne.
Nie tylko złota przybywa w rezerwach

Dojrzałość sektora fintech sprzyja rekordowym inwestycjom venture capital

Kategoria: Analizy
Po zeszłorocznej stagnacji fundusze venture capital dokonały w bieżącym roku inwestycji znacznie większych niż w całym 2020 r. Wybierają one głównie duże, dojrzałe startupy finansowe o sprawdzonych modelach biznesowych, dające inwestorom szansę na szybszy zwrot z kapitału.
Dojrzałość sektora fintech sprzyja rekordowym inwestycjom venture capital