Olimpiada to utrudnienie dla brazylijskiej gospodarki

Igrzyska Olimpijskie wygenerują niewielki i krótkotrwały wzrost gospodarczy i poprawę wskaźników zatrudnienia w Brazylii, ale wynik netto olimpiady będzie dla jej gospodarza negatywny – prognozują analitycy Euler Hermes. Organizacja olimpiady – w sytuacji rosnącego długu publicznego – zwiększy liczbę upadłości regionalnych firm i napędzi inflację, której skutki będą odczuwalne aż do 2020 roku.
Olimpiada to utrudnienie dla brazylijskiej gospodarki

Zwiększona liczba projektów inwestycyjnych i poprawa koniunktury w sektorze turystycznym, które wiążą się z organizacją Igrzysk Olimpijskich, poprawią wskaźniki rzeczywistego wzrostu PKB w Brazylii o zaledwie 0,05 pkt proc. Oczekuje się, że w 2016 r. PKB zmniejszy się.

o 3,5 proc. Zgodnie z oficjalnymi danymi w latach 2009-2015 całkowity poziom inwestycji w infrastrukturę związaną z olimpiadą może osiągnąć 38,5 mld brazylijskich reali (BRL) (12 mld dol.), co stanowi niewielką wartość biorąc pod uwagę wielkość brazylijskiej gospodarki.

Olimpiada koszty dla BrazyliiSektor turystyczny wygeneruje wzrost gospodarczy na poziomie 1,3 mld BRL (0,4 mld dol.), a w efekcie spowoduje zwiększenie PKB zaledwie o 0.02 pp – to mniej niż połowa pierwotnie szacowanego wzrostu.

– Chociaż pozornie taki wzrost w sferze zatrudnienia i turystyki wygląda korzystnie, będzie niewystarczający, aby zrównoważyć poważne problemy gospodarcze Brazylii. Inflacja w wyniku Olimpiady może się nawet zaostrzyć – mówi Daniela Ordonez, ekonomistka Euler Hermes w Ameryce Łacińskiej.

Efekty w postaci zwiększonej inflacji zaczęły być widoczne już w 2009 r., kiedy ogłoszono, że oprócz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014, Brazylia będzie również gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2016 r. Te dwa wydarzenia sportowe spowodują zwiększenie całkowitej inflacji w kraju o ok. 1 pp, z czego 0,4 pp można przypisać tegorocznym igrzyskom.

– Inwestycje w infrastrukturę i wydatki publiczne pogorszyły wskaźniki zadłużenia publicznego w stosunku do PKB o 0,04 pp, a w samym stanie Rio de Janeiro dług publiczny zwiększył się o rekordowe 17 proc. – dodaje Daniela Ordonez.

Paradoksalnie, organizacja olimpiady spowoduje też zwiększenie wskaźnika upadłości firm w Rio de Janeiro  w tym roku o 5 proc., a w obszarze małych i mikro-przedsiębiorstw aż o 12 proc.

(źródło: materiały Euler Hermes)

>>czytaj więcej: Rio jeszcze nie na medal

Olimpiada koszty dla Brazylii

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Kategoria: Analizy
Sankcje oraz ciągła groźba ich pogłębienia skłoniły Rosję do rozpoczęcia procesu zmniejszania zależności i skali powiązań gospodarki z dolarem. Ale mimo wielu zabiegów, dolar rosyjskiej gospodarki szybko nie opuści.
Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy będzie szybszy niż w projekcji z listopada 2018 r., ale inflacja będzie rosła wolniej. Dynamika PKB obniży się przez słabą koniunkturę globalną, głównie w strefie euro, która będzie również ograniczała presję inflacyjną. Inflację obniży także brak podwyżek cen energii, które zakładaliśmy w listopadzie - mówi Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora DAE.
Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Rozwój oparty na wzroście ilościowym prowadzi do katastrofy

Kategoria: Analizy
Dobrze byłoby mieć doskonalszą od PKB miarę sukcesu gospodarczego. Przełomu w poszukiwaniach nie ma, ponieważ gospodarka rozszerza się we wszystkich wymiarach, więc nie daje się dobrze podliczać jakąś prostą „calówką”. W zaciszach akademickich coś się jednak dzieje i trzeba temu przyklasnąć.
Rozwój oparty na wzroście ilościowym prowadzi do katastrofy