Podcast Podcast: Bez własnej waluty walka z inflacją byłaby znacznie trudniejsza

Przyczyny wystąpienia zjawisk inflacyjnych na świecie są złożone. W okresie pandemii pojawił się w gospodarce ogromny zastrzyk pieniędzy, którego źródłem były działania podjęte w zakresie polityki fiskalnej. Skutkiem czego skumulowany i odłożony popyt wyzwolił impuls inflacyjny. Z kolei po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 w światową gospodarkę uderzyła wojna w Ukrainie. Zawirowania w globalnych łańcuchach dostaw połączone z szokiem na rynku nośników energii doprowadziły do kryzysu inflacyjnego na niespotykaną od dziesięcioleci skalę – w dodatku w skali globalnej. Jednak inflacja dziś stabilizuje się, a jej szczyt przypadnie prawdopodobnie w marcu przyszłego roku. Mimo zawirowań firmy boją się dokonywać redukcji zatrudnienia, ponieważ w ciągu 6 – 8 miesięcy nastąpi odbicie gospodarcze i wówczas pojawią się problemy ze znalezieniem nowych pracowników.

Z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozmawiamy o przyczynach światowej inflacji i możliwościach walki z tym zjawiskiem.

Zapraszamy do słuchania podcastu Obserwatora Finansowego: https://open.spotify.com/episode/34On2K40gDsqMGkhLPrA39


Tagi