Potrzebny II pakiet stymulacyjny

Ekonomista Mark Zandi, który był doradcą sztabu wyborczego Johna McCaina, przekonuje, że amerykanska gospodarka potrzebuje jeszcze jednego pakietu stymulacyjnego. Jego zdaniem efekt poprzedniego pakietu osłabnie w połowie 2010 r., a wówczas gospodarka znowu ugrzęźnie. Poprawa gospodarcza zależy od stymulacji monetarnej – gospodarka jest zbyt słaba, by samodzielnie się odrodzić. Zandi radzi, by:

– przedłużyć wsparcie dla bezrobotnych,
– dopłacać do kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych,
– przedłużyć programy cash for clankers dla przemysłu samochodowego i rozszerzyć na przemysł AGD.

Recesja się skończyła – twierdzi Zandi. A wychodzenie z kryzysu będzie bardzo trudne i przedłuży się do końca 2010 r. GDP w 2010 utrzyma się na poziomie zaledwie 2 proc. Jeśli politycy nie przygotują II pakietu, wówczas istnieje ryzyko, że gospodarka wpadnie w kolejną recesję.

James Picerno z The Capital Spectatorzastanawia się czy Bank Australii nie zbyt szybko podwyższył stopy procentowe.  I nie ma wątpliwości,  że w ślad za Australią pójdą inni. Jego zdaniem wciąż jednak nie mamy odpowiedzi, jaki będziego tego efekt dla globalnej gospodarki.

Stefan Karlsson, szwedzki ekonomista,uważa, że biorąc pod uwagę, że gospodarka Australii należy do najsilniejszych, a podaż pieniądza wciąż rosła,  decyzja banku jest usprawiedliwiona.


Artykuły powiązane

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

European banks increasingly resilient to shocks

Kategoria: Financial markets
The results of the stress tests indicate that European banks have stronger capital positions and are more resilient to shocks than two years ago.
European banks increasingly resilient to shocks

Rządy wycofują się z akcjonariatu banków

Kategoria: Rynki kapitałowe
W krajach rozwiniętych banki należą zwykle do międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, trudno więc mówić o narodowości kapitału. Na rynkach wschodzących państwo często jest właścicielem banków, choć zwykle jego władza kurczy się. Osoby fizyczne rzadko posiadają znaczące pakiety bankowych akcji.
Rządy wycofują się z akcjonariatu banków