Potrzebny II pakiet stymulacyjny

Ekonomista Mark Zandi, który był doradcą sztabu wyborczego Johna McCaina, przekonuje, że amerykanska gospodarka potrzebuje jeszcze jednego pakietu stymulacyjnego. Jego zdaniem efekt poprzedniego pakietu osłabnie w połowie 2010 r., a wówczas gospodarka znowu ugrzęźnie. Poprawa gospodarcza zależy od stymulacji monetarnej – gospodarka jest zbyt słaba, by samodzielnie się odrodzić. Zandi radzi, by:

– przedłużyć wsparcie dla bezrobotnych,
– dopłacać do kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych,
– przedłużyć programy cash for clankers dla przemysłu samochodowego i rozszerzyć na przemysł AGD.

Recesja się skończyła – twierdzi Zandi. A wychodzenie z kryzysu będzie bardzo trudne i przedłuży się do końca 2010 r. GDP w 2010 utrzyma się na poziomie zaledwie 2 proc. Jeśli politycy nie przygotują II pakietu, wówczas istnieje ryzyko, że gospodarka wpadnie w kolejną recesję.

James Picerno z The Capital Spectatorzastanawia się czy Bank Australii nie zbyt szybko podwyższył stopy procentowe.  I nie ma wątpliwości,  że w ślad za Australią pójdą inni. Jego zdaniem wciąż jednak nie mamy odpowiedzi, jaki będziego tego efekt dla globalnej gospodarki.

Stefan Karlsson, szwedzki ekonomista,uważa, że biorąc pod uwagę, że gospodarka Australii należy do najsilniejszych, a podaż pieniądza wciąż rosła,  decyzja banku jest usprawiedliwiona.


Artykuły powiązane

Pakiet protekcjonizmu

Kategoria: Analizy
Polska jest unijnym liderem w międzynarodowym transporcie drogowym, ale z powodu unijnego Pakietu Mobilności może przestać nim być. Pod koniec października nasz kraj i sześć innych państw unijnych, zaskarżyło ów pakiet do TSUE.
Pakiet protekcjonizmu

Stopy nie schłodzą rynku fuzji i przejęć w Australii

Kategoria: Analizy
Majowa podwyżka stóp procentowych Banku Rezerwy Australii nie powinna schłodzić zainteresowania inwestorów fuzjami i przejęciami. Po czterech miesiącach tego roku Australia i Oceania to jedyne regiony na świecie, w których wartość transakcji M&A była wyższa niż rok wcześniej.
Stopy nie schłodzą rynku fuzji i przejęć w Australii

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?