Powrót barteru

Wraca zainteresowanie umową barterową - podkreśla na swoim blogu, ekonomista który przewidział kryzys Michael Panzner.

Im bliżej G20 tym częstsze nowoływania bankierów by nie wprowadzać regulacji. Zwłaszcza dotyczących rynku derywatyw. Prof. Simon Johnson, były ekonomista Banku Swiatowego, omawia trzy najczęściej powtarzane mity na temat rynku finansowego:

1) gospodarka potrzebuje finansów

2) innowacje finansowe wytwarzają wartość, chociaż nie są doskonałe;

3) nie zabijajmy kury, która znosi złote jaja.

Johnson ma wątpliwości czy sfera finansowa służyła kiedykolwiek komuś poza sobą samym. A innowacje finansowe służyły głównie menadźerom wielkich korporacji. Czy da się wykazać, że korzyści społeczne (np niższy koszt kapitału, lepsza możliwość podejmowania pozafinansowego ryzyka) przeważają nad poteżnymi kosztami fiskalnymi, które są teraz widoczne?

Na ten sam temat pisze Lawrence Summers cytowany na blogu Brada DeLonga.

Michael Panzner zwraca uwagę na powrót zainteresowania barterem. Jego zdaniem to może być przeczucie zbliżającej się inflacji.


Tagi


Artykuły powiązane

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Kategoria: Badania pracowników NBP
Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce skłania do rozważań nt. możliwego wpływu tego stanu rzeczy na skłonność banków do podejmowania ryzyka. Wyniki badania przeprowadzonego na znaczącej grupie banków komercyjnych sugerują występowanie jedynie relatywnie słabego kanału podejmowania ryzyka w odniesieniu do części portfela kredytowego banków.
Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Kryzysy zmieniają nasze zachowania

Kategoria: Trendy gospodarcze
Preferencje dotyczące ryzyka są jednym z ważniejszych czynników przy podejmowaniu decyzji, są czynnikiem, który różnicuje nasze decyzje inwestycyjne, zakupowe, a nawet polityczne.
Kryzysy zmieniają nasze zachowania