Autor: Maciej Danielewicz

Redaktor Naczelny Obserwatora Finansowego

Podcast Powszechne twierdzenia nt gospodarek rozwiniętych to mity (podcast)

USA są zdecydowanym liderem gospodarczym na świecie, i pod względem innowacyjności gospodarki, i pod względem potencjału PKB. Taki jest powszechny pogląd społeczeństw zachodnich. Wskaźnik PKB nie jest jednak najlepszą miarą rozwoju gospodarczego. Dlaczego? PKB może rosnąć ze względu na efekt skali, np. ze względu na przyrost naturalny i liczbę imigrantów. I tu USA mają zdecydowaną przewagę. Jeśli chcemy porównać dokładniej gospodarki takie jak amerykańska, europejska i japońska powinniśmy sięgnąć po inne narzędzia, np. PKB per capita, PKB na pracownika, czy na godzinę pracy.

Te dodatkowe miary pokazują, że dystans gospodarek europejskiej i japońskiej do amerykańskiej nie jest aż tak duży, a niektóre parametry gospodarcze wyglądają nawet lepiej w UE niż w USA, a z kolei Japonia nie jest aż tak dotknięta od wielu lat stagnacją.

 


Tagi