Przemysł 4.0 albo kryzys

05.02.2018
Migracja w kierunku Przemysłu 4.0 to najprostsza droga do tego, by kontynuować sukces gospodarczy minionych lat, rozwiązując przy okazji problemy wiążące się z dotychczasowym modelem – uważają ekonomiści Banku Pekao.
CC BY-NC-ND PressReleaseFinder

(CC BY-NC-ND PressReleaseFinder)

(CC BY-NC-ND PressReleaseFinder)

Z raportu „Polska gospodarka w obliczu kolejnej fazy rewolucji przemysłowej” wynika, że polskie przetwórstwo przemysłowe wygląda dobrze tylko na dużych liczbach i na pierwszy rzut oka. Owszem, generuje 20 proc. PKB, podczas gdy średnia w UE to 16 proc. Owszem Polska była jednym z nielicznych krajów, w którym rola przemysłu w ostatnich latach rosła i dzięki temu udało się wyeliminować utrzymujący się ponad dwie dekady deficyt na rachunku obrotów bieżących.

To, co jest dobre dziś niekoniecznie musi być jednak dobre jutro. Gdy spojrzymy bliżej okaże się, że w ramach unijnego przetwórstwa specjalizujemy się w prostych towarach: wyrobach koksowniczych, drzewnych, meblarskich, żywności i napojach, wyrobach z gumy i tworzyw sztucznych.

Konkurujemy przy tym głównie ceną (godzinowa stawka pracy w przemyśle na poziomie 1/3 średniej unijnej), a także elastycznością (zdolność modyfikacji produktu, czasu dostawy itd.). To może być pozytywny efekt rozdrobnienia naszego przemysłu, ale drugą stroną tego medalu jest ograniczona zdolność ponoszenia nakładów inwestycyjnych i wydatków rozwojowych.

W świecie, w którym pracują już miliony robotów przemysłowych nasz dotychczasowy model przemysłowy szybko straci sens.

Fabryki w pełni zgodne ze standardem 4.0 będą powstawać około 2030 roku, a obecnie jesteśmy w fazie przejściowej wdrażania pojedynczych rozwiązań, gdzie wciąż jeszcze można wiele ugrać.

Do tego, by globalna transformacja do Przemysłu 4.0 okazała się sukcesem potrzeba dwóch elementów: mających świadomość globalnych procesów i zdeterminowanych w działaniu lokalnych przedsiębiorców oraz właściwej polityki państwa.

Co do roli państwa ekonomiści PKO BP skupiają się na czterech elementach.

  • na zapewnieniu odpowiednich rozwiązań regulacyjnych/prawnych. Warto przy tym zauważyć, że rozwój standardu 4.0 odnosi się do bardzo wielu sfer, począwszy od tak szczegółowych kwestii jak zasady amortyzacji, a na tak szerokich aspektach jak bezpieczeństwo danych skończywszy.
  • Po drugie na zapewnieniu niezbędnych kompetencji w gospodarce, w tym w szczególności kadr, które będą wdrażać Przemysł 4.0 – to szeroka kwestia programów nauczania/kierunków studiów, możliwości zdobywania doświadczeń za granicą.
  • Po trzecie chodzi o zapewnienie niezbędnej infrastruktury, w szczególności teleinformatycznej. Infrastruktury skalowalnej, odpowiednio wysokiej przepustowości i jakości, odpowiednio zabezpieczonej.
  • Po czwarte wreszcie, chodzi o promocję Przemysłu 4.0 oraz stymulowania procesu wymiany doświadczeń.

>>Raport na stronie Pekao


Tagi


Artykuły powiązane