Przybywa pieniądza także w Polsce

Warto zwrócić uwagę na niedoceniony komunikat NBP o podaży pieniądza w maju. A ponadto warto przeczytać m.in. o redukcji długu greckiego i reformach, nowy raport o surowcach naturalnych, e-rządzie w Nowej Zelandii, jeszcze o Islandii, o interesach Tony’ego Blaira i czy Deutsche Bank będzie nowym Lehman Brothers.
Przybywa pieniądza także w Polsce

pieniadzeZ danych NBP wynika, że w maju odnotowano znaczny przyrost podaży pieniądza M3. Istotnie wzrosło również zadłużenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Jak podaje komunikat „agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 067,3 mld zł i był o 9,9 mld zł (tj. o 0,9 proc.) wyższy niż na koniec kwietnia. Ze wstępnych danych wynika, że do zwiększenia podaży pieniądza M3 przyczyniła się przede wszystkim akcja kredytowa banków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw”.

NBP podaje dane w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jeśli porównać z majem ubiegłego roku to M3 wzrósł o 7,6 procent, M1 (pieniądz gotówkowy) aż o 15,5 procent. W ciągu ostatniego roku depozyty zwiększyły się o 6,9 procent, należności gospodarstw domowych o 7,8 proc., a przedsiębiorstw o 6 proc.

Tymczasem prominentny polityk PiS, były wiceminister finansów, Cezary Mech zdecydowanie opowiada się za osłabianiem waluty pod hasłem stymulacji eksportu. Fragment: „Cały czas lobby stóp procentowych utrzymuje, że w Polsce muszą być one na wyższym poziomie niż na świecie. Jak i to, że NBP nie może (jest to nawet wpisane do Konstytucji) wykupywać obligacji skarbowych i finansować państwowych wydatków, mimo że robią to z korzyścią dla obywateli prawie wszystkie banki centralne świata, w tym Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, a nawet EBC”. I dalej: „Ceny wyhamowuje się zmrażaniem gospodarki poprzez wzrost kosztów kredytu, jak i wspieraniem napływu kapitału podbijającego kurs walutowy i przez to obniżającym ceny subsydiowanym importem”.

makroekonomiaCo najmniej do 18 czerwca będzie trwał negocjacyjny taniec z Grecją. Tego dnia odbędzie się kolejne spotkanie ministrów finansów eurogrupy, które może podjąć decyzję o udzieleniu wsparcia. Stanowiska stron zaostrzyły się w ostatnich dniach. W okresie ciszy przed burzą Paolo Manasse ciekawie analizuje, co się wydarzyło nie tak jak trzeba w Grecji i jak rozwiązać jej problemy. Grecja rozwijała się szybciej niż Niemcy czy Włochy po 1990 roku, a ostatnia recesja doprowadziła jedynie jej dynamikę do poziomu innych państw w całym 25-letnim okresie. Jest mniej niż skromna – ok. 25 procent wzrostu od 1990 roku. Gospodarka Niemiec urosła w tym czasie o ponad 35 proc., Włoch zaledwie ok. 17 procent.

Spośród tych trzech państw tylko w Niemczech wzrosła produktywność. W Grecji załamanie TFP jest dramatyczne – spadła od 1990 roku o jedną czwartą. Wymuszone oszczędności były zbyt duże, a reformy zbyt słabe i ukierunkowane na rynek pracy zamiast rynki produktowe – pisze Manasse. Teraz potrzebna jest redukcja długu, złagodzenie programu budowania nadwyżki pierwotnej w budżecie, ograniczenie biurokracji oraz otwarcie rynków i usunięcie ograniczeń w kredytowaniu małych i średnich firm.

finanse-publiczneW Economonitorze objawił się Grzegorz Kołodko z wypowiedzią na temat Grecji. Główna myśl: Grecja jest niewypłacalna. Jeśli publiczni kredytodawcy, którzy są właścicielami długu greckiego chcą choć część odzyskać, muszą zredukować go o połowę, ze 180 do 90 procent PKB. Wiążąc redukcję z reformami i ich ścisłym monitorowaniem, podobnie jak wydarzyło się w przypadku Polski w 1994 roku

Instytut Adama Smitha przygotował nowy raport stwierdzający, że bogactwa naturalne wcale się nie wyczerpują. Rezerwy bogactw naturalnych to zasoby, których wydobycie jest technologicznie możliwe natychmiast i opłacalne po obecnych cenach. Zasoby naturalne, to bogactwa, których jakość i koncentracja stwarzają możliwość efektywnego ekonomicznie wydobycia w przyszłości. Są znacznie większe od rezerw. Nadto w odpowiednich warunkach cenowo-rynkowych uruchamia się mechanizm substytucji.

wiadomosciPouczający jest przykład metali ziem rzadkich, w przypadku których Chiny miały skrajnie dominującą pozycję i błyskawicznie ją straciły. Autor raportu Tim Worsall, bloger i dealer metali ziem rzadkich, konkluduje, że wysiłki na rzecz konserwacji i recyklingu zasobów naturalnych mogą prowadzić do marnotrawstwa i netto być niekorzystne dla społeczeństw, angażując środki, które mogłyby być bardziej produktywnie wykorzystane. Raport zawiera imponującą szczegółowością tabelę dotyczącą zasobów bogactw naturalnych i minerałów.

O nowych technologiach pisze Boston Consulting Group – tym razem jak wdraża idee e-rządu Nowa Zelandia. Na przykład w ciągu ostatnich dwóch lat odnowiono dzięki systemowi online 300 tysięcy paszportów. Obecnie około 50 rządowych usług publicznych dostępnych jest on-line. Do 2017 roku 70 procent kontaktów (transakcji) obywateli z rządem ma być zdigitalizowanych. Trwają prace m.in. nad kontaktami związanymi z urodzeniem dziecka, imigracją, czy z przejściem na emeryturę.

pieniadzeDwóch wkurzonych ex Wallstreeterów – jak piszą o sobie – założyło bloga i zastanawia się, czy Deutsche Bank (DB) będzie następnym Lehman Brothers, o czym dowiemy się post factum rzecz jasna. Między innymi zwracają uwagę na gigantyczne operacje podnoszenia kapitału w 2014 roku (dlaczego były potrzebne?), równie ogromne kary za nadużycia i manipulacje na rynku stóp procentowych, niespodziewane wzmocnienie kierownictwa w maju 2015 i równie niespodziewaną jego wymianę w czerwcu 2015 oraz na niezwykłą ekspozycję DB (nominalnie aż 75 bilionów dolarów) na rynku instrumentów pochodnych. Wszystkie banki działające w systemie rezerwy cząstkowej są z definicji zawsze bankrutami – zaznaczają po drodze. Pointa: szefem operacji DB na Wall Street jest Tom Humphrey, były szef departamentu instrumentów o stałych dochodach Lehman Brothers.

finanse-publiczneWczoraj pisaliśmy o sukcesach Islandii, ale Tyler Cowen powątpiewa, czy jest on do powtórzenia gdzie indziej. O ile dewaluacja i wyższa inflacja – tak, o tyle wątpliwości budzi kontrola transferu kapitałów i uzdrowienie sytuacji w znacznej części przez narzucenie strat inwestorom i oszczędzającym, głównie z Wielkiej Brytanii i Holandii, którzy utopili pieniądze w islandzkich bankach.

pieniadzeAktywność na linii Bliski Wschód – Chiny Tony’ego Blaira opisuje Telegraph, który przeprowadził śledztwo na ten temat. Kilka dni temu Blair zrezygnował z funkcji specjalnego wysłannika na Bliski Wschód tak zwanej czwórki (ONZ, USA, Unia Europejska i Rosja), nie odnosząc w niej żadnego sukcesu. Natomiast jako pośrednik między przywódcami chińskimi a funduszem suwerennym Abu Dhabi, dla którego też pracował – jak najbardziej. Co ma swój wyraz w milionach funtów zarobionych przez byłego premiera Wielkiej Brytanii. Aktywność doradcza Blaira, jak wynika z kalendarium od 2007 roku, jest imponująca – obok Abu Dhabi m.in. Kazachstan, Libia Kadafiego, Malawi, Rwanda, Albania, a ostatnio Egipt rządzony przez wojskowych, którzy doszli do władzy w wyniku zamachu stanu.

pracaNa deser Peter Onge, profesor w Fengjia University College of Business na Tajwanie zabawnie tłumaczy, dlaczego powstanie maszyn odbierających pracę powinno nas cieszyć, a nie martwić. By to udowodnić pokazuje co działoby się, gdyby powstała maszyna produkująca za naciśnięciem guzika wszystko za pensa. Wcale nie oznaczałoby to zaniknięcia pracy i płacy, aczkolwiek płace byłyby groszowe (ale i wydatki takież).

pieniadze
makroekonomia
finanse-publiczne
wiadomosci
pieniadze
finanse-publiczne
pieniadze
praca

Tagi


Artykuły powiązane

Idzie bicz na bogatych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Coraz częściej słychać, że zamiast grzecznie czekać, aż bogaci zechcą się podzielić swoim bogactwem, należy doprowadzić do tego, by zniknęli. Oczywiście nie fizycznie. Tylko jako klasa społeczna, która stała się zbyt potężna i szkodzi wszystkim.
Idzie bicz na bogatych

Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Kategoria: VoxEU
Szwedzkie doświadczenie ujemnych stóp procentowych prowadzi do jasnego wniosku: nie róbcie tego więcej, a przynajmniej nie w sytuacji, gdy krajowa gospodarka dynamicznie się rozwija, krajowa inflacja uzależniona jest od inflacji zagranicznej, a dodatkowo narastają nierównowagi finansowe z powodu wysokiej inflacji cen aktywów.
Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

30 lat przemian w Polsce z perspektywy konsumenta

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Jak zmieniła się siła nabywcza naszych wynagrodzeń od czasu upadku komunizmu? Za jakie towary i usługi płacimy więcej, a za jakie mniej? Czy staliśmy się bogatsi? Odpowiedzi na te pytania szukali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).
30 lat przemian w Polsce z perspektywy konsumenta