Ranking światowych firm: spada znaczenie spółek z Europy

Spółki ze Stanów Zjednoczonych wzmocniły pozycję w rankingu PwC TOP 100. Natomiast i liczba, i łączna wartość spółek z Europy spadły. Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii po raz pierwszy przewyższyła wartość firm z sektora finansowego.
Ranking światowych firm: spada znaczenie spółek z Europy

Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii przekroczyła wartość firm z sektora finansowego. (CC0 By geralt)

Po raz pierwszy od czasów kryzysu finansowego istotnemu spadkowi uległa łączna kapitalizacja wszystkich spółek z rankingu – o 4 proc., czyli o 668 mld dolarów.

Obecnie 10 największych spółek świata pochodzi z USA. W 2015 roku liczba spółek ze Stanów Zjednoczonych w Top 100 wzrosła – wprawdzie tylko o jedną firmę – z 53 do 54 – ale zwiększył się także udział tych firm pod względem kapitalizacji – z 57 do 62 proc. Wartość spółek wzrosła łącznie o 314 mld dolarów.

Spada udział firm europejskich. Z rankingu wypadły kolejne dwie spółki z Europy  – jest ich 24. Spadł również łączny udział firm europejskich w kapitalizacji – z 21 do 19 proc. (o 428 mld dolarów).

Już piąty rok z rzędu najbardziej wartościową spółką na świecie jest Apple, jednakże przewaga nad drugą spółką w rankingu (Alphabet – dawniej Google) jest coraz mniejsza.

Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii przekroczyła łączną wartość spółek z sektora finansowego.

Wartość rynkowa 100 największych spółek na świecie zmniejszyła się istotnie po raz pierwszy od czasów kryzysu finansowego – o 4 proc. Było to spowodowane przede wszystkim sytuacją rynkową w Chinach oraz problemami z utrzymaniem wzrostu gospodarczego w Europie.

Jednocześnie rosła wartość firm z USA – aż o 314 mld dolarów. Obecnie firmy z USA stanowią ponad połowę (54) wszystkich spółek przedstawionych w rankingu, natomiast pod względem kapitalizacji – aż 62 proc. łącznej wartości wszystkich przedsiębiorstw w Top 100 (wobec 57 proc. w roku ubiegłym).

top 100

Wzrost kapitalizacji firm amerykańskich był spowodowany przede wszystkim wzrostem wycen takich spółek jak Alphabet (dawniej Google), Amazon, Microsoft i Kraft-Heinz (połączonej spółki powstałej w wyniku transakcji przejęcia).

Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii przewyższyła łączną wartość spółek z sektora finansowego.

Europejskie spółki znacząco ucierpiały w wyniku kryzysu finansowego, ale również znacznie słabiej poradziły sobie z odrobieniem utraconej pozycji w kolejnych latach. Jedynie 24 firmy z Europy znalazły się w rankingu (o 7 mniej względem 2009 roku oraz o 17 mniej względem roku 2008). Pod względem łącznej kapitalizacji spółki europejskie stanowią obecnie jedynie 19 proc. rankingu.

Względem ubiegłego roku łączna wartość spółek z Chin i Hongkongu spadła o 20 proc., jednakże ich liczba pozostała na niezmienionym poziomie (11). Spadek łącznej kapitalizacji firm z tego regionu wynikał ze słabej sytuacji na tamtejszych giełdach.

Raport Top 100 uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od 31 marca 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

>>więcej: Ranking największych światowych przedsiębiorstw PwC TOP 100

(oprac. km)

 

Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii przekroczyła wartość firm z sektora finansowego. (CC0 By geralt)
top 100

Otwarta licencja


Tagi