• TW

Robert E. Lucas Jr.

10.12.2009

Urodzony w 1937 roku. Profesor ekonomii  University of Chicago.  Laureat nagrody Nobla w 1995 za rozwój i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przekształcenie  analizy makroekonomicznej i głębsze zrozumienie polityki gospodarczej. Zasłynął w 1972 r. artykułem o neutralności zachowań pieniądza, w którym zawirowania na rynkach tłumaczył zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi. Praca została pogłębiona w 1976 r. w artykule Econometric Policy Evaluation. Argumentował tam, że modele ekonometryczne gospodarek nie dają wiarygodnych prognoz ekonomicznych, ponieważ sytuacje gospodarcze zależą od oczekiwań społeczeństwa i  polityki gospodarczej rządu. Wraz ze zmianą polityki rządu czy nastawieniem społecznym sztywne modele tracą sens. Lucas wskazywał na  potrzebę wartościowania miękkich  danych.

Ważniejsze publikacje:

  1. Ideas and Growth, National Bureau of Economic Research,  2008
  2. Models of Idea Flows (with Fernando E. Alvarez & Francisco J. Buera), 2008
  3. Trade and the Diffusion of the Industrial Revolution,„NBER Working Papers” , 2007
  4. Reflections on Economic Growth, „Meeting Papers”, 2005

strona: http://economics.uchicago.edu/
mail: grad-econ@uchicago.edu
adres: 1126 East 59th Street, Chicago, Illinois 60637

Artykuły powiązane


Tagi