Roubini tłumaczy jak uniknąć kolejnego kryzysu

Istvan Szekely i Paul van den Noord podkreślają, że obecny kryzys gospodarczy w Europie jest najgłębszą recesją od lat 30. Ich zdaniem Europa powinna przygotować się na falę bezrobocia. Rynek pracy powinien być jedną z ważniejszych kwestii dyskutowanych przez rządy krajów dotkniętych kryzysem. Politycy też powinni być świadomi konsekwencji rosnącego zadłużenia wewnętrznego – według ich wyliczeń do konca 2010 r. przeciętne zadłużenie panstw UE wyniesie 20 proc. PKB. Kryzys finansowy stworzy trudności koordynacji rynków państw unijnych.

Nouriel Roubini doradza , w jaki sposób można uniknąć kolejnego kryzysu:

– oprzeć się presji monetyzacji długu, która mogłaby wywołać inflację,

– wprowadzić strategię wychodzenia z pakietu stymulacyjnego,

– właściwie wyliczyć ceny zasobów (assets) zgodnie z zasadą Taylora (ważna koordynanta dla banków centralnych przy określaniu stóp procentowych).


Artykuły powiązane

Jak uniknąć nadchodzącego kryzysu zadłużeniowego

Kategoria: Trendy gospodarcze
W obecnej sytuacji globalny kryzys zadłużeniowy prawdopodobnie skazałby miliony ludzi na bezrobocie, stając się pożywką dla niepokojów i przemocy na całym świecie. W związku z tym proponujemy utworzenie wielostronnego mechanizmu wykupu długu państwowego, którym mógłby zarządzać MFW.
Jak uniknąć nadchodzącego kryzysu zadłużeniowego

Polscy eksporterzy patrzą na pandemię

Kategoria: Analizy
W jakim stopniu polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze ponadgranicznym postrzegają wpływ kryzysu pandemicznego na swój biznes oraz od czego może zależeć ten postrzegany wpływ? Wstępna odpowiedź na podstawie danych z 2020 roku.
Polscy eksporterzy patrzą na pandemię

Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Kategoria: Analizy
Narosły w okresie pandemii dług może w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw doprowadzić do trwałej stagnacji w gospodarce światowej. Zanim dojdzie do demograficznego tsunami, kraje powinny uznać obniżenie długu publicznego za swój priorytet.
Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją