Roubini tłumaczy jak uniknąć kolejnego kryzysu

Istvan Szekely i Paul van den Noord podkreślają, że obecny kryzys gospodarczy w Europie jest najgłębszą recesją od lat 30. Ich zdaniem Europa powinna przygotować się na falę bezrobocia. Rynek pracy powinien być jedną z ważniejszych kwestii dyskutowanych przez rządy krajów dotkniętych kryzysem. Politycy też powinni być świadomi konsekwencji rosnącego zadłużenia wewnętrznego – według ich wyliczeń do konca 2010 r. przeciętne zadłużenie panstw UE wyniesie 20 proc. PKB. Kryzys finansowy stworzy trudności koordynacji rynków państw unijnych.

Nouriel Roubini doradza , w jaki sposób można uniknąć kolejnego kryzysu:

– oprzeć się presji monetyzacji długu, która mogłaby wywołać inflację,

– wprowadzić strategię wychodzenia z pakietu stymulacyjnego,

– właściwie wyliczyć ceny zasobów (assets) zgodnie z zasadą Taylora (ważna koordynanta dla banków centralnych przy określaniu stóp procentowych).


Artykuły powiązane

Turcji udało się uniknąć twardego lądowania

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rok po eskalacji kryzysu walutowego nad Bosforem sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Inflacja spadła, kurs liry się ustabilizował, a kraj powrócił na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
Turcji udało się uniknąć twardego lądowania