Śmietanka banków centralnych w Warszawie

12.11.2009
We wtorek 10 listopada w Warszawie odbyła się zamknięta dla mediów konferencja szefów banków centralnych i wybitnych ekspertów finansowych. Temat:  "Międzynarodowy system monetarny i globalny kryzys ekonomiczny: słabe punkty i rozwiązania". Organizatorem spotkania był Narodowy Bank Polski.


Konferencja zgromadziła doborową grupę uczestników, wśród których byli między innymi reprezentanci banku centralnego Meksyku, Banku Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei, banków centralnych Indii, Arabii Saudyjskiej, Chin, Tajlandii, Turcji, Indonezji, Grecji. Wśród dyskutantów byli też wysokiej rangi przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego oraz NBP. Gośćmi byli przedstawiciele licznych banków centralnych oraz instytucji finansowych, dyplomaci i przedstawiciele akademii.

„Wierzę, że nasze spotkanie wzbogaci toczącą się dyskusję zarówno na temat źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego, jak i przyszłej konstrukcji międzynarodowego systemu monetarnego oraz globalnej gospodarki”, napisał prezes NBP, Sławomir Skrzypek, w programie konferencji. A określając pole do dyskusji, gospodarz stwierdził między innymi: „W trakcie ostatniego roku problemy fundamentalne, które narastały od długiego czasu, są analizowane ze szczególną ostrością przez uczestników rynków finansowych oraz ekonomistów. Zamęt spowodowany przez kryzys zainicjował również pewne procesy, których ostateczne rezultaty pozostają niejasne. Szczególne istotne są pytania o możliwość wyeliminowania źródeł globalnych nierównowag i ich wpływ na ewolucję międzynarodowego systemu monetarnego. Pojawiła się już duża liczba inspirujących prób odpowiedzi na te pytania, pozostaje jednak wiele obszarów i zjawisk, które nadal muszą być badane z udziałem ekonomistów – zarówno z banków centralnych, jak i niezależnych ekspertów”.

W trakcie debaty dużo uwagi uczestników konferencji pochłaniała sprawa przyszłości dolara amerykańskiego jako wiodącej waluty międzynarodowej.  Zamknięty charakter konferencji pozwolił zebranym na bardziej pogłębione prezentowanie poglądów i punktów widzenia.

W konferencji uczestniczyli między innymi: Guillermo Ortiz, gubernator Banku Meksyku i prezes Banku Rozliczeń Międzynarodowych; Jaime Caruana, generalny dyrektor Banku Rozliczeń Międzynarodowych, przedtem wieloletni szef banku centralnego Hiszpanii i wysoki funkcjonariusz Międzynarodowego Funduszu Walutowego; Duvvuri Subbarao, gubernator Banku Rezerw Indii, były sekretarz (minister) finansów tego kraju; Muhammad Sulaiman Al-Jasser, gubernator Agencji Monetarnej Arabii Saudyjskiej; Guo Quingping, zastępca gubernatora i starszy ekonomista Ludowego Banku Chin; Jurgen Stark, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Ze strony polskiej, oprócz prezesa Sławomira Skrzypka oraz członka Zarządu NBP prof. Zbigniewa Hockuby, w dyskusji wziął udział prof. Andrzej Sławiński, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Konferencję zakończyła kolacja w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach, uświetniona przez koncert pianisty Janusza Olejniczaka.


Tagi


Artykuły powiązane