Światowy wyścig sztucznej inteligencji przyspiesza

Rozwój sztucznej inteligencji to światowy trend, który intensywnie przyspieszył w ostatnich latach. Od 2011 r. do połowy 2018 r. zainwestowano już 50 mld dolarów w start-upy zajmujące się tą technologią.
Światowy wyścig sztucznej inteligencji przyspiesza

Między latami 1960 a 2018 opublikowano prawie 340 000 patentów i ponad 1,6 mln artykułów naukowych, dotyczących sztucznej inteligencji (SI), w tym większość na przestrzeni ostatnich kilku lat – czytamy w opracowaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Terminu „sztuczna inteligencja” użyto po raz pierwszy w 1956 r., aby określić zdolności maszyn i systemów do wykorzystywania danych z otoczenia w celu efektywniejszego działania.

W tym samym roku złożono 9 wniosków patentowych w tej dziedzinie. W 2017 r. było to już 55 660 wniosków, trzykrotnie więcej niż w 2011 r. i siedemnastokrotnie więcej niż w 1993 r.

Przoduje telekomunikacja i transport

Najważniejsze dziedziny, w których rozwijane są obecnie technologie z obszaru sztucznej inteligencji, to telekomunikacja, transport oraz medycyna. Aż 42 proc. wszystkich patentów związanych z SI dotyczyło wymienionych dziedzin (15 proc. telekomunikacja, 15 proc. transport, 12 proc. medycyna) – piszą analitycy PIE.

W zakresie transportu kluczową branżą są pojazdy autonomiczne i technologie rozpoznawania pojazdów.

W telekomunikacji rozwijane są rozwiązania dla telefonii, radia, telewizji, internetu. W transporcie kluczową (i najdynamiczniej rozwijającą się) branżą są pojazdy autonomiczne, a także powiązane z nimi technologie rozpoznawania pojazdów i kierowców oraz inteligentna inżynieria ruchu. W medycynie najwięcej zastosowań dotyczy monitorowania parametrów fizjologicznych, obrazowania medycznego i informatyki medycznej.

USA, Chiny i Japonia liderami

Przyspieszenie w liczbie patentów związane jest mocno ze światową konkurencją. Głównymi graczami są Stany Zjednoczone (ok. 153 tys. zgłoszonych wniosków patentowych w obszarze SI, złożonych w krajowym urzędzie patentowym), Chiny (ok. 137 tys.) i Japonia (ok. 84 tys.). 109 spośród 333 najbardziej aktywnych firm pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (liderem jest IBM).

Aż 110 spośród 167 uczelni i instytucji badawczych to podmioty chińskie (liderem jest Chińska Akademia Nauk). Nadal wysoką pozycję zajmuje pionier w rozwoju SI – Japonia. 12 spośród 20 najaktywniejszych patentowo firm pochodzi z tego kraju.

Między USA, Chinami i Unią Europejską trwa wyścig o pozycję lidera we wdrażaniu sztucznej inteligencji.

Polska daleko

W Polsce rozwój SI nie przebiega tak dynamicznie jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Od 2015 r. liczba wszystkich składanych wniosków w Polsce maleje, a w raportach dotyczących sztucznej inteligencji Polska w ogóle nie jest uwzględniana.

Zdaniem analityków PIE, przyczyną tego stanu rzeczy mogą być mniejsze fundusze przeznaczane na badania i rozwój SI w porównaniu do pozostałych krajów oraz fakt, że bardziej korzystne wydaje się często złożenie wniosku patentowego poza granicami kraju w związku z przygotowaniem rozwiązania dla rynków zagranicznych.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Chińczycy trzymają się mocno

Kategoria: Analizy
Rywalizacja między mocarstwami rozgrywa się dziś przede wszystkim w obszarze sztucznej inteligencji, patentów i edukacji. Zdobycie palmy pierwszeństwa w tych dziedzinach zbliża do uzyskania statusu globalnego hegemona.
Chińczycy trzymają się mocno

Poland as the largest hauler in the EU road transport

Kategoria: Business
Poland's dominant position in EU road transport is a result of the growing trade turnover, the liberalization of access to the market of EU transport services and the high price competitiveness of Polish companies.
Poland as the largest hauler in the EU road transport