Światowy wyścig sztucznej inteligencji przyspiesza

Rozwój sztucznej inteligencji to światowy trend, który intensywnie przyspieszył w ostatnich latach. Od 2011 r. do połowy 2018 r. zainwestowano już 50 mld dolarów w start-upy zajmujące się tą technologią.
Światowy wyścig sztucznej inteligencji przyspiesza

Między latami 1960 a 2018 opublikowano prawie 340 000 patentów i ponad 1,6 mln artykułów naukowych, dotyczących sztucznej inteligencji (SI), w tym większość na przestrzeni ostatnich kilku lat – czytamy w opracowaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Terminu „sztuczna inteligencja” użyto po raz pierwszy w 1956 r., aby określić zdolności maszyn i systemów do wykorzystywania danych z otoczenia w celu efektywniejszego działania.

W tym samym roku złożono 9 wniosków patentowych w tej dziedzinie. W 2017 r. było to już 55 660 wniosków, trzykrotnie więcej niż w 2011 r. i siedemnastokrotnie więcej niż w 1993 r.

Przoduje telekomunikacja i transport

Najważniejsze dziedziny, w których rozwijane są obecnie technologie z obszaru sztucznej inteligencji, to telekomunikacja, transport oraz medycyna. Aż 42 proc. wszystkich patentów związanych z SI dotyczyło wymienionych dziedzin (15 proc. telekomunikacja, 15 proc. transport, 12 proc. medycyna) – piszą analitycy PIE.

W zakresie transportu kluczową branżą są pojazdy autonomiczne i technologie rozpoznawania pojazdów.

W telekomunikacji rozwijane są rozwiązania dla telefonii, radia, telewizji, internetu. W transporcie kluczową (i najdynamiczniej rozwijającą się) branżą są pojazdy autonomiczne, a także powiązane z nimi technologie rozpoznawania pojazdów i kierowców oraz inteligentna inżynieria ruchu. W medycynie najwięcej zastosowań dotyczy monitorowania parametrów fizjologicznych, obrazowania medycznego i informatyki medycznej.

USA, Chiny i Japonia liderami

Przyspieszenie w liczbie patentów związane jest mocno ze światową konkurencją. Głównymi graczami są Stany Zjednoczone (ok. 153 tys. zgłoszonych wniosków patentowych w obszarze SI, złożonych w krajowym urzędzie patentowym), Chiny (ok. 137 tys.) i Japonia (ok. 84 tys.). 109 spośród 333 najbardziej aktywnych firm pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (liderem jest IBM).

Aż 110 spośród 167 uczelni i instytucji badawczych to podmioty chińskie (liderem jest Chińska Akademia Nauk). Nadal wysoką pozycję zajmuje pionier w rozwoju SI – Japonia. 12 spośród 20 najaktywniejszych patentowo firm pochodzi z tego kraju.

Między USA, Chinami i Unią Europejską trwa wyścig o pozycję lidera we wdrażaniu sztucznej inteligencji.

Polska daleko

W Polsce rozwój SI nie przebiega tak dynamicznie jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Od 2015 r. liczba wszystkich składanych wniosków w Polsce maleje, a w raportach dotyczących sztucznej inteligencji Polska w ogóle nie jest uwzględniana.

Zdaniem analityków PIE, przyczyną tego stanu rzeczy mogą być mniejsze fundusze przeznaczane na badania i rozwój SI w porównaniu do pozostałych krajów oraz fakt, że bardziej korzystne wydaje się często złożenie wniosku patentowego poza granicami kraju w związku z przygotowaniem rozwiązania dla rynków zagranicznych.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wpływ pandemii na wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości

Kategoria: Instytucje finansowe
Wybuch pandemii COVID-19 nie zahamował apetytu europejskich banków na wdrażanie rozwiązań z obszaru uczenia maszynowego lub analizy danych, ale może w perspektywie krótkoterminowej ograniczyć ich zdolność do inwestowania w sztuczną inteligencję.
Wpływ pandemii na wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości

UE na drodze do regulacji sztucznej inteligencji

Kategoria: Analizy
Komisja Europejska zmierza do utworzenia od połowy 2021 roku europejskiego Jednolitego Cyfrowego Rynku i podjęcia konkurencji z rywalami z USA i Chin. Temu ma służyć zaproponowana właśnie przez KE wizja strategii i regulacji rozwoju sztucznej inteligencji w Unii.
UE na drodze do regulacji sztucznej inteligencji

Firmy słabo korzystają ze sztucznej inteligencji

Kategoria: Oko na gospodarkę
Na całym świecie w fabrykach pracują miliony robotów, wykonujących coraz bardziej skomplikowane czynności, a nawet starających się naśladować myślenie człowieka. Ze sztucznej inteligencji korzysta jednak zaledwie co czternaste europejskie przedsiębiorstwo.
Firmy słabo korzystają ze sztucznej inteligencji