Elita ekspertów z Robertem Mundellem w Warszawie

Wielka zmienność kursów wymiany, jaką obserwujemy w ciągu ostatnich lat, kontrowersje wokół parytetu juan–dolar, przyszłość euro - to tematy, które są w centrum uwagi opinii publicznej na całym świecie. Im właśnie poświęcona była  konferencja „Kształtowanie przyszłości międzynarodowego systemu walutowego”, zorganizowana przez NBP 26 maja.

Obsada tej konferencji była iście gwiazdorska: prof. Robert Mundell – laureat nagrody Nobla i największy orędownik reformy międzynarodowego systemu walutowego, wygłosił wykład otwierający; David Marsh – autor obowiązkowej dla ekonomistów lektury„The Euro: The Politics of the New Global Currency”; Marc Uzan, dyrektor wykonawczy Reinventing Bretton Woods Committee.

W panelach udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, instytucji kluczowych w międzynarodowym systemie walutowym.  Wystąpili członkowie zarządów banków centralnych z krajów aspirujących do odgrywania większej roli w międzynarodowym systemie walutowym,  np. Chin i Indii, a także ekonomiści z integrującego się monetarnie Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Śmietankę polskiej ekonomii reprezentowali m.in. prof. Stanisław Gomułka, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Krzysztof Rybiński.

Temperatura dyskusji była wysoka. Ale musiała taka być, gdyż w jednym miejscu znaleźli się wybitnej klasy eksperci poświęcający życie promowaniu euro i ci, którzy z równą determinacją starają się powstrzymać jego ekspansję.

Konferencję zakończył koncert ku czci tragicznie zmarłego prezesa NBP Sławomira Skrzypka i innych ofiar smoleńskiej katastrofy.

Obserwator Finansowy był patronem medialnym konferencji. W ciągu najbliższych dni będziemy publikowali wywiady z jej uczestnikami.

Program konferencji

oprac. k.nedz


Tagi


Artykuły powiązane

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Kategoria: Analizy
Po upadku systemu z Bretton Woods zwiększyła się skala dyskrecjonalności polityki pieniężnej. Rosnąca popularność kryptowalut wymusiła na bankach centralnych zainteresowanie pieniądzem cyfrowym, który ponownie może zmienić zasady rządzące polityką pieniężną.
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej