Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Trzy pozytywne strony Brexitu

Europa może skorzystać na wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Brexit może być szansą - przekonuje Kalin Anev Janse, sekretarz generalny European Stability Mechanism.
Trzy pozytywne strony Brexitu

(CC0 succo)

Walka o prym wśród głównych gospodarek światowych jest bardzo zacięta. Nawet bez Wielkiej Brytanii Unia Europejska będzie nadal drugim co do wielkości blokiem gospodarczym na świecie o PKB równym 13,4 bln dolarów amerykańskich. Dla Wielkiej Brytanii wyjście z UE i brak dostępu do 444 milionów obywateli – zarówno konsumentów, jak i często wysoce wykwalifikowanej siły roboczej – stanowi ryzyko.

Jednocześnie negocjacje w sprawie Brexit będą okresem niepewności dla Wielkiej Brytanii. Nie jest na przykład jasne, czy Wielka Brytania po opuszczeniu UE będzie mogła nadal korzystać z programów unijnych w celu stymulowania inwestycji.

Według Kalina Aneva Janse’a Europa może wykorzystać ten okres niepewności i obrócić sytuację na swoją korzyść.

Po pierwsze, wiele firm i banków będzie chciało pozostać w Unii Europejskiej – ze względu na dostęp do wykwalifikowanych pracowników, dostęp do wspólnego rynku oraz możliwość korzystania z europejskiego paszportu w zakresie usług finansowych. Miejsca takie jak Frankfurt, Paryż, Dublin, Amsterdam i Luksemburg mają szansę zyskać, ponieważ niektóre londyńskie firmy są zainteresowane zmianą lokalizacji swojej działalności. Jeśli kilka firm z Londynu zdecyduje się przeprowadzić do jednego z miast UE, to podążą za nimi prawnicy, konsultanci i cały ekosystem innych usługodawców.

Jednocześnie agencje promujące europejskie miasta, a także krajowe izby gospodarcze, powinny promować korzyści płynące z prowadzenia działalności w Europie. W szczególności należy zachęcać szybko rozwijające się rynki azjatyckie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.

Po drugie, Brexit powinien zapoczątkować proces lepszej integracji (smarter integration) w samej Unii Europejskiej. Dotychczas Wielka Brytania nie była w strefie euro, nie brała też w innych działaniach integracyjnych, tj. strefa Schengen, unia bankowa lub harmonizacja podatkowa. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE może przyspieszyć wdrażanie różnych inicjatyw integracyjnych.

Smarter integration oznacza, że Unia Europejska powinna zostać wzmocniona dzięki współpracy w obszarach przynoszących wspólne korzyści, tj. imigracja, obrona i wspólna waluta. Z drugiej strony oznacza to, że kompetencje powinny być przekazane z powrotem do władz lokalnych wówczas, gdy nie ma wyraźnych korzyści dla ich realizacji na poziomie europejskim. Skuteczne rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym da obywatelom większe poczucie kontroli demokratycznej.

W końcu, korzyści z jednolitego rynku muszą być określone prostymi kategoriami i skupiać się na regulacjach mających bezpośrednie korzyści dla ludzi. Skuteczna realizacja tych inicjatyw powinna zwiększyć poparcie społeczne dla Unii Europejskiej. Dobrym przykładem jest zniesienie kosztów roamingu. Innym mogłoby być na przykład równe traktowanie firm takich, jak Netflix, Airbnb i Uber.

Takie działania stworzyłyby lepszy i głębszy wspólny rynek, dałyby bezpośrednie korzyści obywatelom UE oraz pozwoliły na rozwój przedsiębiorstw, uważa Kalin Anev Janse.

>>więcej w OMFIF

 

(CC0 succo)

Tagi


Artykuły powiązane

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kategoria: Polityka pieniężna
Mija 30 lat stosowania strategii celu inflacyjnego na świecie, która stała się jednym z najpowszechniej stosowanych reżimów polityki pieniężnej. Strategia ta zakłada wykorzystanie publicznego ogłoszenia poziomu celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej dla oczekiwań inflacyjnych.
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego