Autor: Tomasz Świderek

Dziennikarz specjalizujący się w tematach szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej i nowych technologii.

Ubiegłoroczne fuzje i przejęcia w Polsce miały wartość 7,1 mld euro

474 transakcje fuzji i przejęć o łącznej wartości 25,5 mld euro ogłoszono w 2017 r. w Europie Środkowej i Wschodniej. Wbrew paneuropejskim trendom, w porównaniu z 2016 r. zarówno wartość, jak i liczba ogłoszonych transakcji spadła.
Ubiegłoroczne fuzje i przejęcia w Polsce miały wartość 7,1 mld euro

(CC0 Pixabay)

Jak wynika z dorocznego raportu „M&A Spotlight: CEE” przygotowanego przez kancelarię Wolf Theiss i serwis Mergermarket, liczba transakcji w regionie zmniejszyła się o 55 a ich wartość spadła aż o 35 proc. Według danych firmy badawczej Dealogic, w całej Europie w 2017 r. wartość transakcji fuzji i przejęć (M&A) wzrosła o 6 proc. – do 912 mld dolarów.

Z porównania danych zawartych w raportach „M&A Spotlight: CEE” wynika, że w ciągu roku w Europie Środkowej i Wschodniej zmniejszyła się i łączna wartość, i liczba wielkich transakcji (powyżej 1 mld euro). W 2017 r. było ich pięć o łącznej wartości 13,64 mld euro, zaś w 2016 r. osiem o łącznej wartości 22,75 mld euro.

Wartość fuzji i przejęć na świecie znów przekroczyła 3,5 bln dol.

Trzy największe ubiegłoroczne transakcje – o łącznej wartości nieco ponad 11 mld euro ogłoszono w Austrii – dotyczyły spółek z sektora nieruchomości (BUWOG), finansowego (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich) oraz telekomunikacyjnego (UPC Austria).

Dwie największe transakcje w Polsce to zakup za 1,3 mld euro od funduszy private equity (PE) zarządzanych przez Mid Europa Partners przez fundusze PE zarządzane przez CVC Capital Partners sieci handlowej Żabka i warte nieco ponad 1 mld euro przejęcie aktywów EDF przez Polską Grupę Energetyczną. Była to czwarta i piąta pod względem wartości transakcja w regionie.

Należy zauważyć, że w największej zaanonsowanej w 2017 r. transakcji – w Czechach (zakup 37 proc. akcji firmy naftowej Unipetrol za 997 mln euro) – jest polski PKN Orlen. To była szósta co do wielkości transakcja w regionie.

Według autorów raportu, w Polsce ogłoszono najwięcej transakcji fuzji i przejęć (M&A) w ubiegłym roku – 143. Ich wartość sięgnęła 7,1 mld euro. Według danych z raportu za 2016 r., w naszym kraju ogłoszono 132 transakcje warte 11,2 mld euro.

Patrząc na te dane należy pamiętać, że w statystykach nasz region obejmuje także Austrię oraz kraje bałkańskie, a także Ukrainę. Pominięto natomiast Litwę, Łotwę i Estonię.

Przygotowując raport autorzy przeprowadzili badanie ankietowe wśród 50 menedżerów – w tym funduszy private equity – którzy albo w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli zaangażowani w transakcje M&A, albo rozważali jej przeprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Z badania wynika, że rok 2018 powinien na rynku M&A być lepszy niż rok poprzedni. Za najbardziej atrakcyjny rynek uznawana jest Austria, w której ceniona jest otwartość na inwestycje, łatwość zarządzania procesami zgodności z prawem i regulacjami, a także jakość infrastruktury. Polska ma trzecie miejsce w tym rankingu. Wyprzedzają nas Czechy. Inwestorzy doceniają wielkość polskiego rynku, jego strategiczne położenie, jak również dobrze wykształconą kadrę pracowniczą. Jednocześnie niepokoi ich biurokracja gospodarki oraz restrykcyjne przepisy wprowadzone ostatnio w niektórych gałęziach gospodarki.

Z ankiety wynika, że blisko 2/3 ankietowanych (62 proc.) jest zdania, że firmy z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) będą – tak jak do tej pory – najbardziej atrakcyjnym celem przejęć w 2018 r. Ponad połowa menedżerów (53 proc.) wskazuje na inwestycje w działające w regionie start-upy (za najbardziej atrakcyjne uznawane są fintechy, e-commerce, spółki zajmujące się analizą danych i usługami w chmurze obliczeniowej), a 1/3 (32 proc.) w firmy medyczne i biotechnologiczne. Mocną pozycję – tak jak w poprzednich latach – w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej mają spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych. Wskazało na nie 44 proc. ankietowanych.

Regulator chce w Polsce „bezpiecznego fintechu”

Najwięcej badanych wskazało Polskę jako najbardziej atrakcyjne miejsce do poszukiwania nowych możliwości rozwoju w takich sektorach jak TMT (63 proc.), bankowość i usługi finansowe (60 proc.) oraz sektor energetyczny i wydobywczy (47 proc.). Połowa respondentów uznała nasz kraj za najlepszy w regionie do ekspansji w w branży dóbr konsumpcyjnych. Jak podkreślono w raporcie, Polska wyrobiła sobie reputację jednego z wiodących europejskich centrów fintech.

Raport o przejęciach w Europie Środkowej i Wschodniej

 

(CC0 Pixabay)

Tagi