Ucho igielne

Bogaci na Zachodzie i biedni na Południu potrzebują siebie nawzajem.

David Goldman i Reuven Brenner w artykule z grudniowego wydania First Things proponują drogę wyjścia z kryzysu i zniwelowania globalnej nierównowagi, która się do niego przyczyniła. Punktem wyjścia ich analizy jest spostrzeżenie, że interesy zamożnych, starzejących się społeczeństw na Zachodzie i młodych, ale biednych ludzi w krajach rozwijających się są komplementarne.

The destinies of the aging but affluent people of the West and the young but impoverished people of the Global South are joined—and joined by a very simple economic fact: The old tend to have savings, while the young tend to have energy. To fund their retirements, old people must find young people to whom they can lend. And to start families and businesses, young people must find old people from whom they can borrow.

Korzystne dla obu stron inwestycje nie mogą dojść do skutku ze względu na rozmaite bariery dzielące kraje bogate i biedne. Jeśli uda się je pokonać, młodzi w krajach ubogich będą mogli rozwinąć swój potencjał i w ten sposób potrzeby starzejących się społeczeństw Zachodu zostaną zaspokojone. Zniwelowanie tych barier jednocześnie doprowadzi do złagodzenia globalnej nierównowagi. Obecnie mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, kiedy kraj bogaty – Stany Zjednoczone – notuje deficyt handlowy i jest importerem kapitału, a kraje biedne – jak na przykład Chiny – notują nadwyżki i eksportują kapitał.

Barriers of politics, law, regulation, and institutional practice—together with volatile reserve currency—stand between young people who need capital and old people who need investments. These barriers perpetuate the imbalances that the world will have to manage while restoring accountability to Western financial markets. These imbalances can be fixed.

Aby rozwiązać problem globalnej nierównowagi i ułatwić przepływ kapitału tam, gdzie zostałby najefektywniej wykorzystany, należy zagwarantować stabilność reguł gry w trakcie trwania inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim stabilności walut krajów, do których mają podążyć inwestycje. Po drugie – należy wzmocnić zdolności produkcyjne i eksportowe amerykańskiej gospodarki poprzez zmiany podatkowe, które zachęcą do oszczędzania i inwestowania.

Two decisive actions would help open the floodgates that separate the capital-thirsty Global South from the capital-rich savers of the West. We need, first, monetary policy to stabilize currencies—currencies of developing nations, in particular—while creating conditions for the rapid development of their domestic capital markets. And we need fiscal and regulatory changes to encourage savings and investment in the United States, to rebuild its equity.

Kluczem do zniwelowania globalnej nierównowagi – zdaniem autorów analizy –  jest wprowadzenie sztywnego kursu wymiany amerykańskiego dolara i chińskiego renminbi. Jeśli waluty dwóch największych i najbardziej dynamicznych gospodarek na świecie zostaną oficjalnie związanie, ich kurs stanie się punktem odniesienia dla innych krajów. W ten sposób zniknie ważna bariera w obrocie międzynarodowym – ryzyko walutowe.

The United States should establish a fixed parity for the dollar with the currencies of its largest trading partners, starting with China. By stabilizing the dollar against the yuan and, eventually, other currencies, the United States can create a shield behind which the capital markets of developing countries can. Developed nations can protect themselves against ­sudden shifts in the flow of capital, but poor nations with nascent capital markets cannot. Currency stability is the first precondition for the creation of capital markets in the developing world.

America should help China stabilize its currency by a solemn and formal agreement to link the renminbi to the dollar; China in turn should make its currency convertible and open its capital market to American institutions. Other countries may wish to participate in this arrangement; with the world’s two largest and most dynamic economies as an anchor, a Sino-American currency agreement would quickly become the point of orientation for the rest of Asia and eventually for other countries.

Drugim elementem układanki jest zwiększenie zdolności eksportowych amerykańskiej gospodarki. Brenner i Goldman proponują, aby przełożyć ciężar opodatkowania z oszczędności i inwestycji na konsumpcję przez wprowadzenie VAT. Ten postulat kłóci się z polityką obecnej administracji, która próbuje wyciągnąć gospodarkę z recesji za pomocą stymulowania popytu, czyli konsumpcji.

 The way to increase American export capacity is economically simple, but it requires visionary political leadership. We have been borrowing in order to consume; we need now to save in order to invest. We need to shift the tax burden, moving it away from savings and investment and toward consumption. We should replace individual and corporate income taxes with consumption-based taxes (value-added and sales taxes). Instead of attempting to revive the dead cart horse of consumer-driven growth that the present administration is beating, we should make our tax policy encourage savings and investment at the expense of consumption.


Tagi


Artykuły powiązane

Is a national currency necessary?

Kategoria: Financial markets
Having a national currency can make it easier to pursue national economic objectives. It can also be useful in dealing with emergencies, and it protects citizens from possible problems in being forced to use foreign currencies. It is part of sovereignty.
Is a national currency necessary?

Between Tel-Aviv and Jerusalem, with shekels in your wallet

Kategoria: Financial markets
Most often we get to hear about the dollar, the euro or the Swiss franc. The pound will get a mention now and then, and sometimes the yen. The press often reports on emerging currencies, such as the Turkish lira, the Russian ruble or some Latin American currency. But hardly ever do we get to hear anything about the Israeli shekel. This is a pity.
Between Tel-Aviv and Jerusalem, with shekels in your wallet