Autor: Aleksander Piński

Dziennikarz ekonomiczny, autor recenzji książek i przeglądów najnowszych badań ekonomicznych

Uczciwość przestała być istotna dla wzrostu gospodarczego

Udany zamach terrorystyczny nie powoduje w regionie długoterminowych negatywnych skutków dla gospodarki; zanieczyszczenie powietrza - złe wieści dla Krakowa - wpływa na wzrost przemocy; uczciwość zależy od kraju – to wnioski z najnowszych badań ekonomicznych.

obserwator-2,5xDavid Hugh-Jones w pracy „Honesty and beliefs about honesty in 15 countries” (Uczciwość i przekonania o uczciwości w piętnastu krajach) zmierzył uczciwość obywateli piętnastu krajów (m.in. USA, Szwajcarii, Japonii, Chin, Grecji, Brazyli, Turcji, Dani, Wielkiej Brytanii, Indii, RPA – niestety nie było wśród badanych mieszkańców Polski) za pomocą dwóch eksperymentów w internecie. Pierwszy polegał na rzucaniu przez uczestników badania monetą i raportowania wyników.

W drugim chodziło o odpowiedzenie bez pomocy na kilka pytań, z których część była trudna, ale łatwo było znaleźć na nie odpowiedź w internecie. Różnice w uczciwości obywateli z poszczególnych krajów są duże. Istnieje też korelacja między poziomem zamożności a uczciwości (bogaci są średnio uczciwsi od biednych), co jednak interesujące, zależność między bogactwem a uczciwością dotyczy przede wszystkim różnic w PKB do 1950 r. Zdaniem autora, to sugeruje, że obecnie uczciwość nie jest tak istotna dla wzrostu gospodarczego jak wcześniej. Zwraca także uwagę pozytywna korelacja między średnim poziomem uczciwości w kraju a odsetkiem protestantów.

obserwator-2,5xAbel Brodeu w pracy „Terrorism and Employment: Evidence from Successful and Failed Terror Attacks” (Terroryzm i zatrudnienie: Dowody z udanych i nieudanych ataków terrorystycznych) zbadał wpływ zamachów terrorystycznych na lokalną gospodarkę. Wziął pod uwagę ataki, które miały miejsce w USA w latach 1970 – 2013 i porównywał skutki gospodarcze udanych do nieudanych ataków. Okazało się, że udanych zamach powodował zmniejszenie liczby miejsc pracy w hrabstwie, w którym miał miejsce o 5 proc. (spadek miał miejsce w roku, w którym doszło do ataku). Ten efekt niknie jednak w przeciągu dwóch lat, co oznacza że ataki nie powodują długoterminowych skutków gospodarczych. Autor nie znalazł także dowodów na wpływ zamachów terrorystycznych na sytuacje ekonomiczną sąsiednich hrabstw.

obserwator-2,5xJan Kabátek w pracy „Happy Birthday, You’re Fired! The Effects of Age-Dependent Minimum Wage on Youth Employment Flows in the Netherlands” („Sto lat! Jesteś zwolniony! Wpływ minimalnej płacy zależnej od wieku na bezrobocie wśród młodych w Holandii”) opisuje, że płaca minimalna dla najmłodszych pracowników, tych w wieku 15-23 lat, w Holandii stopniowo rośnie (o 300 proc. w ciągu ośmiu lat).

Gdy pracownik kończy 23 lata istnieje prawny obowiązek płacenia mu pełnej płacy minimalnej. To sprawia, że pracodawcy mają motywacje do tego by zwalniać starszych i droższych pracowników i zastępować ich młodszymi, ale takimi, którym zgodnie z prawem można zapłacić mniej. Autor przeanalizował zmiany w zatrudnieniu młodych pracowników w Holandii w relacji do daty ich urodzin.

Prawdopodobieństwo zwolnienia z pracy rośnie o 1,1 proc. w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych przed urodzinami pracownika. Ten efekt jest jednak różny w zależności od branży. Największy, prawie dwukrotnie większy niż średnio we wszystkich sektorach, jest wśród pracowników supermarketów. Autor wylicza, że wzrost płacy minimalnej związany z wiekiem zatrudnionego powoduje zwolnienie z pracy w Holandii ok. dwóch tysięcy pracowników rocznie.

obserwator-2,5xPodnoszenie podatków na alkohol zmniejsza ilości zarażeń chorobami wenerycznymi wynika z pracy „Heterogeneous population effects of an alcohol excise tax increase on sexually transmitted infections morbidity” (Heterogeniczny efekt populacji podwyżki podatku akcyzowego na alkohol na ilość zarażeń chorobami wenerycznymi) autorstwa Stephanie A. S. Staras, Melvina D. Livingstona, Alana M. Christou, Davida H. Jernigana i Alexandra C. Wagenaara. Autorzy zwracają uwagę, że wielokrotnie badania wykazały, iż wzrost podatków na alkohol zmniejsza jego konsumpcje. A mniej wypitego alkoholu powoduje z kolei mniej ryzykownych zachowań seksualnych.

Według wyliczeń naukowców w stanie Maryland podwyżka podatku akcyzowego na alkohol z 6 proc. na 9 proc. w 2011 r. spowodowała, że ilość nowych zarażeń rzeżączką w ciągu osiemnastu miesięcy po podwyżce spadła o 24 proc. Autorzy badania porównywali trendy w ilości nowych zarażeń chorobami wenerycznymi w stanie Maryland i w stanach, które mają podobna politykę sprzedaży alkoholu a w których nie było podwyżki podatków na trunki. Spadek był zbliżony we wszystkich badanych grupach, bez względu na wiek, płeć czy rasę. Jedna ze współautorek badania, Stephanie Staras, konkluduje, że podwyższanie podatków może być bardzo dobrym elementem polityki państwa zmierzającej do zmniejszenia zarażeń chorobami wenerycznymi.

obserwator-2,5xGisela Hostenkamp i Frank R. Lichtenberg w pracy „Listen to your Doctor, or else!: Medication Under-use and Overuse and Long-term Health Outcomes of Danish Diabetes Patients” (Słuchaj się swojego lekarza albo…: długoterminowy wpływ brania większej albo mniejszej dawki leków od tej przepisanej przez lekarza w przypadku Duńczyków chorych na cukrzyce) podają, że mniej niż połowa pacjentów konsumuje mniej więcej taką dawkę lekarstw, jaką powinni (od 90 proc. do 110 proc. tego co, zapisał lekarz). Tacy pacjenci mają oczekiwaną długość życia o 2,5 roku dłuższą, niż pacjenci którzy biorą mniej, niż 70 proc. zapisanej dawki i 3,3 roku dłuższą, niż ci którzy konsumują więcej, niż 130 proc. tego co powinni. Skrupulatni pacjenci także rzadziej trafiają do szpitala.

obserwator-2,5xEvan Herrnstadt i Erich Muehlegger w pracy „Air Pollution and Criminal Activity: Evidence from Chicago Microdata” (Zanieczyszczenie powietrza a działalność przestępcza: dowody Chicago) odnaleźli związek między zanieczyszczeniem powietrza a ilością popełnianych przestępstw. Okazało się, że po stronie autostrad w którą wieje wiatr ze spalinami ilość popełnianych przestępstw była o 2,2 proc. wyższa, niż po drugiej stronie. Z tym, że wzrost dotyczy tylko przestępstw z użyciem siły co jest zgodne z wiedzą, iż zanieczyszczenia powodują wzrost agresji.

 

 

 

obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (09–13.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce