Województwo śląskie liderem atrakcyjności inwestycyjnej

Obok śląskiego, wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie. Grupę regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności tworzą województwa: małopolskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie – wynika z corocznego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2013 r.”

W klasie regionów o niskiej atrakcyjności znalazło się pięć województw: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. Ich pozycja jest przede wszystkim konsekwencją długofalowych procesów społeczno-gospodarczych.

Niska intensywność urbanizacji i uprzemysłowienia (w okresie, w którym procesy te dokonały głębokich przekształceń w wielu regionach europejskich i niektórych polskich) nie pozwoliła na wykształcenie się odpowiedniej „masy krytycznej” (korzyści skali i aglomeracji) w zakresie najistotniejszych zasobów dla dużych inwestorów. Obszary te nadal cechują się niską dostępnością transportową na tle pozostałych regionów Polski.

Niska atrakcyjność inwestycyjna pięciu województw nie oznacza, że nie mają one szans na przyciągnięcie dużych inwestorów – szanse są, ale mniejsze niż w innych województwach. Można je zwiększyć, wzmacniając atuty tych regionów i poszukując inwestorów niekoniecznie dużych, ale mogących je efektywnie wykorzystać.

Wśród podregionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej znalazły się dwa zwarte obszary położone w południowej części Polski. Jeden z nich ukształtowany jest wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, drugi zaś wokół Wrocławia i Wałbrzycha – ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska. W czołówce plasują się jeszcze trzy podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński.

>>cały raport Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2013 r.

(źródło: IBNGR)

oprac.km


Tagi


Artykuły powiązane

Ukraina nierówna Ukrainie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Analizy wykazują, że w ukraińska gospodarka charakteryzuje się relatywnie dużymi nierównościami regionalnymi. Ich zmniejszanie odbywa się, niestety, dzięki pogarszaniu się wyników silniejszych regionów, a nie dzięki wzrostowi gospodarczemu słabych.
Ukraina nierówna Ukrainie

W co inwestują polskie przedsiębiorstwa?

Kategoria: Raporty
W budynki i grunty inwestują najczęściej przedsiębiorstwa z Pomorza, w środki transportu – z Podlasia, a w nowe technologie – z Opolszczyzny. Mapę inwestycji sporządził Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).
W co inwestują polskie przedsiębiorstwa?

Europa bardzo wielu prędkości

Kategoria: Trendy gospodarcze
Tylko sześć województw w Polsce, Korsyka, należące do Finlandii Wyspy Alandzkie oraz Albania i Północna Macedonia nie doświadczyły w ogóle kryzysu 2008 r. Gospodarki Sycylii, środkowej części Włoch, Cypru i prawie całej Grecji do dziś nie powróciły do stanu sprzed tego kryzysu.
Europa bardzo wielu prędkości