Województwo śląskie liderem atrakcyjności inwestycyjnej

Obok śląskiego, wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie. Grupę regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności tworzą województwa: małopolskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie – wynika z corocznego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2013 r.”

W klasie regionów o niskiej atrakcyjności znalazło się pięć województw: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. Ich pozycja jest przede wszystkim konsekwencją długofalowych procesów społeczno-gospodarczych.

Niska intensywność urbanizacji i uprzemysłowienia (w okresie, w którym procesy te dokonały głębokich przekształceń w wielu regionach europejskich i niektórych polskich) nie pozwoliła na wykształcenie się odpowiedniej „masy krytycznej” (korzyści skali i aglomeracji) w zakresie najistotniejszych zasobów dla dużych inwestorów. Obszary te nadal cechują się niską dostępnością transportową na tle pozostałych regionów Polski.

Niska atrakcyjność inwestycyjna pięciu województw nie oznacza, że nie mają one szans na przyciągnięcie dużych inwestorów – szanse są, ale mniejsze niż w innych województwach. Można je zwiększyć, wzmacniając atuty tych regionów i poszukując inwestorów niekoniecznie dużych, ale mogących je efektywnie wykorzystać.

Wśród podregionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej znalazły się dwa zwarte obszary położone w południowej części Polski. Jeden z nich ukształtowany jest wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, drugi zaś wokół Wrocławia i Wałbrzycha – ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska. W czołówce plasują się jeszcze trzy podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński.

>>cały raport Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2013 r.

(źródło: IBNGR)

oprac.km


Tagi


Artykuły powiązane

Regionalny wymiar pandemii COVID-19. Nowa normalność

Kategoria: Analizy
Ograniczenie aktywności gospodarczej w okresie pandemii jest silnie zróżnicowane w zależności od branż i sektorów. Czy takie zróżnicowanie w gospodarce polskiej występuje również w przekroju regionalnym, np. w podziale na województwa? I czy pandemia może być szansą dla regionów, nie tylko zagrożeniem?
Regionalny wymiar pandemii COVID-19. Nowa normalność

Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony?

Kategoria: Społeczeństwo
Mieszkańcy dużych miast najbardziej odczuli zamknięcie aktywności z  powodu pandemii. W metropoliach było też najwięcej zarażeń. Jakie konsekwencje wywołał pandemiczny kryzys w miastach? Czy zmieni znany nam kształt przestrzeni miejskiej? Czy zakłóci rozwój regionów?
Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony?

Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia

Kategoria: Analizy
Zadanie intelektualne brzmi: na ile realistyczne jest efektywne pogodzenie presji na ograniczanie deficytu i stabilizację poziomu długu publicznego z presją zrównoważonego wzrostu dobrobytu i szczęścia społeczeństw zróżnicowanych regionalnie?
Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia