• Obserwator Finansowy

WTO: Państwa członkowskie przyspieszyły wprowadzanie barier handlowych

27.07.2018
Aż 75 nowych regulacji, które ograniczają handel: stawek celnych czy podatków importowych, wprowadziły w ostatnim czasie 164 państwa należące do WTO. Formalne ułatwienia nie równoważą tych przeszkód.
clo kontrola celna CC By NC ND CIFOR

( CC By NC ND CIFOR)

( CC By NC ND CIFOR)

Autorzy badania WTO podkreślają, że wprawdzie w tym samym czasie weszło aż 89 ułatwień, takich jak usunięcie lub zmniejszenie stawek celnych, uproszczenie zasad postępowania celników, zmniejszenie podatków importowych, ale nie wspomagają one wolnego handlu wystarczająco. Wartość wymiany, której dotyczyły ograniczenia (84,5 mld dolarów) wzrosła, natomiast wartość wymiany objętej ułatwieniami (107,3 mld dolarów) spadła.

– Zmierzamy w złym kierunku. I to, jak się zdaje, coraz szybciej. Wzrost gospodarczy, miejsca pracy, ożywienie są zagrożone – powiedział dyrektor generalny WTO Roberto Azevedo.

WTO: Mnożą się zapory w handlu

Na początku lipca WTO przedstawiła także wyliczenia co do barier i ułatwień w wymianie towarowej w krajach G 20 – liczba utrudnień podwoiła się w porównaniu z wynikami z poprzednio badanego przedziału czasowego. Przedstawione przez WTO dane dotyczą okresu od połowy października 2017 roku do połowy maja 2018 roku. W porównaniu z poprzednim ocenianym okresem (od połowy października 2016 roku do połowy października 2017 roku) liczba nowych ograniczeń wzrosła.

>>Więcej: WTO Report on Trade-Related Developments

(Oprac. WK/OF)

 


Tagi


Artykuły powiązane