WTO: Państwa członkowskie przyspieszyły wprowadzanie barier handlowych

Aż 75 nowych regulacji, które ograniczają handel: stawek celnych czy podatków importowych, wprowadziły w ostatnim czasie 164 państwa należące do WTO. Formalne ułatwienia nie równoważą tych przeszkód.
WTO: Państwa członkowskie przyspieszyły wprowadzanie barier handlowych

( CC By NC ND CIFOR)

Autorzy badania WTO podkreślają, że wprawdzie w tym samym czasie weszło aż 89 ułatwień, takich jak usunięcie lub zmniejszenie stawek celnych, uproszczenie zasad postępowania celników, zmniejszenie podatków importowych, ale nie wspomagają one wolnego handlu wystarczająco. Wartość wymiany, której dotyczyły ograniczenia (84,5 mld dolarów) wzrosła, natomiast wartość wymiany objętej ułatwieniami (107,3 mld dolarów) spadła.

– Zmierzamy w złym kierunku. I to, jak się zdaje, coraz szybciej. Wzrost gospodarczy, miejsca pracy, ożywienie są zagrożone – powiedział dyrektor generalny WTO Roberto Azevedo.

WTO: Mnożą się zapory w handlu

Na początku lipca WTO przedstawiła także wyliczenia co do barier i ułatwień w wymianie towarowej w krajach G 20 – liczba utrudnień podwoiła się w porównaniu z wynikami z poprzednio badanego przedziału czasowego. Przedstawione przez WTO dane dotyczą okresu od połowy października 2017 roku do połowy maja 2018 roku. W porównaniu z poprzednim ocenianym okresem (od połowy października 2016 roku do połowy października 2017 roku) liczba nowych ograniczeń wzrosła.

>>Więcej: WTO Report on Trade-Related Developments

(Oprac. WK/OF)

 

( CC By NC ND CIFOR)

Tagi


Artykuły powiązane

W handlu z Ukrainą Polska za Chinami, za to przed Niemcami

Kategoria: Analizy
Polska wypchnęła Rosję z czołówki partnerów handlowych Ukrainy. Mimo silnego ograniczenia wymiany handlowej, Ukraina wciąż jednak pozostaje surowcowym filarem dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.
W handlu z Ukrainą Polska za Chinami, za to przed Niemcami

Państwa rzucają koła ratunkowe liniom lotniczym

Kategoria: Analizy
Pandemia spowodowała, że w tym roku linie lotnicze będą miały stratę około 84,3 mld dolarów. Według danych International Air Transport Association (IATA) przeciętna linia lotnicza ma płynność pozwalającą na utrzymanie działania przez dwa miesiące bez przychodów, dlatego pomoc rządowa jest niezbędna.
Państwa rzucają koła ratunkowe liniom lotniczym

Rekordy za nami, niepewność przed nami

Kategoria: Analizy
Rok 2021 był najlepszym w historii pod względem wartości transakcji na światowych rynkach fuzji i przejęć, a także pierwszych publicznych ofert. Kolejne rekordy w 2022 r. raczej nie padną.
Rekordy za nami, niepewność przed nami