Wychodzenie z kryzysu a rosnące bezrobocie

Nie ma wychodzenia z kryzysu bez spadku bezrobocia - podkreśla ekonomista prof. Jeff Cornwall z Bellmont University. Tak zwane jobless recovery to błąd logiczny. Choć taki scenariusz rysuje nam życie, twierdzi ekonomista z Oxfordu Tamas David-Barret. A  Roubini, prawdopodobnie największy pesymista wśród ekonomistów na całym świecie, uważa, iż kryzys amerykański przenosi się na gospodarki krajów rozwijających się. I kwituje, że sprawdziło się jego przewidywanie: jeśli USA będą miały gorączkę, to Europę spotka coś dużo gorszego.

Jeff Cornwall z Bellmont University podkreśla, że nie ma poprawy sytuacji gospodarczej bez wzrostu zatrudnienia.

“Ekonomiści nigdy nie ignorowali realiów studiowanego przedmiotu. Dla większości z nas celem gospodarki jest umocnienie rynków i wzrost miejsc pracy. A zatem prawdziwe odrodzenie gospodarki musi być zawsze połączone z przyrostem miejsc pracy.”

A jednak wciąż słyszymy o poprawie sytuacji gospodarczej, choć bezrobocie się utrzymuje. I co najgorsze, scenariusz przedstawiony już latem przez ekonomistę z Oxfordu, Tamasa Davida-Barnetta, że  wraz ze wzrostem PKB bezrobocie będzie rosło przez pięć lat,wydaje się być bardzo realny.

W podobnym tonie wypowiada się Nouriel Roubini, który ostrzega, że amerykański kryzys przesuwa sie w kierunku gospodarek krajów rozwijających się . Roubini zauważa, że w 2008 roku mówiło się, iż to rynki tych krajów pozwolą USA odbić się. Ale tsunami finansowe dotknęło cały świat, powodując tąpnięcie również rynków tych krajów. Zatem jego zdaniem spełnia się prognoza, że jeśli USA będą miały gorączkę, to Europa i kraje rozwijające się złapią poważną chorobę wirusową.


Tagi


Artykuły powiązane

Sektor nieformalny: szkody wywołane przez pandemię

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na rynkach wschodzących i rozwijających się zjawisko nieformalnej aktywności gospodarczej spotęgowało szkody spowodowane wybuchem pandemii, a teraz staje się zagrożeniem dla procesu ożywienia gospodarczego.
Sektor nieformalny: szkody wywołane przez pandemię

Przez COVID-19 wzrośnie bezrobocie na Ukrainie

Kategoria: Analizy
Zamknięcie związane z pandemią COVID-19 uderzyło w gospodarkę i Polski, i Ukrainy, jednak już widać, że z różną siłą. Różne też będą długoterminowe skutki w obu krajach. Największym problemem może być bezrobocie.
Przez COVID-19 wzrośnie bezrobocie na Ukrainie

Najbiedniejsi nie są w stanie ochronić się przed koronawirusem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kraje rozwijające się, a zwłaszcza jego najuboższa połowa, są źle przygotowane na walkę z pandemią. Obecna sytuacja epidemiczna oraz wysokie ryzyko dalszego zarażania się wśród ludności tych krajów wskazują na poważne zagrożenie dla całej populacji międzynarodowej.
Najbiedniejsi nie są w stanie ochronić się przed koronawirusem