XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w SGGW w Warszawie odbędzie się XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. Współczesne finanse i myśl ekonomiczna wobec wyzwań równowagi w gospodarce rynkowej.

Forum zorganizowane zostało przez Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine oraz Bogor Agricultural University – School of Business (Indonezja). Forum odbędzie się w formule hybrydowej (kontaktowo/Teams).

Tematyka Forum skoncentrowana będzie na problematyce wyzwań współczesnych finansów i myśli ekonomicznej, zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: nowoczesne finanse oraz potrzeby ich wykorzystania w gospodarce rynkowej, myśl ekonomiczną w aspekcie praktycznych zastosowań w procesach gospodarczych, doświadczenia pandemiczne w obszarze skutków ekonomiczno-finansowych w gospodarce, funkcjonowanie gospodarki rynkowej w warunkach wysokiej inflacji, cyfryzacji w obszarze zarządzania finansami w gospodarce, ESG jako narzędzie do zrównoważonego rozwoju, wyzwania dla jednostek gospodarczych w finansowaniu transformacji energetycznej oraz trendów kształcenia w zakresie współczesnych finansów.

Obserwator Finansowy objął patronat medialny nad Forum.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mffb.ieif.sggw.pl/

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Kategoria: Analizy
Powtarzamy opublikowany 20 października 2020 roku artykuł Magdaleny Krukowskiej, wyróżniony 15.04.2021 przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodą specjalną w konkursie Pióro Odpowiedzialności. Gratulujemy naszej Autorce i wszystkim nagrodzonym.
Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Kategoria: Analizy
Unia Europejska szykuje zmiany dotyczące raportowania przez przedsiębiorstwa kwestii niefinansowych. Dla wielu z nich to spore wyzwanie. Dlatego Giełda Papierów Wartościowych przygotowała wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) odpowiednie wytyczne dla spółek.
Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Korporacyjny mandat CSO wymaga wzmocnienia

Kategoria: Analizy
Zrównoważony rozwój staje się definiującym paradygmatem biznesu, zaś wdrażający go menedżerowie – niezbędnym ogniwem transformacji, którą biznes musi przeprowadzić, aby dotrzymać kroku oczekiwaniom inwestorów i konsumentów, a także przepisom i konkurencji.
Korporacyjny mandat CSO wymaga wzmocnienia