Węgry i Rosja wzmacniają współpracę w dziedzinie energetyki

09.10.2017
Węgry i Rosja potwierdziły, że prace związane z rozbudową elektrowni jądrowej w Paks w południowych Węgrzech rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Władimir Putin i Viktor Orban (Fot. PAP)


Ogłoszenie dotyczące projektu wydano pod koniec sierpnia, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin składał wizytę na Węgrzech – po raz drugi w tym roku. Ostatnie rozmowy prezydenta Putina na Węgrzech podkreśliły ścisłe związki pomiędzy dwoma krajami, które mają pozostać silne dopóty, dopóki władzę utrzymuje rząd Węgier sam ogłaszający się rządem „nieliberalnym”.

W przeciwieństwie do poprzednich rozmów rosyjskiego prezydenta w Budapeszcie w lutym tego roku ostatnia wizyta miała być nieformalna, a jej celem był udział Putina w Mistrzostwach Świata w Judo w roli honorowego prezydenta Międzynarodowej Federacji Judo. Mimo że spotkanie prezydenta Putina z premierem Węgier Viktorem Orbànem było nieformalne, nie zabrakło w nim konkretów, ponieważ po rozmowach ogłoszono, że prace związane z budową dwóch reaktorów jądrowych o mocy 1200 MW wejdą w fazę realizacji w styczniu przyszłego roku.

Rozbudowa elektrowni jądrowej Paks

Wstępne porozumienie o zwiększeniu mocy w elektrowni w Paks zostało podpisane w styczniu 2014 roku, kiedy Rosja zgodziła się na udzielenie pożyczki w wysokości 10 mld euro (12 mld dolarów) na projekt, którego koszt wyniesie 12,5 mld euro. W marcu tego roku Komisja Europejska zatwierdziła uzgodnienia inwestycyjne dla elektrowni w Paks po wyrażeniu zgody przez rząd Węgier na ograniczenie zakłócenia konkurencji wynikającego z udzielenia pomocy państwa dla programu. Prace w ramach projektu budowy zostały jednak opóźnione (zgodnie z doniesieniami mediów lokalnych) z powodu starań rządu węgierskiego o uzyskanie kredytu na lepszych warunkach niż uzgodniono z Rosją, w celu zrefinansowania rosyjskiej pożyczki.

Dwa nowe reaktory jądrowe dołączą do czterech starzejących się elektrowni z ery sowieckiej funkcjonujących obecnie w Paks, aby ostatecznie je zastąpić. Poza know-how w dziedzinie techniki jądrowej (reaktory zostaną zbudowane przez Rosatom, rosyjską państwową spółkę energetyki jądrowej) Węgry są również zależne od Rosji pod względem większości swoich dostaw ropy naftowej i gazu. Podczas wizyty Putina prowadzono również rozmowy na temat budowy nowego rurociągu, który dostarczałby gaz rosyjski przez Turcję, Bułgarię, Serbię i Węgry do Europy Zachodniej, zastępując rurociąg South Stream, którego budowę Rosja anulowała pod koniec 2014 roku po zastrzeżeniach UE.

Zależność zaspokojenia potrzeb energetycznych Węgier od Rosji jest tylko częściową przyczyną bliskich relacji pomiędzy dwoma krajami. Viktor Orbàn, który spotkał się z Władimirem Putinem osiem razy odkąd został premierem w 2010 roku, w przeszłości chwalił Rosję jako jedną z gospodarek świata osiągających najlepsze wyniki. Węgry pokazały również znaczącą niechęć do poparcia sankcji handlowych EU nałożonych na Rosję wprowadzonych po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, twierdząc, że sankcje te spowodują istotne szkody dla gospodarki węgierskiej.

Związki polityczne z Rosją są nadal silne

Przyczyny ekonomiczne to tylko część atrakcyjności Rosji dla władz węgierskich. Premier Orbàn rozpoczął przemodelowanie państwa węgierskiego na „demokrację nieliberalną” i jego nacjonalistyczna, społecznie konserwatywna polityka została częściowo zainspirowana autorytarnym podejściem Putina. Ostatnie ustawodawstwo nakładające ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych (NGO) i instytucji edukacyjnych, które otrzymują finansowanie z zagranicy, jest w pewnym sensie podobną, ale bardziej powściągliwą wersją prawa uchwalonego w Rosji pod rządami Władimira Putina.

Ze swojej strony prezydent Putin docenia to, że władze węgierskie spotykają się z nim nie tylko na rozmowy ściśle biznesowe, jak czyni to większość przywódców UE po zawieszeniu członkostwa Rosji w grupie krajów uprzemysłowionych G8 z powodu zajęcia przez nią Krymu. Kilka państw członkowskich UE położonych najbardziej na wschód, zwłaszcza kraje bałtyckie i Polska, jest głęboko zaniepokojonych rosnącą pewnością siebie Rosji. Premier Orbàn nie podziela tych obaw i z przyjemnością gości prezydenta Putina, który podczas swojej ostatniej wizyty w Budapeszcie opisał Węgry jako „ważnego i wiarygodnego partnera Rosji w Europie”.

Rozbudowa elektrowni jądrowej w Paks wzmocni więzi między Węgrami a Rosją nie tylko dlatego, że uzgodnienia finansowe mają obowiązywać przez 30 lat. Kontakty są zaplanowane również w perspektywie krótkoterminowej. Prezydent Putin otrzymał już zaproszenie do ponownego odwiedzenia Węgier na początku 2018 roku w celu przyjęcia honorowego tytułu przyznanego mu przez Uniwersytet w Debreczynie, z którym Rosatom podpisał kontrakt w zakresie opracowania szkolenia z dziedziny inżynierii jądrowej.

© [2017] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły