Wojna handlowa wpłynie na Hongkong

09.05.2018
Gospodarka Hongkongu zależy od swobodnego przepływu towarów i kapitału. Rosnące tarcia między dwiema największymi potęgami gospodarczymi na świecie, USA i Chinami, budzą poważne obawy co do perspektyw wzrostu gospodarczego Pachnącego Portu.

Hongkong, to w dosłownym tłumaczeniu Pachnący Port (CC0 Pixabay)


Cła zaproponowane po obu stronach w ostatniej „rundzie” sporu, objęłyby ponad 10 proc. chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych oraz około jedną trzecią eksportu amerykańskiego do Chin. Jeśli wzrost ceł w handlu dwustronnym wejdzie w życie, czego się spodziewamy, będzie to miało znaczące skutki dla Hongkongu.

Te dwa rynki odpowiadają za ponad 55 proc. całości wymiany handlowej Hongkongu. W istocie znaczną część handlu na tym terytorium stanowią towary przesyłane między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jeśli konflikt handlowy przerodzi się w prawdziwą wojnę handlową, to konsekwencje będą jeszcze większe.

Bez osłony

Handel i logistyka są filarami gospodarki Hongkongu dającymi zatrudnienie dla ponad 730 000 osób (spośród 3,8 mln zatrudnionych ogółem) i odpowiadającymi w 2016 roku za prawie 22 proc. PKB. Wszelkie zakłócenia w przepływach handlowych wynikające z eskalacji konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi i Chinami miałyby znaczący i negatywny wpływ na to terytorium. Takie tarcia miałyby również negatywny wpływ na firmy świadczące usługi finansowe (odpowiadające za 17,7 proc. PKB i zatrudniające 253 000 osób) oraz usługi specjalistyczne (odpowiadające za 4,9 proc. PKB i zatrudniające 217 000 pracowników).

Dla Hongkongu szczególnie niepokojąca jest koncentracja najnowszych amerykańskich ceł na produktach związanych z inicjatywą „Made in China 2025” (MIC2025), czyli chińskim programem rządowym mającym na celu skierowanie gospodarki Chin w stronę zaawansowanych technologii i sektorów o wyższej wartości dodanej. Blisko jedna trzecia reeksportu z Hongkongu pochodzi z Chin kontynentalnych. Towary te pochodzą przede wszystkim z prowincji Guangdong, z miast takich jak, Shenzhen, Dongguan i Kanton (Guangzhou). Te zorientowane na eksport obszary przewodzą kampanii MIC2025, w związku z czym mogą z powodu amerykańskich ceł ucierpieć dużo bardziej niż inne części Chin.

Działające w Hongkongu firmy z sektora usług specjalistycznych, obsługujące przepływ towarów pomiędzy Chinami a rynkami międzynarodowymi, również mogłyby dużo stracić w przypadku spadku poziomu handlu towarami. Co więcej, Hongkong pełni rolę głównej bramy Chin do globalnych rynków finansowych.

W rezultacie wszelkie wzrosty napięć strategicznych, prowadzące do zmniejszenia obustronnych przepływów kapitału pomiędzy Chinami a resztą świata, miałyby negatywny wpływ na lokalne firmy finansowe, prawnicze i księgowe. Jeśli narastający konflikt handlowy doprowadzi do zachwiania zaufania inwestorów, na zawirowania mogą być narażone również lokalne rynki akcji, których losy są ściśle związane z wynikami firm z Chin kontynentalnych, dominujących obecnie na giełdzie papierów wartościowych w Hongkongu.

Stopy procentowe mogą rosnąć

Hongkong stoi również w obliczu mniej bezpośrednich zagrożeń, które mogą być powiązane z eskalacją wzajemnych podwyżek ceł w handlu chińsko-amerykańskim. Dodatkowe cła powodować będą wzmocnienie presji inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych, co wytwarzać będzie presję na wzrost stóp procentowych w tym kraju. Ponieważ dolar Hongkongu jest powiązany ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, terytorium to jest w zasadzie zmuszone do naśladowania amerykańskiej polityki pieniężnej.

Już wcześniej oczekiwaliśmy, że na przestrzeni dwóch następnych lat lokalne stopy procentowe będą stopniowo rosnąć, w ślad za wzrostem oprocentowania w Stanach Zjednoczonych. Gdyby jednak stopy miały rosnąć szybciej niż obecnie prognozujemy, mogłoby to wywołać bolesny wstrząs na mocno napompowanym rynku nieruchomości w Hongkongu. Już obecnie spodziewamy się niewielkiego spadku cen nieruchomości w latach 2018-2019, ale bardziej gwałtowny wzrost stóp procentowych może wzmocnić ten spadek, co wiązać się będzie z negatywnymi skutkami dla lokalnej gospodarki.

Pozytywne efekty też są możliwe

Nie wszystkie potencjalne skutki uboczne eskalacji konfliktu handlowego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi byłyby dla Hongkongu negatywne. Niższe ceny nieruchomości mogą być mile widziane przez wielu mieszkańców tego obszaru, a szczególnie ludzi młodych, którzy obecnie mają wielki problem ze znalezieniem dostępnych cenowo mieszkań. Możliwe, że zwiększenie barier handlowych wytworzy dodatkowy popyt na usługi specjalistycznych firm działających na terytorium Hongkongu, ponieważ firmy będą starały się znaleźć nowe sposoby funkcjonowania w nowym środowisku handlowym – choć jest bardziej prawdopodobne, że wszelkie takie efekty zostałyby zniwelowane przez ogólny spadek wolumenu handlu.

W dłuższej perspektywie, jeśli eskalacja napięć handlowych opóźni proces otwarcia Chin na świat zewnętrzny, może to ochronić pozycję Hongkongu jako wiodącej bramy Chin do globalnych rynków finansowych wobec potencjalnych rywali, takich jak Szanghaj. Tym niemniej jest mało prawdopodobne, aby ta pozycja mogła zostać zagrożona w ciągu następnych dwóch dekad.

Optymiści mogą również dowodzić, że obecna konfrontacja między Chinami i Stanami Zjednoczonymi może doprowadzić do renegocjacji obecnego systemu regulującego handel międzynarodowy, a także instytucji, na których się opiera, takich jak Światowa Organizacja Handlu. Taka restrukturyzacja powinna już nastąpić i mogłaby ona dopasować system do realiów XXI wieku w sposób, który byłby korzystny dla centrum handlowego, takiego jak Hongkong. Niemniej jednak obecnie nie ma wielu oznak, aby Stany Zjednoczone i Chiny zmierzały w kierunku tak gruntownych przekształceń.

Hongkong nie ma dużego wpływu na wynik chińsko-amerykańskiego konfliktu handlowego, ale przy tak dużej stawce, terytorium trzyma kciuki w nadziei, że napięcia uda się rozładować i że możliwe będzie uniknięcie wojny handlowej.

© [2018] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły