73 proc. Polaków mieszka we własnych mieszkaniach, bez kredytu

Polacy znacznie częściej niż mieszkańcy Europy Zachodniej mieszkają we własnych domach lub mieszkaniach. Stosunkowo niewiele z nich obciążonych jest kredytem hipotecznym. Budownictwo rozwija się: w 2018 r. do użytku oddano 184,8 tys. mieszkań, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej.
73 proc. Polaków mieszka we własnych mieszkaniach, bez kredytu

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, w styczniu 2019 r. oddano do użytku 16,3 tys. mieszkań, czyli o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba mieszkań przekazanych przez deweloperów wzrosła o 20,6 proc., przy jednoczesnym spadku o 5 proc. liczby mieszkań oddanych przez inwestorów indywidualnych. W ostatnich latach obserwujemy wzrost budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W 2018 r. do użytku oddano 184,8 tys. mieszkań, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2017 r. wzrost liczby oddanych mieszkań był jeszcze większy (9,2 proc. r/r).

Według danych Eurostatu, Polacy w większości są właścicielami mieszkań, w których mieszkają. W 2017 r. właściciele stanowili 84,2 proc. ogółu. Odsetek właścicieli mieszkań i domów jest w Polsce znacznie wyższy niż średnia dla Unii Europejskiej (69,3 proc.).

W Niemczech tylko ponad połowa ludności jest właścicielami mieszkań, w Polsce ok. 85 proc.

Najwyższy odsetek mieszkańców posiadających mieszkania i domy odnotowano w Rumunii (96,8 proc.), wyprzedzającej Chorwację (90,5 proc.), Słowację (90,1 proc.), Litwę (89,7 proc.) i Węgry (85,2 proc.). Na przeciwległym biegunie znalazły się państwa członkowskie UE, w których tylko ponad połowa ludności jest właścicielami mieszkań: Niemcy (51,4 proc.) i Austria (55 proc.), a następnie Dania (62,2 proc.), Francja (64,4 proc.), Wielka Brytania (65 proc.) i Szwecja (65,2 proc.).

W 2017 r. 30,7 proc. mieszkańców Unii Europejskiej wynajmowało mieszkania, w Polsce najemcy stanowili tylko 15,8 proc. Jak uważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), jedną z przyczyn takiej sytuacji może być niedostateczna podaż mieszkań na wynajem, która skutkuje wysokim kosztem najmu często porównywalnym z kosztem kredytu mieszkaniowego. Zmniejsza ona mobilność przestrzenną, utrudniając przemieszczanie się Polaków, np. w poszukiwaniu pracy.

Dane Eurostatu wskazują także, że większość Polaków będących właścicielami mieszkań i domów nie jest obciążona kredytem hipotetycznym. W 2017 r. w Polsce tylko 11,1 proc. nieruchomości było obciążonych kredytem hipotecznym.

Klasyfikuje to nasz kraj na poziomie dużo niższym od średniej unijnej, gdzie co czwarty właściciel nieruchomości ma kredyt hipoteczny (26,5 proc.). Najmniej właścicieli nieruchomości obciążonych kredytem hipotecznym było w Rumunii (1,1 proc.), Bułgarii (2,9 proc.) i Chorwacji (6,9 proc.).

W największym zaś stopniu mieszkania i domy są przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego w Skandynawii i w krajach Beneluksu – w Holandii (60,7 proc.), Szwecji (52,2 proc.), Danii (47,8 proc.), Belgii (42,9 proc.), Luksemburgu

(42,7 proc.) i Finlandii (42,3 proc.). Tak niski poziom zadłużenia hipotecznego w niektórych krajach, również w Polsce świadczyć może o tym, że rynek kredytów hipotecznych jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, słabo dopasowany do możliwości klientów – twierdzą analitycy PIE.

Opracował: Dariusz Rostkowski

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Co wpływa na ceny nieruchomości?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Większy popyt na przestrzeń mieszkalną i bezprecedensowe interwencje w zakresie polityki publicznej wyjaśniają odmienne trendy w zakresie cen nieruchomości podczas pandemii i w czasie globalnego kryzysu finansowego.
Co wpływa na ceny nieruchomości?

Kapitalizm na rynku nieruchomości

Kategoria: Analizy
Robbie Nelson postawił na blogu „Jacobin” odważną tezę: „kapitalizm nigdy nie zaspokoi społecznego zapotrzebowania na wysokiej jakości, przystępne cenowo mieszkania”. Powód? Odpowiedź zawiera się w jednym słowie: zysk.
Kapitalizm na rynku nieruchomości