IIF widzi zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w Polsce

30.05.2018
(CC By SA 401K 2012)


Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) widzi zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w Polsce.

„Dynamika realnego PKB w Polsce wyprzedziła kraje regionu i osiągnęła poziom 5,1 proc. w I kwartale 2018 roku. Jednak podstawy wzrostu – rosnąca siła robocza i masowe transfery z UE – prawdopodobnie obniżą się po 2020 r., narażając wzrost na ryzyko” – napisano w raporcie poświęconym Polsce.

Instytut Finansów Międzynarodowych jest globalnym stowarzyszeniem branży finansowej. Członkami IIF są banki komercyjne i inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami, firmy ubezpieczeniowe, państwowe fundusze majątkowe, fundusze hedgingowe, banki centralne i banki rozwoju.

map/ ana/

 


Tagi


Artykuły powiązane