IIF widzi zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w Polsce

IIF widzi zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w Polsce

Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) widzi zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w Polsce.

„Dynamika realnego PKB w Polsce wyprzedziła kraje regionu i osiągnęła poziom 5,1 proc. w I kwartale 2018 roku. Jednak podstawy wzrostu – rosnąca siła robocza i masowe transfery z UE – prawdopodobnie obniżą się po 2020 r., narażając wzrost na ryzyko” – napisano w raporcie poświęconym Polsce.

Instytut Finansów Międzynarodowych jest globalnym stowarzyszeniem branży finansowej. Członkami IIF są banki komercyjne i inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami, firmy ubezpieczeniowe, państwowe fundusze majątkowe, fundusze hedgingowe, banki centralne i banki rozwoju.

map/ ana/

 


Tagi


Artykuły powiązane

Różne doświadczenia z konwersją kredytów frankowych

Kategoria: Analizy
Czy pomoc banków centralnych w konwersji kredytów frankowych jest potrzebna? Różne są doświadczenia w przypadku Węgier, Chorwacji i Rumunii. Jak pokazuje doświadczenie tych krajów pomoc banków centralnych nie jest taka oczywista.
Różne doświadczenia z konwersją kredytów frankowych

Przyspieszenie technologiczne premiuje kapitał wzrostu

Kategoria: Analizy
Zwiększa się udział kapitału wzrostu w strukturze aktywów private equity. Jednocześnie zmienia się dynamika czynników kształtujących ich wycenę: rośnie znaczenie ucyfrowienia i wskaźników ESG, choć mocno trzymają się tradycyjne determinanty – środowisko podatkowe i efektywność kapitału obrotowego.
Przyspieszenie technologiczne premiuje kapitał wzrostu