Inflacja jest. Ukrywa się w cenach aktywów

Inflacja cen aktywów - choroba, której przyczyną zawsze jest chaotyczna polityka pieniężna – nie jest nowym zjawiskiem. Była właściwie nieunikniona, biorąc pod uwagę działalność głównych banków centralnych świata.
Inflacja jest. Ukrywa się w cenach aktywów

Waluta Zimbabwe (CC BY Paul)

Historycznie rzecz biorąc, głównym symptomem zagrożenia inflacją są duże spadki spekulacyjne na jednych rynkach i jednocześnie rosnące ceny na innych rynkach. Innym symptomem jest spowolnienie w handlu, które ujawnia się, gdy na rynku mamy do czynienia z arbitrażem między walutami o niskich i wysokich stopach procentowych.

Teraz obserwujemy spadki na rynkach towarowych, które były pierwszą częścią rynku zaatakowaną przez inflację w latach 2009-2011. Podobnie wcześniej gorące gospodarki wschodzące przeżywają okres schłodzenia. Jednocześnie na rynku kredytów o wysokiej rentowności wciąż jest gorąco, nie mówiąc już o tym, co dzieje się z szaloną wyceną akcji firm z Doliny Krzemowej.

Cały komentarz na stronie Mises Institute.

Waluta Zimbabwe (CC BY Paul)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Technologia w sukurs ludzkiej pracy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Napływ uchodźców z Ukrainy do Polski na skutek inwazji rosyjskiej nie zmieni trendu przechodzenia gospodarki analogowej na cyfrową – mówi dr hab. Jakub Górka z Wydziału Zarządzania UW, doradca prezesa ZUS ds. FinTech i e-płatności, ekspert PSMEG w Komisji Europejskiej.
Technologia w sukurs ludzkiej pracy