Autor: Krzysztof Rybiński

b. wiceprezes NBP, ekonomista Ernst and Young

Polska gospodarka w marcu – wszystko spada, rośnie tylko dług i bezrobocie

Mamy nowy biuletyn statystyczny, a w nim informacje o kondycji polskiej gospodarki w marcu. Poniżej dynamiki roczne:

 • zatrudnienie – spadek o 0,9%
 • bezrobocie – wzrost o 160 tysięcy osób
 • płace nominalne – wzrost o 1,6 procent
 • dochód do dyspozycji gosp. dom.- spadek o 0,8%
 • dług publiczny – wzrost o 30 mld zł,
 • pozwolenia na budowę mieszkań – spadek 0 23%
 • produkcja przemysłowa – spadek o 0 3%
 • produkcja budowlana – spadek 0 18,5 procent
 • sprzedaż detaliczna w cenach stałych – zero
 • sprzedaż hurtowa – spadek o 5%
 • eksport – wzrost o 1,5 mld euro
 • dochody budżetu – spadek o 3%
 • wskaźniki koniunktury, w kwietniu i rok temu – przemysł -5,83,5 (rok temu +0,9), budownictwo -23,1 (-10,1), handel detaliczny -8,2 (-1,6), transport -4,5 (-3,5), zakwaterowanie i gastronomia -4,3 (+4,8) usługi finansowe +22,5 (+32), obsługa rynku nieruchomości -1,5 (+3).

Jak widać wszystko spada. Płace w stagnacji (po odjęciu inflacji). Rośnie tylko zadłużenie i bezrobocie.


Tagi


Artykuły powiązane

Nowozelandzka gospodarka rośnie po pandemii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nowa Zelandia należy do państw, które najlepiej poradziły sobie z epidemią. Po zamrożeniu gospodarki kraj wychodzi na prostą, jednak skutki COVID-19 będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat.
Nowozelandzka gospodarka rośnie po pandemii

Sprzedaż spada, bo deweloperom brakuje mieszkań

Kategoria: Pracownicy NBP
Zależność między spadkiem zdolności kredytowej klientów a cenami mieszkań istnieje, ale jest opóźniona i często nieliniowa. Są jeszcze klienci gotówkowi i ci którzy wykorzystywali tylko część zdolności – mówi prof. Jacek Łaszek odpowiedzialny w NBP za badania rynku nieruchomości.
Sprzedaż spada, bo deweloperom brakuje mieszkań

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec