Polska wyszła z grupy unijnych obiboków

Duże państwa narzucają główne kierunki polityki w Unii Europejskiej. Początek 2013 roku nie był pod tym względem wyjątkiem. Czytając sprawozdania z ostatniego szczytu budżetowego można dojść do przekonania, że tak naprawdę jedynie trzy państwa podejmują decyzje.
Polska wyszła z grupy unijnych obiboków

(CC BY-NC-ND Photogreuhphies)

Jednakże, jeżeli chodzi politykę zagraniczną UE, sprawa wygląda inaczej. Rośnie rola małych państw, a tych dużych maleje. Co więcej, mniej jest państw określanych mianem „obiboków”, jeśli chodzi o kooperacje i wspólne kreowanie unijnej polityki. Takie miano nosiły kiedyś Cypr, Włochy, czy Polska – już nie noszą.

Koalicje małych państw europejskich były w ostatnim czasie kluczowe w opracowywaniu oraz osiąganiu niektórych celów polityki zagranicznej. Na przykład niezwykły sojusz Danii i Irlandii przesądził o podjęciu decyzji o etykietowaniu produktów importowanych do UE z izraelskich osad w Autonomii Palestyńskiej.

Z kolei Austria, Belgia, Estonia i Irlandia odegrały kluczową rolę (razem z większymi krajami, jak Hiszpania, Polska, Włochy, Francja i Niemcy) w opracowywaniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Unijne poparcie na poziomie ONZ dla planów zawarcia międzynarodowego paktu dotyczącego handlu bronią także odbyło się przy aktywnym wsparciu Belgii, Bułgarii, Finlandii, Irlandii i Szwecji.

Na rosnącej aktywności małych członków korzysta cała UE.

>>więcej: EUObserver.com

(CC BY-NC-ND Photogreuhphies)

Tagi


Artykuły powiązane

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.
Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Różne aspekty konwergencji "nowych" państw UE11

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jeśli można w kilku zdaniach podsumować dwutomowe opracowanie liczące ponad 600 stron, to należy stwierdzić, że z punktu widzenia procesów konwergencyjnych integracja europejska ma sens i pomimo licznych przeciwności może i powinna być kontynuowana.
Różne aspekty konwergencji 'nowych' państw UE11

Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Kategoria: Raporty
Państwa regionu Europy Środkowej, które wchodzą w skład Inicjatywy Trójmorza (IT), różnią się między sobą warunkami realizacji projektów infrastrukturalnych. Czy możliwa jest w tym zakresie głębsza współpraca, np. wymiana wiedzy i doświadczeń w całym regionie?
Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne