Polska wyszła z grupy unijnych obiboków

Duże państwa narzucają główne kierunki polityki w Unii Europejskiej. Początek 2013 roku nie był pod tym względem wyjątkiem. Czytając sprawozdania z ostatniego szczytu budżetowego można dojść do przekonania, że tak naprawdę jedynie trzy państwa podejmują decyzje.
Polska wyszła z grupy unijnych obiboków

(CC BY-NC-ND Photogreuhphies)

Jednakże, jeżeli chodzi politykę zagraniczną UE, sprawa wygląda inaczej. Rośnie rola małych państw, a tych dużych maleje. Co więcej, mniej jest państw określanych mianem „obiboków”, jeśli chodzi o kooperacje i wspólne kreowanie unijnej polityki. Takie miano nosiły kiedyś Cypr, Włochy, czy Polska – już nie noszą.

Koalicje małych państw europejskich były w ostatnim czasie kluczowe w opracowywaniu oraz osiąganiu niektórych celów polityki zagranicznej. Na przykład niezwykły sojusz Danii i Irlandii przesądził o podjęciu decyzji o etykietowaniu produktów importowanych do UE z izraelskich osad w Autonomii Palestyńskiej.

Z kolei Austria, Belgia, Estonia i Irlandia odegrały kluczową rolę (razem z większymi krajami, jak Hiszpania, Polska, Włochy, Francja i Niemcy) w opracowywaniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Unijne poparcie na poziomie ONZ dla planów zawarcia międzynarodowego paktu dotyczącego handlu bronią także odbyło się przy aktywnym wsparciu Belgii, Bułgarii, Finlandii, Irlandii i Szwecji.

Na rosnącej aktywności małych członków korzysta cała UE.

>>więcej: EUObserver.com

(CC BY-NC-ND Photogreuhphies)

Tagi


Artykuły powiązane

Włochy dostały historyczną szansę

Kategoria: Analizy
Włochy weszły w kryzys COVID-19 w złym stanie. Dług publiczny na poziomie blisko 135 proc. PKB uniemożliwił próby rozruszania gospodarki. Wierzyciele domagali się cięć budżetowych, ale teoria, że oszczędności mogą być jedynym remedium na problemy gospodarcze, okazała się iluzją.
Włochy dostały historyczną szansę

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.
Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Różne aspekty konwergencji "nowych" państw UE11

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jeśli można w kilku zdaniach podsumować dwutomowe opracowanie liczące ponad 600 stron, to należy stwierdzić, że z punktu widzenia procesów konwergencyjnych integracja europejska ma sens i pomimo licznych przeciwności może i powinna być kontynuowana.
Różne aspekty konwergencji 'nowych' państw UE11