Polski handel zagraniczny szczególnie narażony na epidemię koronawirusa (podcast)

11.03.2020
W danych jeszcze nie widać wpływu epidemii koronawirusa na polski handel zagraniczny. Będzie to z pewnością jeden z największych czynników ryzyka dla polskiej wymiany towarowej ze światem w 2020 roku. Co mówią natomiast o handlu zagranicznym dostępne dane za 2019 rok? Pozytywnym zjawiskiem był duży wzrost popytu na samochody z napędem alternatywnym. Największym hitem eksportowym były baterie samochodowe – mówi w podcaście Obserwatora Finansowego ekspert NBP Wojciech Mroczek.
Eksport do najw. partnerow Polski (O)


Pozytywnym zjawiskiem w handlu zagranicznym w 2019 roku był duży wzrost popytu na samochody z napędem alternatywnym. Dzięki inwestycjom zagranicznym w tym zakresie Polsce udało się bardzo wyraźnie zwiększyć eksport. Głównym produktem, który odnotował najwyższy wzrost eksportu w Polsce były baterie samochodowe, na które popyt był bardzo duży. Prawdopodobnie są możliwości dalszego zwiększania tego eksportu i to zależy głównie od mocy produkcyjnych.

W 2019 roku nastąpiły również duże zmiany w strukturze geograficznej eksportu, co odzwierciedla prawdopodobnie wzrost produkcji aut z napędem alternatywnym w Niemczech. Eksport w tym zakresie przesuwa się stopniowo w stronę rynku niemieckiego i jest to zjawisko korzystne.

Jeśli chodzi o pozostałe zjawiska, które obserwujemy, to nie są korzystne. Chodzi o kwestie brexitu, gdzie nie ustalono warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, czy epidemii koronawirusa. Polska może być w grupie tych krajów, których handel zagraniczny będzie bardziej narażony na zakłócenia niż w przypadku innych krajów. Dlaczego? Wynika to z bardzo dużego udziału Chin w polskim imporcie sięgający obecnie ponad 12 proc. Szczególnie duży udział Chiny mają w dostawach części do dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych stałego użytku, a także coraz większy udział w imporcie części samochodowych. Dosyć duży udział Chiny mają też w imporcie dóbr konsumpcyjnych.

Z kolei rozwój epidemii w Europie Zachodniej może mieć wpływ na polski eksport, np. do Włoch, które są jednym najważniejszych kierunków polskiego eksportu.

 


Tagi


Artykuły powiązane