Przedstawiamy najlepszych makroekonomistów 2009 r.

Janusz Jankowiak z Polskiej Rady Biznesu został wybrany najlepszym analitykiem makroekonomicznym 2009 r. w drugim konkursie zorganizowanym przez NBP, „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”.
Przedstawiamy najlepszych makroekonomistów 2009 r.

Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu, laureat konkursu NBP na najlepszego analityka

Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego powstał z inicjatywy śp. Sławomira Skrzypka, prezesa NBP. – Nieżyjącego Prezesa Skrzypka irytowały źle przygotowane, nietrafione analizy makroekonomiczne. Stąd zrodził się pomysł promowania najlepszych – mówił Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, podczas wręczania nagród 26 maja.

Celem konkursu jest promowanie rzetelnej i obiektywnej analizy procesów makroekonomicznych zachodzących w polskiej gospodarce.

Najlepsi analitycy wyłaniani byli w pięciu kategoriach: dynamiki inwestycji, bilansu płatniczego, inflacji, PKB i najważniejszej – analiz makroekonomicznych. Musieli jak najprecyzyjniej ocenić procesy zachodzące w gospodarce, przewidzieć zarówno zmiany kwartalne, jak i roczne.

W ocenie dynamiki inwestycji niepokonany okazał się zespół Łukasza Tarnawy z PKO BP. Zmiany bilansu płatniczego najlepiej przewidział Wojciech Zatoń z Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Inflacji – Paweł Mizerski z AXA Życie TU. Najlepszą prognozę PKB postawił zespół Dariusza Winka z BGŻ. Ale to Janusz Jankowiak z Polskiej Rady Biznesu otrzymał główną nagrodę 50 tys. zł i tytuł najlepszego analityka makroekonomicznego 2009 r. – Nie wygrać w żadnej z kategorii, a wygrać całość konkursu to jest sztuka – skomentował wygraną uradowany Janusz Jankowiak. Pokonał Pawła Mizerskiego i Łukasza Tarnawę. W roku ubiegłym główną nagrodę zdobył zespół ekonomistów banku Pekao SA.

Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu, laureat konkursu NBP na najlepszego analityka

Tagi


Artykuły powiązane

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Polska w G20 szybciej niż myślimy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jeśli będziemy doganiać państwa Europy Zachodniej w podobnym, jak obecnie tempie, możemy wejść do grona 20 najbogatszych państw na świecie – G20 przed 2030 rokiem – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Polska w G20 szybciej niż myślimy

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji