Zagadki wzrostu gospodarczego

Zagadki wzrostu gospodarczego

Zagadki wzrostu gospodarczego : siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza/ red. nauk. Leszek Balcerowicz, Andrzej Rzońca.

Wśród kluczowych kwestii, na które ekonomia próbuje odpowiedzieć jest pytanie o źródła i mechanizmy długookresowego wzrostu gospodarczego. Problematykę wzrostu gospodarczego podejmują autorzy* książki „Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza”. Praca napisana pod redakcją naukową Leszka Balcerowicza i Andrzeja Rzońca analizuje przyczyny różnic we wzroście gospodarczym dziewięciu par krajów. Jak czytamy we wstępie książki, badania wzrostu gospodarczego, na których oparta jest publikacja, mają trzy cechy, odróżniające je łącznie od większości empirycznych prac nad wzrostem gospodarczym.

Po pierwsze, badania uwzględniają  wśród potencjalnych determinantów wzrostu zarówno systematyczne siły rozwoju (tzn. działające przez dłuższy lub przez cały czas), jak i skutki wstrząsów.

Po drugie, badania koncentrują się na głębokich przyczynach wzrostu, w tym na instytucjach. Rachunek wzrostu, umożliwiający identyfikację płytkich przyczyn wzrostu (takich jak nakłady pracy i kapitału oraz zmiany produktywności czynników wytwórczych) jest przeprowadzany w badaniach w sytuacji , gdy może być pomocny w poszukiwaniu instytucjonalnych uwarunkowań wzrostu.

Po trzecie, badaniom zostały poddane odpowiednio dobrane pary krajów, w których dochód na mieszkańca w jakimś momencie był taki sam albo bardzo zbliżony, a potem się wyraźnie różnicował. W analizie porównawczej uwzględniono okresy powstawania różnic w tempie wzrostu i w efekcie – w poziomie dochodu na mieszkańca dla: Australii i Nowej Zelandii, Austrii i Szwajcarii, Estonii i Słowenii, Meksyku i Hiszpanii, Wenezueli i Chile, Kostaryki i Portoryko, Haiti i Dominikany, Chin i Indii oraz Pakistanu i Indonezji.

Prezentowana praca składa się z dwunastu rozdziałów; ostatni zawiera wyniki studiów porównawczych i wnioski z badań.

 ———-

* Zespół autorski – Leszek Balcerowicz, Filip Berkowski, Paweł Cwalina, Kamil Czop, Marcin Hołda, Paweł Kozub, Anna Kurowska, Aleksander Łaszek, Agnieszka Łyniewska, Andrzej Rzońca, Jakub Szeliga

Zagadki wzrostu gospodarczego : siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza/ red. nauk. Leszek Balcerowicz, Andrzej Rzońca.

Tagi