Innowacyjny biznes to oręż w walce ze zmianami klimatu

Sebastian Stodolak

Klimat się ociepla i ma to skutki dla gospodarki. – Firmy i konsumenci, choć nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, już to odczuwają – uważa Daniel Zimmer, ekspert organizacji Climate-KIC. Przekonuje, że lekarstwem na negatywne skutki zmian klimatu są innowacyjne start-upy.